< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2275 • 1503    FINALE VOOR ARPHONIE


In de Arphonie-sterrenhoop voltrokken zich in oktober 1332 Nieuwe Galactische Tijdrekening ingrijpende veranderingen. Onder leiding van Perry Rhodan, de Terraan, en Atlan de Arkonide, lukte het de zogenaamde Alliantie van de Moraal de planeet Graugischt te verdedigen.

De thuisplaneet van de beschermvrouwe Carya Andaxi is na deze slag gered, de troepen van Tagg Kharzani zijn verslagen. Voor het eerst sinds duizenden jaren kunnen de bewoners van de sterrenhoop de hoop koesteren, dat de tirannie van de Kybbs op hun vaderlandse planeten zal eindigen.

Zelfs Tagg Kharzani zelf wordt steeds meer in het nauw gedreven - en ziet zich gedwongen, zijn laatste machtsmiddelen in te zetten. Tegelijkertijd verdwijnt de hypercocon, die de sterrenhoop omhult. Dit alles bij elkaar leidt nu tot de finale voor Arphonie ...


Oorspronkelijke titel: Finale für Arphonie

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Kybb-SPOREN: ruimtejager van de Kybb door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: operatie in het Kher-stelsel - de laatste wedloop tegen de tijd.


Locatie en tijdsruimte: Kherzesch – 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Lyressea - De Mediale Schildwacht vlucht uit het Slot Kherzesch. Tagg Kharzani - De Beschermheer gaat een oude overeenkomst aan. Enkrine - De oude metgezel vertoont in kritieke nood nog moraal. Deitz Duarto - De directeur-generaal coördineert de strijd tegen de Coalitie van de Moraal. Perry Rhodan - De Terraan volgt het spoor van Kharzani.Lyressea moet zich haasten om Kherzesch te verlaten. Zodra in de Kher-Diamant doorgangen zijn ontstaan die voor de Hyperdimo's groot genoeg zijn begint de aanval van de Alliantie van de Moraal, bovendien worden de in Tagg Kharzani's persoonlijke paleis opgeslagen massa van opaalzegels (die hun levensverlengende werking tot Kharzani's ontsteltenis langzamerhand volledig verliezen) door de toenemende ruimtebevingen steeds instabieler en dreigen te deflagreren. De mediale Schildwacht kaapt één van de nieuwe KYBB-SPOREN-ruimtejagers die op dat moment met tienduizenden starten en neemt daarmee deel aan de ontbrandende ruimteslag, tot ze eindelijk door Atlan's ELEBATO aan boord genomen kan worden.

Ook Zephyda heeft haast. Nog steeds worden haar getalsmatig ver in de minderheid aanwezige troepen door de Hyperdimo's ondersteund. Duizenden Kybb-eenheden van elk type en zelfs 20 Kybb-Titanen vallen ten offer aan de energiewezens. Maar als de hypercocon oplost wordt het voor de Taphero con Choth steeds zwaarder om in de normaalruimte te verblijven. Ze lijden pijn en worden zwak en zijn daardoor plotseling kwetsbaar voor energiewapens. Meerderen worden er door de Kybb vernietigd. Desondanks dringt de Alliantie van de Moraal steeds verder door de corridors van de Kher-Diamant en belaagt de planeet Kherzesch. Het is Zephyda's om Tagg Kharzani gevangen te nemen want zonder hem zijn de Kybb zonder sturing en daardoor niet volledig handelingsbekwaam.

Maar Tagg Kharzani wordt onmerkbaar door Gon-Orbhon's invloed, die deze via het Nocturnenstok-brokstuk uitoefent, onder controle gebracht. Aangelokt door de toezegging om im de Nocturnenstok Satrugar de onsterfelijkheid te verkrijgen vlucht Kharzani van zijn planeet. Aan het slot, dat steeds zo veel voor hem heeft betekend, spendeert hij evenzo weinig gedachten als aan de in zijn dienst gedwongen bevolking die ter dood is veroordeeld zodra het 'falende' schuimopaal deflagreerd. Het duidelijkste teken dat Kharzani volledig een slaaf van Gon-Orbhon is geworden krijgt de symbiont Enkrine aan eigen lijf te ondervinden: Kharzani rukt zijn eeuwige vermaner van zijn huid en vertrapt hem. Aan boord van een door Deitz Duarto bestuurde cilinderdiscus bereikt Kharzani een Kybb-Titaan en ontkomt zo aan de aanval van zijn vijanden.

Lyressea bespeurt duidelijk dat op Kherzesch een catastrofe staat te gebeuren. Door haar waarschuwing kan Zephyda's gedecimeerde vloot zich nog op tijd in veiligheid brengen. Dan stort de gehele sterrenhoop Arphonie in de normaalruimte terug. Heftige ruimtebevingen, hyperstormen, tijdverstoringen en andere vreemde fenomenen begeleiden de rematerialisatie. Op hetzelfde moment wordt het gehele Kher-stelsel door het geweld van het deflagrerende schuimopaal vernietigd en de Kher-Diamant wordt uiteen gereten.

In opdracht van Gon-Orbhon krijgt Tagg Kharzani met zijn laatste 48 Kybb-Titanen een nieuwe vliegbestemming. De gigantische gevechtsmachines zetten koers naar Terra …

Het einde van de hypercocon van Arphonie en het einde van slot Kherzesch traden tegelijk in - maar Tagg Kharzani en zijn machtigste ruimteschepen slaagden erin te vluchten. Alleen... is het echt een vlucht of slechts een onderdeel van een duivels plan? Perry Rhodan vermoedt in elk geval iets gruwelijks ...


De volgende PERRY RHODAN-aflevering belicht de gebeurtenissen in het Sol-stelsel. Daar zijn wetenschappers bezig zich om de zon te bekommeren. Onder hen is Myles Kantor, de activeerderdrager.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende