< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2272 • 1452    STORM OP GRAUGISCHT


In de strijd tegen de cybernetische troepen bevindt Perry Rhodan zich inmiddels in de sterrenhoop Arphonie, direct in de buurt van het slot Kherzesch. Daar regeert Tagg Kharzani, de wrede maar mysterieuze heerser van de sterrenhoop. Tezamen met de beschermvrouwe Carya Andaxi bouwen Perry Rhodan, Atlan en de Motana's onder hun Stellaire Majesteit Zephyda aan de zogenaamde Alliantie van de Moraal. Als wordt gemeld dat Atlan's ruimteschip ELEBATO vernietigd is, lijkt alles verloren.

Maar de Terranen geven niet op. Hoewel de verborgen planeet Graugischt door een grote vloot van de Kybbs wordt bedreigt, organiseert Perry Rhodan het verzet. En hij zoekt wanhopig naar hulpmiddelen tegen de aanvallers. Zo begint in Arphonie de storm op Graugischt …


Oorspronkelijke titel: Sturm auf Graugischt

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Bar ProductionsSamenvatting: beslissing in de Arphonie-sterrenhoop - de Beschermvrouwe zet alles in.


Locatie en tijdsruimte: Grijzigst, Demyrtle-stelsel – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan neemt het bevel over voor de verdediging van Grijzigst. Carya Andaxi - De Beschermvrouwe valt terug op de erfenissen uit het verleden. Honderdnegen - De Motokloon ontmoet zijn 'kleine broeder'. Zephyda - De Stellaire Majesteit trekt opnieuw ten strijde. Deitz Duarto - De directeur-generaal verzamelt Kharzani's krachten tegen Grijzigst.Boven Carya Andaxi's wereld Grijzigst verzamelt zich een reusachtige vloot van cilinderdiscussen en andere zware eenheden van de Kybb. Dat er tot nu toe geen Kybb-Titanen opduiken vindt Perry Rhodan zeer merkwaardig. Aanleiding voor hoop is er desondanks niet want de weinige T-kruisers waarover de Alliantie van de Moraal beschikt zijn ontoereikend bemand en kunnen de Kybb-vloot niet lang tegenstand bieden. Steeds vreemder vindt Rhodan het dat de machtige vloot niet aanvalt. De vijand schijnt te aarzelen omdat ze denken dat Carya Andaxi nog een troef achter de hand heeft. Inderdaad opent de Beschermvrouwe oeroude depots die zich op de oceaanbodem bevinden. In één daarvan is Carya Andaxi's Beschermherendrager verstopt. Dit van kosmocraten producten afstammende cilinderschip stelt door zijn grote en superieure bewapening een niet te onderschattende machtsfactor voor, alhoewel het zoals ook alle andere ruimteschepen door de invloeden van de verhoogde hyperimpedantie is getroffen. Tevens bevindt zich op de oceaanbodem minstens één reusachtige hangar waarin duizenden bionische kruisers zijn geparkeerd. Helaas is daar nu geen Motana-bemanning voor beschikbaar - bovendien meent Carya Andaxi dat deze schepen zijn bestemd voor de reis naar Ahandaba.

In de hangar bevinden zich echter ook ontelbare 'Netverbinders'. Deze wezens, voor wie er zoals bekent is in iedere bionische kruiser een bijzondere werkplaats is ingericht, zijn miniatuuruitgaven van Motoklonen. Volgens Carya Andaxi wordt de efficiëntie van een bionische kruiser door de inzet van een Netverbinder met 95% verhoogd, dat wil zeggen dat pas met een Netverbinder zo'n schip zijn ware prestatievermogen bereikt. Zephyda neemt enige van deze kunstmatige creaturen mee, maar Carya Andaxi waarschuwt haar: de Netverbinders werden oorspronkelijk door de Kybb geconstrueerd en vroeger konden de Kybb iedere Netverbinder onder hun controle brengen - zou hen dat ook nu nog lukken dan kunnen ze praktisch iedere bionische kruiser overnemen waarin een Netverbinder is geplaatst. Men hoopt dan maar dat tegenwoordig de Kybb daartoe niet meer in staat zijn.

Commandeur van de Kybb-vloot boven Grijzigst is de directeur-generaal Deitz Duarto, een Kybb van het uitstervende volk der Rodish. Hij heerst over zijn ondergeschikten terwijl hij zijn verzwakte uiterlijk verbergt achter een vervormingsveld en een holografisch masker. Een exoskelet en andere technische hulpmiddelen maken hem in de ogen van zijn mensen tot een oppermachtig wezen. In werkelijkheid zijn de Rodish, ten gunste van de ontwikkeling van geestelijke vaardigheden, lichamelijk gedegenereerd. Duarto wacht met het bevel om aan te vallen tot zijn vloot voltallig is, want Tagg Kharzani heeft de inzet van Kybb-Titanen verboden - de gevallen Beschermheer vreest dat Carya Andaxi in het bezit is van een speciaal anti-Titanen-wapen. De Beschermvrouwe weet dat zo'n wapen daadwerkelijk bestaat maar haar Beschermherendrager is daar echter niet mee uitgerust.

Als de Kybb uiteindelijk aanvallen kan het ZWAARD tonen waartoe het in staat is met de Netverbinder aan boord. Alle systemen, bronnen en de doodsbrenger werken nu met extreem verbeterde prestaties: het ZWAARD vernietigd net zo veel Kybb-eenheden als alle T-kruisers tezamen. Daar de grond afweerforten op Grijzigst nog net op tijd kunnen worden gereactiveerd, wordt de opmars van de Kybb een tijdlang tot staan gebracht. Toch komt het tot zware verstoringen op de planeet. De diepzee-architecten lukt het niet om de Beschermherendrager operationeel te krijgen. Het schip start weliswaar maar kan echter niet onder controle worden gebracht en is dan ook geen hulp in de ruimteslag. Als de derde aanvalsgolf van de Kybb dreigt door te breken, duikt plotseling de ELEBATO op. Atlan's vernietigd gewaande T-kruiser komt niet alleen: tienduizend Hyperdimo's volgen hem en richten een slachting aan onder de Kybb-schepen. Ze stralen echter ook de Beschermherendrager weg in de hyperruimte - Carya Andaxi was niet aan boord.

De overgebleven schepen van de Kybb trekken zich terug, maar het is een Pyrrusoverwinning: viervijfde van de T-kruisers werden vernietigd, de Beschermherendrager is verloren en de meeste grondforten zijn gebombardeerd. Nog steeds schermen de Hyperdimo's de planeet af, maar wanneer Arphonie in de normaalruimte terugvalt zullen de Taphero con Choth zich moeten verwijderen. Tenslotte: Perry Rhodan, Atlan en Zephyda kunnen een vrolijk weerzien vieren en de Motokloon Honderdnegen verklaart dat hij omvangrijke informatie heeft over het Slot Kherzesch …

De storm op Grijzigst kon in de laatste seconde gelenigd worden - en Atlan is teruggekeerd, met sterke bondgenoten aan zijn zijde.

In het volgende deel concentreren we ons op Carya Andaxi's aartsvijand. Een 'thanatofoob' noemde de schildwacht Lyressea hem, maar wie is hij werkelijk, deze Tagg Kharzani? In de volgende PERRY RHODAN-roman werpt Horst Hoffman een blik op Tagg Kharzani en zijn leven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende