< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2280 • 1508    VERBANNINGSOORD VAN DE ORAKELS


Als met een enorme donderslag bij heldere hemel valt op 12 maart 1333 NGT de Arphonie-sterrenhoop uit zijn hypercocon terug in de normaalruimte - en als de 'doos van Pandora' laat hij dodelijke gevaren voor de mensheid ontsnappen.

Tagg Kharzani, de heerser van Arphonie, is ondanks alle nederlagen nog steeds in leven en reist linea recta naar de Aarde. Met hem komen de beschikbare Kybb-Titanen mee, reusachtige bolvormige ruimteschepen met een onvoorstelbaar wapenarsenaal. Perry Rhodan vliegt meteen naar het Sol-stelsel om de bedreigde mensheid bij te staan.

Ondertussen begeleidt Atlan Zephyda, de Stellaire Majesteit van de Motana's, terug naar het centrum van het verzet: Tom Karthay in de sterrenhoop Jamondi. Ze weten, dat de tijd tegen ze werkt. Terwijl ze zelf nog steeds veel te weinig schepen hebben, kan Kharzani terugvallen op enorme machtsmiddelen. Wat ze dus nodig hebben, zijn meer ruimteschepen en extra bondgenoten. Die vinden ze wellicht in het verbanningsoord van de orakels ...


Oorspronkelijke titel: Exil der Orakel

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de Schota-Magathe op zoek naar hun thuis - de Melkweg bewapent zich tegen de Kybb.


Locatie en tijdsruimte: Sterrenoceaan van Jamondi – 1332 NGT tot 1333 NGT (4919-4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bort Leytmark - Een jonge patriarch van de Schota-Magathe wil zijn volk vooruit helpen. Goth Dungear - De overste van de Schota-Magathe bewaart de tradities. Atjaa - De IJzeren Schildwacht rust de Motana uit voor oorlog. Atlan - De Arkonide keert terug naar Baikhal Cain.De uiteindelijke terugval van de Sterrenoceaan van Jamondi en de Arphonie-sterrenhoop in de normaalruimte leidt tot catastrofale gebeurtenissen: gehele zonnestelsels worden in beide gebieden door hyperstormen en ruimtebevingen vernietigd. Het resterende schuimopaal van de heilige berg van Baikhal Cain deflagreerd en vaagt het gehele stelsel van de zon Cain uit het universum. In een omgeving van tien lichtuur blijft totaal niets, zelfs geen puin over, ook 6 Kybb-Titanen worden daarbij vernietigd. Het is het einde van de laatste op Baikhal Cain verblijvende Motana - maar het is niet het einde van de ca. 100.000 Schota-Magathe die op de planeet leven. Zij waren door een toenemende, voor hen kwellende straling van het schuimopaal gewaarschuwd en hadden zich onder leiding van de jonge patriarch Bort Leytmark met een collectieve teleportatie gered naar de planeet Ios-V. Daar komt wat later ook patriarch Dan Errithi met zijn familie aan - het bericht van de aankomst van de Schota-Magathe had al snel de ronde gedaan. Dan Errithi brengt een boodschap over van de Grijze Autonoom: alle onafhankelijke volken van de Sterrenoceaan zullen gezamenlijk ten strijde trekken tegen de Kybb. De overste van alle Schota-Magathe, de oude patriarch Goth Dungear, is daar echter tegen. Hij verkondigt meteen de doctrine van de niet inmenging en onzichtbaarheid. Het komt tot een machtsstrijd tussen hem en Bort Leytmark die de jongere patriarch uiteindelijk in zijn voordeel beslist.

Ondertussen is de IJzeren Schildwacht Atjaa bezig om de bionische kruisers van de 8000 eenheden sterke vloot van de doodsbrengers, die 12.000 jaar lang in de peilbescherming van de zon Kor waren verstopt, inzetbaar te maken. Er is echter een tekort aan geschikte rekruten. Daarom worden vrij snel na elkaar honderd planeten waarop Motana aanwezig zijn, volgens de sterrencatalogus van de handelaars Besch, bevrijd van de Kybb-bezetters. Daarna is de toestroom aan vrijwilligers, die in hun enthousiasme nauwelijks zijn af te remmen en die zich in ongelooflijke korte tijd tot vaardige kruiserbemanningen en doodsbrengers laten opleiden, pas echt verzekerd. 2500 doodsbrengerschepen kunnen tot aan maart 1333 NGT in dienst worden genomen. De Kybb gedragen zich op dat moment vreemd genoeg passief en ze schijnen zich met al hun krachten te concentreren om hun vloten aan de verhoogde hyperimpedantie aan te passen.

Atlan end Zephyda ontmoeten Julian Tifflor bij Hayok. Nieuws wordt uitgewisseld en de overname van de Aarde door Gon-Orbhon wordt besproken. Dan vliegt het ZWAARD naar Tom Karthay en laadt de van Grijzigst meegebrachte 11 Netwerkers uit, die meteen in evenzoveel bionische kruisers worden geïnstalleerd. Daarna gaat men verder naar Ios-V nadat het bericht van de ballingschap van het Orakel door Dan Errithi is overgebracht. Zephyda en de zes Schildwachten verzoeken Bort Leytmark om de Alliantie van de Moraal bij te staan en naar behoefte de teleportatievaardigheden van zijn metgezellen in de dienst van de Alliantie te stellen. Ze bieden de Schota-Magathe ook een nieuw thuis aan: Tan-Jamondi II, de standplaats van de Dom Rogan! Geleidelijk aan teleporteren de eerste Schota-Magathe-families daarheen, onopgemerkt door de Kybb-strijdkrachten die de planeet nog steeds bewaken. Ook het Paragonkruis keert naar Tan-Jamondi II terug en de Dom wordt weer in gebruik genomen. Alles onder de ogen van de vijand, maar de Kybb reageren vooralsnog niet. Op 26-03-1333 NGT vertrekken, na een radiogesprek dat de Motana niet kunnen decoderen, alle tot dan toe in een omloopbaan gestationeerde Kybb-Titanen richting Terra …

Wat twee jaar geleden nauwelijks denkbaar scheen, wordt werkelijkheid: overal in de sterrenoceaan van Jamondi komen de onderdrukte volkeren in opstand tegen de terreur van de Kybb-volkeren. Aan het stuur van de revolutie staan net als voorheen de als een volk van woudlopers verachte Motana's, na vele duizenden jaren weer verenigd met hun bionische kruisers, en de zes onsterfelijke schildwachten van de Orde van de Beschermheren.

Maar ze zouden nauwelijks een kans hebben, wanneer de Kybbs het volledige potentieel van hun strijdmacht in de strijd zouden werpen. Om onduidelijke redenen worden ineens vrijwel alle Kybb-Titanen naar het Sol-stelsel verplaatst. De weg schijnt vrij om een grote en glorieuze overwinning te boeken - de macht van de Kybbs symbolisch te breken door het zonnestelsel te bevrijden, waar ooit de wieg van de Orde van de Beschermheren stond.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende