< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2282 • 1510    DE DROOM VAN DE THORT


De sterrenoceaan van Jamondi en de sterrenhoop van Arphonie zijn in de normaalruimte teruggekeerd. De zogenaamde Alliantie van de Moraal heeft voorlopig gezegevierd en de onderdrukte volkeren de vrijheid teruggegeven.

Maar de vijandelijke troepen treden niet aan voor het beslissende gevecht. De gigantische Kybb-Titanen vliegen daarentegen uit de sterrenhoop en zetten koers naar de aarde.

Om niet in een reusachtige ruimteveldslag tussen de Terraanse ruimtevloot en de Kybb-Titanen het Sol-stelsel te vernietigen, beveelt Perry Rhodan alle ruimteschepen van de Liga van Vrije Terranen (LVT) zich terug te trekken naar een geheime plaats. 'Crisissituatie Carthago Twee' wordt uitgeroepen.

Terwijl in het Solstelsel de mysterieuze Gon-Orbhon de macht overneemt, zint Rhodan op een mogelijkheid om de aarde en haar bewoners te bevrijden. Daarbij zou hem kunnen helpen: de droom van de Thort ...


Oorspronkelijke titel: Der Traum des Thort

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: het Wega-stelsel als steunpunt - de Terranen verzamelen zich.


Locatie en tijdsruimte: Wega-stelsel – eind maart tot begin april 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan- De Terraanse Resident wil zijn oeroude LVT-steunpunt benutten. Kelesh - De Thort van Ferrol heeft angst om de veiligheid van zijn volk. Monkey - Der Oxtornse USO-chef staat opnieuw een verrassing te wachten. Mühlar en Trormasch - Twee Ferroonse ministers zoeken hun eigen weg naar de top.Perry Rhodan verplaatst de complete Terraanse thuisvloot naar het Wega-stelsel omdat hij daar op de ondersteuning hoopt van de daar levende Ferronen. Er is zelfs een LVT-steunpunt op Ferrol, maar de planeet zelf is onafhankelijk en alleen losjes met de Liga geassocieerd. Het hoofd van de Ferronen, de Thort Kelesh, is alles behalve gelukkig over de aanwezigheid van de Terranen. Hij vreest dat daardoor de aandacht van de Kybb op zijn kleine rijk wordt gevestigd. De publieke opinie van de Ferronen wordt door separatistische tendenzen gekenmerkt. Twee van zijn Ministers, die zelfs een aanslag op Rhodan plegen, willen het liefst met de Kybb samenwerken. Dat zijn geen goede vooruitzichten voor de onderhandelingen van Rhodan met de Thort, en de situatie verslechtert met de dag als een verkenner van de Kybb door het Wega-stelsel vliegt. De aanwezigheid van de Terraanse vloot is daarmee geen geheim meer.

De nervositeit van de scheepsbemanning is klaarblijkelijk erg gespannen. Dan duikt de TRAJAN, het vlaggenschip van de USO, in het Wega-stelsel op. Monkey heeft een geschenk voor Rhodan bij zich: enige duizenden exemplaren van het nieuwe dissonantie-geschut. Daarbij gaat het om een zeer zwaar intervalkanon, de met de constant-naaldscheur-kanon-modus werd uitgerust. Het straalwapen kan zo worden gefocust dat zelfs de sterkste paratronschermen wordt doordrongen. Onderscheidend is echter de reikwijdte: met 5 miljoen kilometer bedraagt deze het vijfvoudige van dat wat transformkanonnen bereiken onder de omstandigheden van de verhoogde hyperimpedantie. Helaas moeten omvangrijke verbouwingen aan de LVT-schepen worden ondernomen voordat het dissonantie-geschut kan worden geplaatst - en deze ombouw activiteiten zijn alleen op planetaire werven mogelijk. De Thort weigert echter verder in te stemmen met stationering van de LVT-vloot. Als plotseling ook nog de PRAETORIA, 10.000 LVT-BOXEN en 500 type II - ONTDEKKERS ter ondersteuning voor Rhodan opduiken, beschouwt hij dat als een verdere provocatie.

Het tij keert als een Kybb-Titaan verschijnt en direct koers zet naar Ferrol en zich ook door de zware ONTDEKKER-eenheden van de Terranen niet laat tegenhouden, waarvan het transformvuur zonder effect in zijn beveiligingsschermen verdwijnt. Het lijkt er sterk op dat de Kybb op een vernedering van de Terranen uit zijn want ze negeren de schepen van de Ferronen, maar schieten echter duizenden Terraanse schepen neer. Zelfs enige door Zephyda uitgestuurde bionische kruisers vallen ten offer aan de vuurstoten van de Titaan, zonder iets tegen hem uit te kunnen richten. Zelfs de gecoördineerde aanvalsgolven van de gezamenlijke, door PRAETORIA ondersteunde, vloot kan de Titaan niet echt imponeren. Pas wanneer de TRAJAN het dissonantie-geschut inzet wordt het beveiligingsscherm van de Titaan uiteengerukt - en vergaat hij in een geweldige explosie. Alle puinresten lossen in een atoombrand volledig op. De prijs voor deze overwinning is hoog. Totaal zijn er meer dan 1000 Terraanse schepen vernietigd, waaronder ook meer dan 300 LVT-BOXEN en 49 ONTDEKKERS. Zelfs PRAETORIA is beschadigd: 14 eenheden van de oostelijke zijarm werden vernietigd. Het is overduidelijk: een andere aanval met eventueel meerdere Titanen zal de vloot niet doorstaan.

De verschrikkelijke slachting leidt echter ook tot een stemmingsverandering bij de Ferronen. Ze hebben gezien dat de tegenstander niet onverslaanbaar is. De Thort begrijpt dat de oorlog al voor zijn huisdeur staat en dat het beter is om de bedreiging niet alleen te moeten weerstaan. Daarna stelt hij de infrastructuur van het Wega-stelsel officieel ter beschikking aan Rhodan. Nu kan met de montage van het dissonantie-geschut worden begonnen. De tijd dringt want misschien werken de Kybb er nu al aan om zich op het nieuwe wapen van de Terranen in te stellen …

Sensationele gebeurtenissen in het Wega-stelsel - maar nauwelijks meer dan een speldenprik voor de strijdkrachten van de 'god' Gon-Orbhon. De tijd dringt dus en de onsterfelijken, die zich in de galaxie bevinden, zijn naar alle windstreken verdeeld: Atlan in Jamondi, Homer G. Adams op Terra, Julian Tifflor aan boord van PRAETORIA ... en Myles Kantor in de corona van Sol.

Met hulp van de Schohaaken Orren Snaussenid werd het verhaal van de TRIPTYCHON-stations al onthuld. In de volgende PERRY RHODAN-roman zal de sluier van een geheim van vele miljoenen jaren geleden een stukje verder worden opgelicht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende