< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2276 • 1504    DANS OP DE VULKAAN


Nadat in het gehete bekende universum de 'hyperfysische weerstand' verhoogd werd, kwam het ook op de aarde en op alle planeten van de bewoonde Melkweg tot verwoestende uitwerkingen. De beschaving werd technisch enkele eeuwen teruggeworpen. Ook bijna twee jaar na de zogenaamde hyperimpedantieschok zijn nog steeds niet alle consequenties bekend.

Voor de bevolking van de Melkweg verandert bovendien een heel wereldbeeld. Opeens duiken aan de hemel nieuwe sterrenbeelden op. Daarbij gaat het om 'hypercocons', waarin zich sterrenhopen bevinden, die sinds miljoenen jaren aan de galaxie onttrokken waren. Tot hen behoren de sterrenoceaan van Jamondi en de Arphonie-sterrenhoop.

Bovendien grijpt vanuit de Grote Magelhaense Wolk de mysterieuze 'God' Gon-Orbhon naar de macht. Zijn cultus heeft op de aarde steeds meer toeloop. In deze tijd ontdekken wetenschappers op Terra, dat Gon-Orbhon een 'nauwe betrekking' met de zon heeft.

De multiwetenschapper Myles Kantor wil dit fenomeen onderzoeken. Zijn werk lijkt in velerlei opzicht op een dans op de vulkaan ...


Oorspronkelijke titel: Tanz auf dem Vulkan

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: M. HeinickeSamenvatting: alarm in Mercurius-Alfa - Myles Kantor en de zonneduiker.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – februari tot maart 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Myles Kantor - De chef-wetenschapper kondigt voor de fenomenen van ARCHETIM de hoogste prioriteit aan. Wool Garden - De chef-medicus van Mercurius worstelt met de Takvorianisme. Attaca Meganon - Myles Kantor's rechterhand is bezorgd over de plannen van zijn chef. Inshanin - Een uitblinker sluit zich aan bij Kantor's team - en brengt Myles Kantor in verwarring. Orren Snaussenid - De Schohaake lijdt aan vreemde dromen.Myles Kantor leidt een topklasse wetenschappersteam dat vanuit de onderzoeksinrichting Volcan Center op Mercurius o.a. de 6D-straling van de Zon onderzoekt. Sinds 08-02-1333 NGT transporteert de op Sol gerichte jet-straal rond de 100 tot 1000 keer meer 6D-energie hoeveelheden als ervoor. Kantor maakt daarom eerste prioriteit van de onderzoeken met het thema ARCHETIM - het is hem duidelijk dat zich hier een gevaar voor de mensheid voordoet. Zijn activiteit wordt door nieuwe aanvallen van 'Takvorianisme' gehinderd, waarbij zijn leven veelvoudig wordt vertraagt (het fenomeen was niet meer opgetreden sinds hij de cellenactiveerder had gekregen). Het teamwerk loopt bovendien, sinds het arriveren van de door Kantor zelf aangenomen excentrieke jonge hoogfrequentie-fysica Inshanin, niet meer zo ongecompliceerd als eerst omdat Kantor en de aantrekkelijke, van haar eigen belangrijkheid overtuigde, jonge vrouw meteen onenigheid hebben met elkaar. Hij voelt haar optreden als een bedreiging van zijn autoriteit en zij voelt zich (niet geheel onterecht) door hem genegeerd.

Kantor en zijn team dringen met de ONTDEKKER MUNGO PARK door in de overgangslaag onderin de zonnecorona. Ze ontdekken een in de fotosfeer ingesloten massa van vreemde concentratie en kunnen deze echter maar voor korte tijd naderen totdat de overbelasting van de beveiligingschermen dreigende waarden aanneemt. Kantor gaat ervan uit dat het vreemde object altijd in de Zon verborgen is geweest en zich daar in een hypercocon bevond, die nu is ingestort. Het zou een verklaring kunnen zijn waarom het object nog niet eerder is gepeild. Met de MUNGO PARK kan het object evenmin worden bereikt als preciezer onderzocht. Kantor geeft daarom aan de Waringer-Academie de opdracht voor de bouw van een speciale 'zonneduiker'. Bovendien haalt hij Orren Snaussenid uit het kleine huttendorp dat men in de buurt van Klein-Goshun voor de Schohaaken had gebouwd. Snaussenid is teneergeslagen omdat hij, zoals ook al zijn soortgenoten, zijn verleden niet herinnert en omdat hij de collectieve droom, die alle Schohaaken ervaren, niet langer verdraagt. Kantor biedt hem een plaats aan bij de zonneduiker-expeditie en de kleine humanoide grijpt deze kans dankbaar aan om iets over zijn afkomst te weten te komen.

Bij het tweede binnendringen in de fotosfeer van de Zon kan de MUNGO PARK het onbekende object dichterbij naderen. Het bevindt zich in een hyperfysische holle ruimte van rond 500km doorsnede. Binnenin de sfeer bevinden zich drie reusachtige, knoopvormige objecten. Maar ook deze verkenning moet afgebroken worden als het beveiligingscherm dreigt ineen te storten. Enige tijd later ontlaadt de spanning tussen Kantor en Inshanin zich onverwachts in een liefdesnacht … Op 05-03-1333 NGT neemt Kantor de voltooide zonneduiker INTRALUX in gebruik. Het schip bestaat uit een 940 meter lange, 400 meter brede en 110 meter hoge trapeziumvormige ONTDEKKER-module en heeft een onafhankelijke vliegwaardige Corvette als kerncel en bestaat voornamelijk uit krachtige aandrijvingseenheden, energiecentrales en beveiligingscherm projectors. De volgende dag wordt de INTRALUX door de MUNGO PARK tot aan de rand van de fotosfeer getransporteerd, van waaruit ze zelfstandig verder vliegt. Vanwege het hoge risico bestaat de bemanning uit maar acht personen, waaronder Myles Kantor, Inshanin, Attaca Meganon en Orren Snaussenid.

Als de INTRALUX de hyperfysische holle ruimte nadert blijkt dat er in werkelijkheid nog maar één van de 25km grote knoopobjecten is. De optische indruk van de verdrievoudiging ontstond door een faseverschuiving van meerdere bestaansvlakken. De INTRALUX raakt in groot gevaar als een enorme protuberans hen nadert. Inshanin heeft het idee om de Schohaake een radioverbinding met het knoopstation te laten maken. Op het laatste moment, als er al één bemanningslid is gedood, schijnt daadwerkelijk iemand op het station Orren's vertwijfelde hulpgeroep te horen: een energetische buis gaat van het knoopvormige object uit, omhult de INTRALUX en behoedt deze zo voor de vernietiging.

Nu kan het object preciezer worden bestudeerd. De knoopstructuur schijnt te bestaan uit een soort gouden materiaal dat in 35km metende sferen waarvan dezelfde maar minder vaste substantie is ingebed. Het oppervlak van het station bevindt zich steeds in beweging en er ontstaan steeds nieuwe ornamenten en reliëfs. Met een trekstraal wordt de INTRALUX in één van de de drie sferen naar binnen gezogen en door het station opgenomen. Binnenin ziet het er uit als een soort museum, als een prachtig versierde tentoonstellingsruimte. Een portaal dat naar het binnenste van het station voert wordt door twee kleine standbeelden geflankeerd. Tot Snaussenid's vreugde stellen deze sculpturen wezens van zijn eigen soort voor …

Myles Kantor bereikte zijn eerste etappedoel. De wetenschapper geraakte aan boord van één van de merkwaardige stations in het binnenste van de zon. Verdere inzichten konden zijn team en hij tot dusverre niet verwerven. De volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst zich naar de aarde. Daar staan de mensen in de agglomeratie van Napels onder een bijzondere invloed.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende