< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2267 • 1447    IK, GON-ORBHON


Op de door mensen en hun nakomelingen bewoonde planeten van de Melkweg is reeds het jaar 1333 Nieuwe Galactische Tijdrekening aangebroken. Vanwege de zogenaamde hyperimpedantieschok heerst in grote delen van de galaxie een combinatie van economische achteruitgang en vermetele stemming om op te breken.

Op Terra, het oervaderland van de mensheid, leven bovendien veel inwoners in toenemende angst: de mysterieuze 'god' Gon-Orbhon grijpt vanuit het duister naar de macht. De regering vermoedt zijn bestaan in de Grote Magelhaense Wolk.

De expeditie van het afstandsruimteschip RICHARD BURTON en zijn bemanning moet het kwaad bij de wortel aanpakken. Al een half jaar geleden vertrok het ruimteschip naar Magelhaen. In deze galaxie zijn de Terranen op zoek naar een middel om de macht van de 'god' te breken.

Algauw moet de bemanning constateren, dat Gon-Orbhon zijn macht explosief uitbreidt - het laatst vielen de Gurrads ten prooi aan zijn mentale krachten. Er is er maar één, die het geheim van de 'god' kent - zijn levensbiecht zou kunnen beginnen met de woorden: ik, Gon-Orbhon ...


Oorspronkelijke titel: Ich, Gon-Orbhon

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): LVT-box/QUASAR-klasse van de PRAETORIA door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: kosmocratenpupil, Beschermheer, overloper - een god vertelt zijn geschiedenis.


Locatie en tijdsruimte: Parrakh – 8 februari 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gon-Orbhon - De vermeende god herinnert zich alles vanaf zijn jeugd. Het leerinstituut van XIX Kosmiteit - Streng doch rechtvaardig leiden ze Gon-Orbhon op voor zijn grote opdracht. Bré Tsinga - De volgeling dient haar god als medium. Het Specter - Een verstekeling bemerkt meer als de gehele bemanning.Op 8 februari 1333 NGT ontwaakt eindelijk Gon-Orbhon, wiens lichaam zich sinds duizenden jaren in de Nocturnenstok Satrugar bevindt en wiens geest met het waanzinnige torenbewustzijn is versmolten  - en zelfs eerder als Satrugar. Bij zijn ontwaken krijgt de voormalige beschermheer herinneringen terug die sinds zijn ontdekking door Lyressea verborgen zijn geweest. Toevallig en onbewust projecteert Gon-Orbhon zijn herinneringsschok ook in de geest van Bré Tsinga op de RICHARD BURTON. De kosmo-psychologe dient als zijn medium en geeft Gon-Orbhon's herinneringen door.

Gon-Orbhon is een kunstmatig wezen uit de gensmidse van de kosmocraten. Hij is een wezen vergelijkbaar met de zeven Machtigen en vermoedelijk in een duizenden jaren lang proces wordt Gon-Orbhon tot een potentieel Sporenschip-commandant opgeleid - voor het geval dat één van de Machtigen zal worden  gedood. De opleiding vindt in één van de minstens negentien Kosmiteiten plaats, een in de hyperruimte verborgen bizar scholingsinstituut waarin Gon-Orbhon de enige student is en die, zoals hij in de loop van de tijd uitvindt, uit een enkel gigantisch levend wezen bestaat. De Kosmiteiten beconcurreren elkaar want alleen de beste leerling wordt door de kosmocraten geaccepteerd. Alhoewel Gon-Orbhon alles leert wat men maar over het multiversum te weten is gekomen en terwijl hij zijn vaardigheid van de 'geestelijke-dislocatie' ontdekt waarmee hij intelligente wezens onder zijn controle kan brengen, dreigt hij niet te worden geselecteerd. Daar hij (niet geheel onterecht) vreest dat de kosmocraten hem in het geval van zijn falen gewoon zullen vernietigen, vlucht hij uit de Kosmiteit. Maar daarbij verliest hij onherroepelijk al zijn kennis die hij tot dan toe had opgebouwd en ook zijn herinneringen worden hem afgenomen. Zo vindt Lyressea hem ronddrijvend in het heelal.

De rest is geschiedenis: bij een poging om de stervende Nocturnenstok te redden versmelt Gon-Orbhon's geest met Satrugar. Het zo ontstane halfwezen wordt waanzinnig. Gon-Orbhon's lichaam blijft in de toren en wordt daar door een cybernetische dienaar in leven gehouden. Gon-O/Satrugar besluit dat hij machtiger moet worden als iedereen die hem kan bedreigen, om niet opnieuw in levensgevaar te raken. Hij wil desnoods een superintelligentie worden. Met behulp van brokstukken van de Nocturnenstok, die hem als relais dienen, brengt hij het ene na het andere volk onder zijn controle. Tagg Kharzani lokt hij met het aanbod om hem onsterfelijk te maken. Door een afgezand van de chaosmachten wordt hij tegen HET opgehitst en op het 'lijk' van ARCHETIM opmerkzaam gemaakt, die hem voortaan dient als energiebron. De tegenaanval van HET, alsook de verbanning in de hypercocon, komt voor Gon-O/Satrugar geheel onverwacht.

Na zijn ontwaken en na de terugkeer van zijn herinneringen bevindt Gon-Orbhon zich plotseling weer in zijn oorspronkelijke lichaam. Daar Satrugar nog niet volledig is ontwaakt krijgt Gon-Orbhon zijn oorspronkelijke gezonde zelfbewustzijn terug en probeert hij uit de Nocturnenstok te vluchten, of als dat niet lukt om zichzelf te doden. Maar als ook Satrugar volledig tot bewustzijn komt wordt Gon-Orbhon's geest weer met de Nocturnenstok verenigt en stort hij opnieuw in geestelijke onmacht. Meteen start Gon-O/Satrugar met de voorbereiding om een zeer groot fragment van de toren, samen met het humanoide lichaam van de voormalige Beschermheer, in een Kybb-Titaan naar Terra te laten vervoeren. De gevangenen spionnen Reginald Bull, Icho Tolot en Gucky houdt hij bij zich in de toren. Dan wordt hij opmerkzaam van de verbinding met Bré Tsinga en stuurt hij meteen enige schepen op weg en slaat zijn volgeling neer met een psionische schok, waardoor ook de gehele bemanning van de ONTDEKKER het bewustzijn verliest. Alleen de in de hoofdcomputer van de RICHARD BURTON verstopte Specter blijft handelingsbekwaam en verplaatst het schip uit de gevarenzone voordat de door Gon-O/Satrugar uitgestuurde schepen kunnen aanvallen.

Op 08-02-1333 NGT en 21:48:07 uur boordtijd word Bré Tsinga's dood vastgesteld.

De expeditie uit de Melkweg kent nu dus de achtergronden van Gon-Orbhon. Maar wat hebben ze daaraan? Reginald Bull, Gucky en lcho Tolot zitten in het centrum van zijn macht gevangen, de RICHARD BURTON wordt door zijn troepen opgejaagd. En met Bré Tsinga stierf het laatste verbindende element tussen hen en Parrakh.

Met de volgende aflevering verplaatst de handeling naar de sterrenhoop van Arphonie: daar werken Perry Rhodan en Atlan op hun eigen manier aan het uitschakelen van het gevaar, dat van Gon-Orbhon en diens bondgenoot Tagg Kharzani uitgaat. Ze zoeken het Paragonkruis.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende