< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2274 • 1502    MOTOKLOON HONDERDNEGEN


In de Arphonie-sterrenhoop hebben in oktober van het jaar 7332 Nieuwe Galactische Tijd ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Onder leiding van de Terraan Perry Rhodan en de Arkonide Atlan is het de zogenaamde Alliantie van de Moraal gelukt, de planeet Graugischt te verdedigen.

De thuiswereld van de beschermvrouwe Carya Andaxi is gered, de troepen van Tagg Kharzani zijn verslagen. Voor het eerst sinds duizenden jaren kunnen de bewoners van de sterrenhoop er op hopen, dat er een eind zal komen aan de tirannie van de Kybbs op hun thuiswerelden.

Maar Tagg Kharzani zelf is niet uitgeschakeld. De vijand in de schaduw woont in Slot Kherzesch. Hij is in het bezit van machtsmiddelen, die nog voor menige verrassing kunnen zorgen. Perry Rhodan en Atlan smeden een plan, en een geheimzinnige actie begint. Belangrijke deelnemer aan deze actie is de motokloon Honderdnegen ...


Oorspronkelijke titel: Motoklon Hundertneun

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: twee totaal verschillende wezens - hun operatie zal de beslissing brengen.


Locatie en tijdsruimte: Kherzesch – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Lyressea - De Mediale Schildwacht krijgt een ongewone partner. Honderdnegen - De Motokloon verdooft op een bijzondere manier en wijze. Julcen - Een duistere politieman jaagt op twee buitengewone tegenstanders. Perry Rhodan - De Terraan maakt zich zorgen om de Aarde. Atlan - De Arkonide moet een heftige tegenslag verwerken.Het Paragonkruis test Perry Rhodan en Atlan op hun geschiktheid en heeft daarna een goed en een slecht bericht: beide zijn zondermeer waardig om de Beschermherenstatus te ontvangen, maar helaas kan het Paragonkruis hun Ridderaura niet veranderen. Zou de inwijding toch plaatsvinden dan kan dat met grote waarschijnlijkheid tot Rhodan's en Atlan's dood leiden …  

Twee dagen later infiltreren Lyressea en de Motokloon Honderdnegen het Slot Kherzesch. Honderdnegen laat zich door Kybb-troepen uit één van de vele wrakken 'redden' die na de slag om Grijzigst door het heelal drijven en beveelt dat zijn gevangene (Lyressea) zo snel mogelijk naar Tagg Kharzani moet worden gebracht. Daar de Motokloon in de hiërarchie van de Kybb een hoge position heeft wordt aan Honderdnegen's aanwijzingen niet getwijfeld. Op Kherzesch zorgt Honderdnegen voor afleiding nadat hij de Motoschok heeft uitzonden en het schip heeft vernietigd waarmee hij en Lyressea zijn gearriveerd. Dan bereiden beide zich voor op voor hun doel: ze willen één van de controlestations voor de BLENDE-forten, waarmee een corridor door de stofmassa's van de anderszins ondoordringbare Kher-diamant geschapen kan worden, onder hun controle te brengen om het Zephyda's strijdkrachten mogelijk te maken om het Kher-stelsel binnen te vliegen. Ze moeten de direct vuurgloed van het geëxplodeerde schip doorstaan - daarbij wordt Honderdnegen beschadigd.  

Natuurlijk blijven deze activiteiten voor de Donkere Politie niet verborgen. Daar Tagg Kharzani's lijfwachten minstens net zo paranoïde zijn als hun Heer, vermoeden ze als eerste dat Kharzani zelf het doelwit is van de indringers en zoeken daardoor op de verkeerde plek naar hen. Gerichte afleidingsmanoeuvres van Honderdnegen zorgen voor verdere verwarring. Als de Donkere Politie probeert om Honderdnegen's programmering met voorrangsbevel codes weer 'om te programmeren' en met dit doel één van zijn redundantie-systeem op afstand aan te sturen hebben ze pech: Honderdnegen's beschadigingen zijn zo zwaar dat enige van zijn decentrale brein functies zijn uitgevallen en één daarvan is uitgerekend degene die reageert op de voorrangscodes. Verdere aanvallen van deze soort mislukken omdat Honderdnegen nu is gewaarschuwd.  

De uitval van zijn redundantiesysteem betekent voor de Motokloon meer als alleen een beperking van zijn vechtkracht. Daar hij steeds meer zijn automatische vaardigheid voor data analyse verliest moet hij steeds meer op zijn eigen gedachtengang en vooral op zo iets als zijn eigen gevoel afgaan, zo goed als hij dat met zijn androide brein vaardig is. Zo ontwikkelt Honderdnegen zich tot een zelfstandig wezen dat in staat is om eigen beslissingen te nemen, onafhankelijk van zijn programmering. Honderdnegen stelt de vraag waarin Tagg Kharzani en de Alliantie van de Moraal zich eigenlijk onderscheiden? Gaan beide niet onbezonnen door en doden ze zo veel mogelijk van hun tegenstanders om te winnen? Pas als Lyressea de Motokloon, die ze vanaf het begin heeft verafschuwd, zijn vroegere wandaden vergeeft en nu bereid is in hem een denkend en voelend wezen te zien - waartoe een Kybb niet in staat is - begrijpt Honderdnegen waarvoor het loont om voor te vechten, oftewel: te sterven. Als beide namelijk de schakelcentrale BLENDE NULL veroveren en de BLENDE-forten zo weten te besturen zodat er enorme doorgangen in de Kher-diamant ontstaan, rukt de Donkere Politie met een overmacht aan 43 Motoklonen op. Terwijl Lyressea haar vaardigheid van de para-modulatie benut om in de gestalte van een Kybb-commandant te vluchten, brengt Honderdnegen de fusiecentrale van BLENDE NULL tot exploderen. Hij offert zich niet op voor de Alliantie van de Moraal, maar voor Lyressea.  

Lyressea verstopt zich en wacht op het arriveren van de reeds in opmars zijnde troepen van haar vrienden …

De gebeurtenissen in de Arphonie-sterrenhoop naderen hun hoogtepunt. In zijn vertwijfeling grijpt Tagg Kharzani naar zijn laatste machtsmiddelen - terwijl tegelijkertijd kosmische constanten schijnen te veranderen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende