< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2281 • 1509    STORM OP TAN-JAMONDI


De sterrenoceaan van Jamondi en de sterrenhoop van Arphonie zijn in de normaalruimte teruggekeerd. Anders dan de zo genoemde Alliantie van de Moraal aangenomen heeft, stellen de machten van de vijand zich niet op voor de beslissende strijd. In plaats daarvan vlucht Tagg Kharzani met zijn sterkste ruimteschepen, de Kybb-Titanen, de sterrenhoop uit en vliegt naar Terra.

Achter blijven zijn hulptroepen, de Kybbs, en spannen zich in om het regime van geweld en vrees, waarmee ze Jamondi en Arphonie sinds millennia overheerst hebben, overeind te houden. Terwijl Perry Rhodan zich naar het Solstelsel spoedt, blijven Atlan en Zephyda in Jamondi achter. Ze weten, dat ze de tegenstander de terugweg moeten versperren en zijn bevoorradingsbases uitschakelen. Het beste signaal voor de onderdrukte volkeren van de sterrenoceaan zou het heroveren van het vroegere centrum van de beschermheren zijn. En zo begint de storm op Tan-Jamondi ...


Oorspronkelijke titel: Sturm auf Tan-Jamondi

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: het offensief van de Motana - een profetie begint zich te voltrekken.


Locatie en tijdsruimte: Tan-Jamondi – eind maart 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide begeeft zich op een gevaarlijke missie. Lyressea - De Mediale Schildwacht benut haar Cyno-erfenis. Rorkhete - De Shozide voert het commando over een risicovolle actie. Zephyda - De Stellaire Majesteit heeft het moeilijk met haar wraakgevoelens. Keg Dellogun - De Schota-Magathe teleporteert voor de Alliantie van de Moraal.Wanneer Zephyda als enige schip de Kybb-Cranar volgt, die de ELGEDORN van de reizende Besch Egh Larini vernietigt hebben, ontdekt ze toevallig de planeet Futhorn waarop, na de Bloednacht van Barinx, honderdduizenden bionische kruisers zijn gesloopt. De schok die deze ontdekking veroorzaakt Zephyda's haat op de Kybb nog verder toenemen.

Na deze episode word de bestorming op het Tan-Jamondi-stelsel voorbereid. Nadat de Kybb-Titanen vandaar zijn vertrokken wil de Alliantie van de Moraal de standplaats van de Dom Rogan terug veroveren. Alle inzetbare bionische kruisers worden voor de aanval samengetrokken en ter versterking rukt Julian Tifflor op, vanuit Hayok, met de PRAETORIA en 5000 LVT-BOXEN. Een probleem echter nog zijn de Kyber-Neutro's. Zephyda gaat ervan uit dat een onbekend aantal van deze griezelige wapens zich in de schepen moet bevinden die het stelsel bewaken. Deze bedreiging moet voor de aanval worden geneutraliseerd.

Deze opdracht wordt door Atlan, Lyressea en de Shoziden-doodsgroep onder leiding van Rorkhetes uitgevoerd. Zij zullen de standplaats van de Kyber-Neutro's vaststellen. Keg Dellogun's familie teleporteert zich met de commandogroep binnenin de SPURHOF-01 omdat daar het militaire centrum is van de Kybb. Ze worden echter ontdekt en Atlan wordt zelfs gevangen genomen, maar Lyressea zet haar gedaante verwisselingsvaardigheid in, tot ze bijna van totale uitputting instort, en kan de Arkonide bevrijden. Tenslotte wordt ook de benodigde data verkregen.

Nu kan de aanval beginnen. De LVT-BOXEN bekommeren zich om de 298 Kyber-Neutro-eenheden en de bionische kruisers voeren een makkelijk kleiduivenschietspel uit met de nauwelijks serieus tegenstand biedende Kybb-schepen. Zephyda kan echter niet echt van haar overwinning genieten. Hoe meer schepen van de Kybb er worden afgeschoten des te heftiger knaagt haar geweten. Uiteindelijk begrijpt ze dat ze zichzelf met haar wraakzucht op het niveau van haar tegenstanders begeeft. Daarna verhindert ze de totale vernietiging van de Kybb en accepteert de de capitulatie van de hoofd-directeur van SPURHOF 01.

De Alliantie van de Moraal heeft de slag gewonnen - maar dit resultaat stelt niets voor als ook maar één enkele Kybb-Titaan zou terugkeren. Daarom moet het legendarische anti-Titanen-wapen worden gevonden. Uit het feit dat Tagg Kharzani grote vrees had voor zo'n wapen, trekt Zephyda de conclusie dat hij het functioneren ervan moet kennen. Ze veronderstelt daardoor dat Kharzani op zijn minst zo'n wapen heeft bezeten. Wellicht is deze zelfs op Tan-Jamondi II verstopt, waar toch zelfs de Kybb-Traken met een grote bocht uitwijken voor deze planeet?

Zephyda bewijst dat ze de consequenties van de terugval van Jamondi in de normaalruimte heeft begrepen: de Sterrenenoceaan is geen 'eiland' meer. Ze stuurt daarom twee bionische kruisers en de Schildwacht Hytath ter ondersteuning van de RICHARD BURTON naar de GMW. De Schildwachten Metondre, Eithani en Atjaa zullen de andere in de normaalruimte teruggevallen sterrenhopen onderzoeken. Meerdere bionische kruisers worden naar het Wega-stelsel gestuurd - van daar uit is een hulpoproep van Perry Rhodan binnengekomen …

Goede berichten voor de Alliantie van de Moraal: Jamondi is zo goed als bevrijd! Maar deze vrijheid zou van kortere duur kunnen zijn dan verwacht, wanneer Gon-Orbhon en Tagg Kharzani hun krachten verenigen en de Kybb-Titanen er op uit sturen ...

De troepen van beiden hebben nu het Solstelsel bezet. Perry Rhodan plant al een tegenaanval - want Terra mag niet in de greep van Gon-Orbhon eindigen.

Schouwtoneel van de volgende PERRY RHODAN-aflevering zijn de planeten van de zon Wega, destijds het eerste vreemde zonnestelsel, dat de Terranen onder Perry Rhodan opzochten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende