< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2278 • 1506    BRANDPUNT TALAN


Aan het begin van het jaar 1333 Nieuwe Galactische Tijdrekening zijn er achttien maanden sinds het begin van de hyperimpedantie verstreken. Langzaam lijkt het met Terra weer opwaarts te gaan. Toch moet de regering van de Aarde rekening houden met een probleem, dat kosmische verwikkelingen met zich meebrengt. De cultus rondom de 'God' Gon-Orbhon, die aan het einde van 1331 ontstaan is, wordt steeds machtiger. De vreemde religieuze gemeenschap heeft het over de naderende ondergang en predikt haat tegenover de machines. Ze schijnt tevens met een geestelijke macht verbonden te zijn die haar zetel in de Grote Magelhaense wolk heeft. Als de cultus van Gon-orbhon de Vesuvius pacht en daar een omvangrijk bouwproject begint, wordt het duidelijk, dat zich iets belangrijks afspeelt.

Ook op andere plaatsen komen de gebeurtenissen tot een hoogtepunt. In de sterrenhoop Arphonie lukt het perry Rhodan en Atlan om de tiran Tagg Kharzani van zijn troon te stoten en in de Grote Magelhaense wolk komen Reginald Bull, Gucky en lcho Tolot in de macht van Gon-Orbhon. Al deze ver van elkaar verwijderd liggende plaatsen zijn met elkaar verbonden.

Kernpunt is het 'zes-dimensionale juweel', de zon Sol, wiens derde planeet de Aarde is. En zo wordt het Sol-stelsel tot brandpunt Talan ...


Oorspronkelijke titel: Brennpunkt Talan

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Bar productionsDeze omslag afbeeldingen zijn fout!

Volgens de Duitse website zijn dit de juiste.

https://www.perrypedia.proc.org/wiki/Quelle:PR2277

https://www.perrypedia.proc.org/wiki/Quelle:PR2278


De uitgever Big Balloon Publishers heeft toegegeven dat deze een foute omslag heeft gemaakt en hiervoor excuus aangeboden.


Op 26 januari 2015 ontving ik van de uitgever Big Balloon Publishers per e-mail een nieuwe opgemaakte PDF omslag met de gecorrigeerde afbeeldingen voor 2277/2278. Deze nieuwe PDF omslag heeft nu wel beide afbeeldingen overeenkomstig met de Duitse website bronnen.


De zwart/wit afbeelding van nummer 2278 in het midden van het boekje is wel correct.
Samenvatting: ze komen thuis - en beleven de aankomst van een god.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – februari tot 13 maart 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G. Adams - De econoom ontmoet een god. Scorchy - De lijfwacht heeft het werkelijk in zich. Maurenzi Curtiz - De Eerste Terraan neemt een belangrijke beslissing. Gon-Orbhon - De vermeende god claimt het Talan-stelsel. Perry Rhodan - De Terraan keert naar huis terug.Gon-Orbhon's Kybb-Titaan heeft zich op 08-02-1333 NGT in de op Sol gerichte jet-straal 'ingevoegd' en vliegt direct op de Aarde af. Aan boord zijn ook Reginald Bull, Gucky en Icho Tolot. Ze zijn nog niet onderworpen aan de mentale invloed van Gon-Orbhon, maar zijn in een uitbraak beveiligde transparante container opgesloten die ook Gucky's para-krachten blokkeert. Twee Motoklonen bewaken de container voortdurend. Als de Kybb-Titaan vier weken later in sector Morgenrood verschijnt wordt deze gepeild door één van de detectierelais van de nieuwe hyperradioketen, de melding wordt onmiddellijk naar de Aarde doorgestuurd. Homer G. Adams alarmeert de vloot en verkondigd alarm voor het gehele stelsel omdat de koers van de Kybb-Titaan overduidelijk is. De Aarus erkennen de 'tekenen des tijds' en verlaten het Sol-stelsel op tijd. Ook de Orbhonisten bereiden zich voor op de aankomst van hun 'god'. Duizenden van hen stromen naar de Vesuvius, waar een dubbele zo groot gat als de Degressietempel in de bergwand werd gegraven.

De Arphonie-sterrenhoop materialiseert op 12-03-1333 NGT Terrania-standaardtijd in de normaalruimte, wat overeenkomt met de 06-10-1332 NGT Arphonie-tijd. Rhodan en Atlan hebben dus zo goed als vijf maanden aan tijd verloren. Terwijl Atlan en Zephyda met de rest van de Shozidenvloot naar Grijzigst vliegen om het Paragonkruis en Carya Andaxi te beschermen (van de Hyperdimo's is sinds de terugval van de sterrenhoop geen spoor meer te bekennen), vertrekt Rhodan met generaal Traver's ELEBATO naar Terra om de menen voor Tagg Kharzani te waarschuwen, die met 48 Kybb-Titanen al op weg is naar het Sol-stelsel. De ELEBATO wordt door de chaos in het sterrenrif van de Antares-sector opgehouden en komt pas aan in de buurt van het Sol-stelsel als daar alle ca. 68.000 eenheden van de LVT-vloot (waarvan echter nog niet de helft volledig inzetbaar is - met dank aan de verhoogde hyperimpedantie) en de Kybb-Titanen tegen over elkaar staan.

Op 13-03-1333 NGT neemt Gon-Orbhon contact op met Adams en eist hij de overgave van het Talan-stelsel. De juist op dat moment verschijnende 48 Kybb-Titanen van Tagg Kharzani zetten meer dwang achter zijn eis. Adam geeft de vloot het aanvalsbevel maar deze wordt door LAOTSE, de computer van de Solaire Residentie, niet doorgegeven want tegelijkertijd is een radiobericht van Perry Rhodan ontvangen. De Resident heeft de terugtrekking van de gehele vloot bevolen omdat hij het gigantische overwicht kent van de Kybb-Titanen. Daarmee treedt voor de tweede keer in de geschiedenis van de LVT de 'Crisissituatie Carthago' in: Adams verkondigt de capitulatie, de Aarde wordt voorbereid op de overname door een vijandelijke macht. Gon-Orbhon verklaart Tala - de Aarde - als zijn nieuwe thuis en daalt met de, ca. 110 x 223 meter grootte, splitter van de Nocturnenstok Satrugar in het gat naast de Tempel der Degressie.

Nu heeft Carlosch Imberlock natuurlijk de overhand. Zijn 'god' is zoals in de profetie aangekomen en is tevreden met de selectie van de standplaats voor zijn domicilie. Homer G. Adams erkent echter heel terecht dat de mensheid voor Gon-Orbhon volledig betekenisloos is - de voormalige Beschermheer gaat het alleen om de Zon, en wel om dat wat zich in het binnenste van de Sol verbergt. Nu gaat alle hoop van de mensheid uit naar de zonneduiker-expeditie, maar van de INTRALUX heeft men tot nu toe nog niets gehoord …

Homer G. Adams rekent op de tijd en laat het Sol-stelsel blijkbaar zonder strijd te leveren over aan Gon-Orbhon's controle. Ondertussen zoekt een andere drager van een cellenactiveerder naar de oorzaken van de huidige gebeurtenissen.

In de corona van de zon Sol komen zaken op gang, die van invloed kunnen zijn op de toekomst. Het onderzoekteam van Myles Kantor heeft het TRIPTYCHON-station betreden, maar zit aanvankelijk vast.

Wat is het geheim van de drie zonnestations? Wanneer werden ze gemaakt? Daadwerkelijk al twintig miljoen jaar geleden, toen ARCHETIM nog bestond? De antwoorden daarop staan misschien in de volgende PERRY RHODAN-roman.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende