< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2273 • 1501    DE GEVALLEN BESCHERMHEER


In de strijd tegen de Cybernetische heerscharen bevindt Perry Rhodan zich inmiddels in de sterrenhoop Arphonie, in de onmiddellijke nabijheid van het slot Kherzesch. Daar regeert Tagg Kharzani, de wrede, maar mysterieuze heerser over de sterrenhoop.

Samen met de beschermvrouwe Carya Andaxi vormen Perry Rhodan, Atlan en de Motana's onder hun Stellaire Majesteit Zephyda thans de zo genoemde Alliantie van de Moraal. Toen Atlan's ruimteschip ELEBATO als vernietigd gemeld werd, scheen alles verloren.

Maar de Terraan geeft niet op. Hoewel de verborgen planeet Graugischt door een grote vloot van de Kybbs bedreigd wordt, organiseert Perry Rhodan het verzet. Pas als er hulp arriveert, die nauwelijks onverwachter had kunnen zijn, wordt de slag beslist: Graugischt en zijn bewoners hebben het overleefd. Ondertussen wacht Tagg Kharzani op zijn vloot: de vreemd uitziende humanoïde is de gevallen Beschermheer ...


Oorspronkelijke titel: Der gefallene Schutzherr

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de heer van het slot Kherzesch - hij regeert over de Arphonie-sterrenhoop.


Locatie en tijdsruimte: slot Kherzesch – o.a. 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tagg Kharzani - De Beschermheer wordt gek. Enkrine - Een vreemd wezen probeert de stem van de rede te zijn. Gon-Orbhon - Een 'god' biedt een overeenkomst voor het eeuwige leven aan. Deitz Duarto - De directeur-generaal heeft slecht nieuws.In de tijd voor de Bloednacht van Barinx, als Tagg Kharzani nog niet volledig tot de waanzin was vervallen, werd zijn verhouding tot de andere Beschermheren al door een ziekelijke begeerte drang en afgunst vergiftigd. Hij was van mening dat men hem de rechthebbende erkenning weigerde en begon daarom voor zichzelf een enorm gedenkteken op te richten: een gigantisch slotcomplex van prachtige paleizen en andere pronkstukken op de planeet Kherzesch. Met ter tijd ontwikkelde Kharzani, die in tegenstelling tot de andere Beschermheren een sterfelijk wezen is, een overtrokken vrees voor de dood en een daarmee verbonden paranoia. Zijn verouderingsproces werd echter door Enkrine, een intelligente symbiont die als een tweede huid om Kharzani's lichaam zit, sterk afgeremd. Maar dat was niet genoeg voor Kharzani, bovendien vindt hij de symbiont lastig vanwege zijn voortdurende vermanende influisteringen. Kharzani liet als bestanddeel van zijn slot het Stellaire Hospitaal oprichten waarin de aller beste medici van Arphonie (enkelen waren door Kharzani's handlangers ontvoerd) aan het enige doel werkten om Kharzani's gezondheid te behouden. Ook moest hij een hofhouding hebben want Kharzani verlangde naar eerbetoon. Twaalf machtige Kybb uit het volk der Rodish werden zijn metgezellen en ze traden uiteindelijk op als zijn plaatsvervangers.

Veel wantrouwen en zelfs haat ondervond Kharzani steeds voor Carya Andaxi die deze gevoelens zelfs versterkte wanneer ze de planeet Grijzigst in de onmiddellijke nabijheid van Kherzesch tot haar domicilie maakt. Voor Kharzani was het duidelijk dat Andaxi hem van daaruit bespiede en op een dag alles van hem af zou pakken wat hij op Kherzesch had opgebouwd. Na de verschrikkelijke slag tegen STROWAN's hulpvolkeren werd Kharzani door het wezen dat uit Gon-Orbhon en de Nocturnenstok Satrugar was gevormd, op Parrakh uitgenodigd. Gon-Orbhon bood hem een verblijf in de Nocturnenstok aan met gegarandeerde onsterfelijkheid als Kharzani hem tegen de Beschermheren zou bijstaan. Daar kwam het echter niet meer van omdat HET het conflict beëindigde door de verbanning van alle Beschermheren-machtscentra in hypercocons - toevalligerwijze bevond Kharzani zich op dat moment in Jamondi en kon daardoor zijn slot dus niet meer bereiken. Samen met de andere Beschermheren begon hij daarom te werken aan het project AFSTANDSPOOR want zelfs zijn Beschermherendrager werd bij een poging om de hypercocon te verlaten vernietigd.

Kharzani wilde echter ook in Jamondi niet afzien van de absolute macht, die alleen hem het gevoel van veiligheid kon brengen. Daarom voerde hij met zijn Kybb-volkeren de beslissende slag tegen de Beschermheren en vernietigde hij de orde in de Bloednacht van Barinx. In de loop van de tijd ontdekte hij dat hij in de afgestorven Nocturnenstok Antallin niet de onsterfelijkheid kon verkrijgen maar dat het echter mogelijk was om de Toren iets van de levensverlengende kracht te ontnemen: de tot opaalzegels verwerkte schuimopaal. Hoe meer hij van deze substantie in de Kybb-Titaan, die hem diende als zijn domicilie, om zich heen optrok des te sterker zijn veroudering werd afgeremd tot ze uiteindelijk praktisch niet meer meetbaar was. Na de in bedrijfsneming van de AFSTANDSPOOR kon Kharzani weer zijn slot betrekken en de opaalzegels werden daar ook naar toe verhuisd. Alleen Carya Andaxis en haar in deze tijd ontstane Schaduwstaat evenals de Hyperdimo's konden Kharzani in zijn achtervolgingswaanzin nog kopzorgen geven. Hij schiep zijn persoonlijke lijfwacht, de Donkere Politie, en creëerde een stofwolk uit acht verpulverde planeten rondom het Kher-stelsel die op grond van hun hyperkristal aandeel als 'Kher-Diamant' werd aangeduid en elke peiling van buitenaf verhinderde.

Maar dan sloeg de verhoogde hyperimpedantie toe. De opaalzegels verloren hun werking, nieuwe konden eerst nog schaars en na de instorting van de AFSTANDSPOOR helemaal niet meer worden vervangen. Kharzani was daardoor opnieuw op zijn symbiont Enkrine aangewezen. De voormalige Beschermheer gaf echter niet op maar begon met de ombouw van de technologie die aan de veranderde omstandigheden werden aangepast. Hij schiep nieuwe hoop uit de gedachten dat de hypercocons zouden oplossen zodat hij de planeten Parra-h - en daarmee de onsterfelijkheid in Satrug-r - kon bereiken. Daarbij werd hij al onmerkbaar door een splitter van de Nocturnenstok, die hij bij zijn eerste bezoek op Parrakh had verkregen, door Gon-Orbhon beïnvloed. Dan werd een vergiftigingsaanslag op hem gepleegd, die hij aan zijn 12 Prim-directeuren toeschreef. Hen liet hij doden, maar zijn plan om de gehele planeten Kherzesch te steriliseren kon hem door Enkrine uit zijn hoofd worden gepraat.

In de huidige tijd krijgt Tagg Kharzani van Deitz Duarto het bericht dat de slag om Grijzigst tot een nederlaag heeft geleid voor de Kybb. Bovendien storten zijn belangrijkste bewapeningsplaneten uit de hypercocon …

Tagg Kharzani deed weer aan het spel mee - waanzinnig weliswaar, maar ongetwijfeld machtig. Wat zal er dan gebeuren, als Gon-Orbhon en hij hun macht samenvoegen?

De Alliantie van de Moraal staat nog steeds voor het probleem, tot aan

Kherzesch te kunnen doordringen. De volgende PERRY RHODAN roman behandelt precies dit thema. De roman werd geschreven door Michael Marcus Thurner, en verschijnt onder de volgende titel: Motokloon Honderdnegen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende