< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2271 • 1451    STATION IN DE HYPERRUIMTE


Op het laatste nippertje lukte het Perry Rhodan en zijn metgezellen uit de sterrenoceaan van Jamondi naar de sterrenhoop van Arphonie te vluchten. Deze verzameling van zonnen en planeten, nog steeds reeds miljoenen jaren in een zogenaamde hypercocon gehuld, wordt beheerst door Tagg Kharzani. Tegenover hem staan de zwakke troepen van de beschermvrouwe Carya Andaxi.

De bionische kruiser ZWAARD en zijn bemanning konden aan de aanvallen van de Kybbs ontkomen. En in de weerbare Shoziden vonden de vluchtelingen uit Jamondi waardevolle bondgenoten tegen de strijdmacht van de vijand.

Maar dan gebeurt het onvoorstelbare: een bewoner van de verborgen planeet Graugischt, waarop de beschermvrouwe zich al duizenden jaren verbergt, pleegt verraad. Hij wil de grote slag verhinderen en veroorzaakt daarmee de mogelijke ondergang van zijn volk. Daarvan hebben sommige wezens echter in het geheel geen weet. Hun toevluchtsoord is al vele jaren het station in de hyperruimte …


Oorspronkelijke titel: Station im Hyperraum

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): witte kruiser van de Shoziden door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: ze zoeken de Taphero - en TIMBADOR is zijn anker.


Locatie en tijdsruimte: TIMBADOR – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vron’dakel - De eenzelvige zoekt goden en eindigt met een verschrikkelijke waarheid. Rendri - De Raskari zoekt haar zuster en ontdekt de ware wereld. Issart - Een rebel zoekt bondgenoten. Xirina - De Xipatio klampt zich vast aan de macht. Ishkeyda - De Taphero con Choth maakt een fout.Atlan is niet dood. De ELEBATO waarop hij zich bevindt wordt evenwel door de aanval van een Hyperdimo in de hyperruimte weggestraald, maar wordt daarbij niet vernietigd. Na een visioen, waarin Atlan de kosmocraat Taurec denkt te zien, neemt de Hyperdimo zelf contact op met de Arkonide. Het energiewezen is namelijk helemaal geen dom dier maar de aanvoerster van een volk van intelligente wezens, die zich Taphero con Choth noemen. Ishkeyda, hun aanvoerster, heeft Atlan's ridderaura herkent en beschouwt hem als taboe omdat de Taphero's reeds eerder met kosmocratendienaars te maken hebben gehad en door hen aan de rand van uitsterven zijn gebracht. De ELEBATO bevindt zich nu in een gigantisch stabiele hyperruimteblaas, waarin zich talrijke Taphero's ophouden, en wordt door Ishkeyda naar een ruimtestation genaamd TIMBADOR gebracht waar meer 'slachtoffers' van de Hyperdimo's leven. De macht ligt hier in handen van de humanoiden Xipatio. Deze pelswezen buiten alle andere 'schipbreukelingen' uit.

De Taphero's hebben namelijk een bijzondere cyclus. Ze leven evenwel in alle delen van de galaxie - of beter gezegd: in de hyperruimte - maar voor de voortplanting zoeken ze echter de normaalruimte op. Ze worden derhalve vaak in Arphonie gezien omdat deze sterrenhoop zich in een hypercocon bevindt waardoor deze makkelijker is te bereiken. Bovendien fungeert het sterk stralende Slot Kherzesch voor de Taphero's als een soort lichtbaken. Tijdens de voortplanting voelen de Taphero's zich bedreigd door alles wat zich snel in het heelal voort beweegt. Daardoor vallen ze alle ruimteschepen aan. De Taphero's produceren in hun energie lichamen fysieke afvalproducten waardoor ze langzamerhand immobiel worden. Om te zorgen dat dit niet gebeurd laten ze zich op TIMBADOR door de levende wezens 'melken'. Een belangrijk bestanddeel van dit afvalproduct is het waardevolle trillingskwarts howalgonium. En hier komen die Xipatio's in het spel: ze dwingen de 'schipbreukelingen' te werken maar begeven zich echter niet zelf in de buurt van de Taphero's omdat de straling van dit afvalproduct extreem giftig is.

Atlan's verschijnen lokt heftige onrust uit op TIMBADOR omdat hij ontdekt dat het stofwisselingsproces van de Taphero's zich vanwege de verhoogde hyperimpedantie heeft veranderd. Ze scheiden te veel van het afvalproduct uit en daardoor lijden ze aan ondervoeding. Atlan vindt een oplossing voor dit probleem dat voor het bestaan van de Taphero's al bedreigend is geworden: de energiewezens moeten, zo walgelijk als het voor hen moet zijn, eenvoudigweg een deel van hun uitscheidingen weer tot zich nemen … Daardoor wordt de Xipatio's echter hun hoofdbron aan inkomsten afgenomen. Dat maakt ze automatisch to Atlan's vijanden. Bovendien veroorzaken de onderdrukte arbeiders een opstand nadat Atlan hen zijn ondersteuning heeft toegezegd. Met de hulp van de strijders van de doodsgroep worden de Xipatio's en hun halfrobot schare verslagen. Helaas kunnen de meeste Xipatio's ontkomen door wat niemand wist: er zijn enige overbrengers op het station waarmee men de normaalruimte kan bereiken! Op deze manier hebben de Xipatio's ook hun howalgonium-erts kunnen verhandelen. Bij hun vlucht moeten de Xipatio's echter alle overbrengers onbruikbaar hebben gemaakt. Daardoor zit Atlan op TIMBADOR vast.

Maar dan zijn er gelukkig ook nog de dankbare Taphero con Choth. Ishkeyda is niet alleen bereid om de ELEBATO in de normaalruimte terug te brengen maar zegt ook nog toe dat de Hyperdimo's geen schepen van de Alliantie van de Moraal meer zullen aanvallen, maar alleen nog alle Kybb-eenheden. Bovendien overhandigt Ishkeyda aan Atlan een howalgonium-brokstuk. Wanneer hij dit ooit met een straler beschiet dan zullen alle Taphero dat opmerken. Zo kan Atlan hen altijd te hulp roepen.

De levensruimte van de Taphero's is meer dan wonderlijk. En de wezens, die deze levensruimte delen, weten meestal niets van datgene, wat zich in de 'rest van het universum' afspeelt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende