< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2268 • 1448    HET PARAGONKRUIS


Op de vlucht voor de cybernetische heerscharen moest perry Rhodan de vlucht door het ineenstortende transportmedium van de AFSTANDSPOOR beginnen. De onderneming lukte, maar sindsdien is de bionische kruiser ZWAARD in de Arphonie-sterrenhoop gestrand, uitgerekend in het hart van de vijand. Maar ook de beschermvrouwe Carya Andaxi houdt zich hier op. Samen met haar vormen Perry Rhodan, Atlan en de Motana's onder hun Stellaire Majesteit Zephyda de 'Alliantie van de Moraal'.

Primair doel blijft de uitschakeling van Tagg Kharzani, de heerser op slot Kherzesch. Om met kans op succes aan te kunnen vallen, heeft de alliantie echter nog altijd nieuwe beschermheren nodig. Deze echter worden slechts door een enkele instantie in een volwaardige status verheven. Deze instantie is het Paragonkruis ...


Oorspronkelijke titel: Das Paragonkreuz

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: op de wereld van de Tabtree - ze zoeken een zorgvuldig verborgen artefact.


Locatie en tijdsruimte: Petac – september 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Lyressea - De mediale Schildwacht bespeurt het Paragonkruis. Sonder fan Dor - De priester van de Tabtree betaalt de tol van zijn daden. Perry Rhodan - De Terraan zoekt een geheimzinnig artefact. Zephyda - De Stellaire Majesteit keert terug in de bossen.Rhodan, Zephyda en Lyressea vliegen met het ZWAARD naar de planeet Petac waar het Paragonkruis verstopt zou zijn. De planeet wordt door de Kybb maar zwak beveiligd - er is geen Kybb-Titaan aanwezig - bovendien beginnen de egelwezens hier nu pas met de ombouw naar oude techniek. Pas tijdens het uitvoeren van de landing wordt het ZWAARD toch ontdekt maar de achtervolgers laten zich makkelijk afschudden. Lyressea bespeurt de aanwezigheid van het Paragonkruis maar ze kan het echter niet precies lokaliseren.  

Onopzettelijk veroorzaken de leden van het ZWAARD groot leed bij de Tabtree, de relatief primitieve humanoide oerbewoners van deze wereld. Een zwerm van Kybb-jagers die het ZWAARD hadden moeten onderscheppen raast namelijk dwars door een vliegend corso van de Tabtree waarbij ze de gehele koninklijke familie doden. Daarbij gaat ook een heilig icoon verloren, een holo-bol die door Carya Andaxi bij haar bezoek duizenden jaren geleden werd achter gelaten en de sindsdien door de Tabtree net zo wordt vereerd als de Beschermvrouwe zelf. Sonder fan Dor, de priester van de Tabtree, voelt zich schuldig aan de dood van de koninklijke familie en zint op wraak. Hij dringt door in de heilige berg Gorithon wiens ingang alleen de priester kent. Daar bevindt zich een artefact dat een machtig wapen moet zijn. Daarmee wil hij de Kybb vernietigen die op Petac een steunpunt onderhouden.  

Nadat Rhodan en zijn gezelschap in de Tabtree-nederzetting over het hele ongeluk hebben gehoord volgen ze het spoor van de priester, maar kunnen echter niet verhinderen dat hij door de Kybb gevangen wordt genomen. Het artefact - een handstraler met te weinig energie - bleekt niet te werken. Daar Rhodan aanneemt dat ook het Paragonkruis zich in de heilige berg bevind wordt er besloten dat de priester moet worden bevrijd voordat de Kybb hem kunnen verhoren. De actie lukt - maar alleen omdat Lyressea door haar Cyno-genen in staat is om tijdelijk het gestalte van een Kybb-Traken aan te nemen. Er zijn echter sommige trucs nodig om de priester van zijn schuldgevoelens en zelfmoordplannen af te helpen (men toont hem en hologram van Carya Andaxi), maar dan leidt hij Rhodan, Zephyda en Lyressea de heilige berg in.  

Hier zweven zeven in een cirkel gerangschikte wigvormige 'gravers', die geen schaduw werpen. In het midden van de cirkel staat een sokkel die echter leeg is - hier had de straler gelegen die Sonder fan Dor had meegenomen. Lyressea die precies aanvoelt dat het Paragonkruis zich hier moet bevinden, probeert mentaal contact op te nemen. Daadwerkelijk verschijnt het Paragonkruis in een verblindend lichtschijnsel: een fel oplichtende twee meter hoge en één meter brede energiespiraal waarvan een indrukwekkend sterke mentale straling uitgaat. Het Paragonkruis draagt niet alleen een bewustzijnssplinter van de superintelligentie HET maar is ook een zelfstandig wezen. Het is niet geneigd om de Alliantie van het Moraal te helpen. Pas na een gepassioneerde pleidooi van Lyressea verandert het van mening en zegt het zijn steun toe en verplaatst zich vervolgens naar het ZWAARD.  

Voordat men wegvliegt overhandigd Rhodan de Priester Sonder fan Dor een nieuwe holo-bol en geeft hem een (natuurlijk vervalste) boodschap mee van Carya Andaxi waarmee hij zijn volk naar een nieuwe begin voert.

In de volgende PERRY RHODAN-roman schakelen we om naar Atlan: om het slot Kherzesch doeltreffend aan te vallen, heeft de Alliantie van de Moraal een strategiekaart van de Arphonie-sterrenhoop nodig. Zulke kaarten bezitten op dit ogenblik alleen de Kybbs.

Atlan besluit zo'n kaart in handen te krijgen. Nochtans is het risico aanzienlijk. De enigen, die hem kunnen helpen, zijn de medewerkers van een meedogenloze commandotroep.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende