< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2266 • 1445    BASTION VAN PARRAKH


Op de door de mensen en hun nakomelingen bewoonde planeten van de Melkweg is het jaar 1333 Nieuwe Galactische Tijd al aangebroken. Als gevolg van de zogenaamde hyperimpedantieschok heerst er in grote delen van de galaxie een mengeling uit een wetenschappelijke teloorgang en een ongekende euforie vanwege een mogelijk nieuw begin.

Op Terra, de thuiswereld van de mensen, gaan veel bewoners gebukt onder een toenemende angst: de mysterieuze 'god' Gon-Orbhon grijpt vanuit de duisternis naar de macht. De regering vermoedt, dat hij zich schuil houdt in de Grote Wolk van Magelhaen.

De expeditie van het lange-afstand ruimteschip RICHARD BURTON en zijn bemanning moet het kwaad met wortel en al uitroeien. Al een half jaar geleden vertrok het ruimteschip naar Magelhaen. In deze galaxie zoeken de Terranen nu naar een middel om de macht van de 'god' te breken. Daarom vertrekken meteen drie dragers van een cellenactiveerder om een gevaarlijke missie uit te voeren. Ze gaan naar het Bastion van Parrakh ...


Oorspronkelijke titel: Bastion von Parrakh

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: ze zijn in het rijk van de tegenstander - op het spoor van de ontwakende god.


Locatie en tijdsruimte: Parrakh – begin februari 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De Terraan wordt bij een geheime actie met nieuwe plichten geconfronteerd. Gucky - De muisbever gebruikt een leugentje bestwil. Icho Tolot - De Haloeter gaat met zijn twee oude vrienden op verkenning.  Auckran - De magistraat krijgt op Parrakh een ongewoon probleem. Taff Ogtan - Een jongere leert nieuwe vrienden kennen.Gucky heeft zijn trauma vanwege de verbrande pels overwonnen. Nu is hij op weg naar de fitnessruimte om wat te trainen. Voordat hij echter kan beginnen wordt hij door Bully naar een situatiebespreking geroepen.

De bemanning van de sloep EAGLE is onder leiding van Malcolm S. Daellian meer over het Parr-stelsel te weten gekomen. De manen van de beide gasreuzen zijn sterk geïndustrialiseerd. Naast de 16 Kybb-Titanen bevinden zich minstens 20.000 kleinere ruimteschepen in het stelsel, de Parr-Jagers. Het schijnt dat de bewoners duizenden jaren moesten volharden binnen het beveiligingscherm dat het hele stelsel omspande, en dat ze zich hebben voorbereid op de dag van vandaag. Nadat het beveiligingscherm uitviel, zo weet Malcolm te vertellen, zijn honderden Parr-Jagers in alle richtingen van de Grote Magelhaanse Wolk vertrokken. Het radioverkeer gaf ook nog informatie prijs. De hoofdwereld is de tweede planeet Parrakh. Daar bevinden zich twee centra. Één is het Bastion van Parrakh waarin de buurt een sterk vijfdimensionaal stralingsveld wordt gepeild. De verrassing is groot wanneer een holo wordt ingeschakeld. Bij het stralingsveld naast het Bastion gaat het om een Nocturnenstok. Het tweede centrum is een reusachtige subplanetaire werft die als P-dok wordt bestempeld. Deze ligt direct naast de hoofdstad Pallturno. De meest voorkomende bevolkingsgroep is het volk der Arvezen maar ook Kybb-Cranar en Kybb-Traken zijn op Parrakh vertegenwoordigd. Bovendien wemelt het van kleine robots, de Technieten.

Bully besluit om een commandogroep naar Parrakh te starten. Hij wil zich samen met Icho Tolot en Gucky aan boord van een Parr-Jager naar Parrakh laten smokkelen. Ze gaan aan boord van een door Helix-Torpedo's vernietigd wrak. Met een noodoproep lokken ze een Parr-Jager. Gucky teleporteert met Bully en Tolot in een materiaalkast van de jager waarmee ze vervolgens onopgemerkt terecht komen op Parrakh. Daar vinden ze een schuilplaats in Pallturno. Wat Bully en Icho niet weten: Gucky heeft een verstekeling aan boord gesmokkeld want in zijn pels zit een Duirg-luis, die hij koestert en verzorgd.

De commandogroep weet niet wat hen op Parrakh staat te wachten. Daar is Gon-Orbhon ontwaakt die de bevolking dirigeert via zijn magistraat Auckran. Aanvankelijk heeft Auckran problemen omdat de rest van de bevolking Gon-Orbhon niet aanvoelt of hoort. Toch kan hij zijn aanwijzingen doorvoeren. Één van de aanwijzingen zei dat een Kybb-Titaan voor ombouw naar het P-dok moet worden gestuurd.

Gucky verkent in bescherming van een deflectorscherm de stad. De gehele bevolking schijnt met ombouwen bezig te zijn, waarvan de zin Gucky een beetje ontgaat. Als hem duidelijk wordt dat hij verdere geen informatie meer kan inwinnen teleporteert hij in een Parr-Jager om daar wat rond te kijken. Daar komt hij de jongen Taff Ogtan tegen, de zoon van een magistraat, die Parrakh wil verlaten. Om de vermomming echt te laten lijken vertelt Gucky dat hij van een ruimtecircus is en dat zijn naam admiraal Gecko is. Met Taff Ogtan verkent Gucky de Stad. Hij ervaart dat Taff Gon-Orbhon voor een hersenspinsel houdt en daarom wil vluchten. Bovendien komt hij te weten dat de Arvezen vroeger met de Cortezen, de voorvaders van de Gurrads, in conflict waren. Uiteindelijk komen ze terecht bij het P-dok. Daar stelt Gucky vast dat in het dok een Kybb-Titaan ligt. Hij teleporteert met Ogtan naar Bully en Icho Tolot.

Tolot en Bully zijn erg verrast dat Gucky met een begeleider verschijnt, ze spelen het spel van het ruimtecircus echter mee. Bully krijgt de schuilnaam Dalaimoc en Icho heet voortaan Tatcher. Samen teleporteren ze in het P-dok waar ze in een lager deel een veilige schuilplaats vinden. Door gedachtenlezen vindt Gucky uit dat een Kybb-Titaan in 10 asymmetrische zones onderverdeeld is en er een strenge discipline heerst. Het blijkt dat er zowel high- als low-tech in de Titaan is te bevinden en dat er nu vele nieuwe systemen worden geïnstalleerd.

Gucky besluit om in de Titaan te teleporteren om meer te weten te komen. Maar juist op dit moment begint Taff Ogtan zich te verzetten. Hij wil meteen naar huis. Tolot kan hem met een andere leugen kalmeren. Hij vertelt hij, Gucky en Bully agenten van zijn vader zijn die moeten controleren of alle aanwijzingen ordentelijk worden uitgevoerd. Tagg slikt het verhaal en gedraagt zich weer.

Gucky teleporteert in de Kybb-Titaan. Bij de verkenning komt hij in een ruimte waar hij op de wand zijn spiegelbeeld kan zien. Dat betekent dat zijn deflectorscherm is verstoort. In de hoop dat hij niet is ontdekt teleporteert hij terug naar Bully en Tolot.

Daar informeert hij Tolot en vertelt over zijn eventuele ontdekking. Als hij naar het Bastion van Parrakh wil teleporteren wil de Haloeter hem eerst tegenhouden, maar laat hem echter uiteindelijk toch gaan.

Gucky teleporteert in de buurt van het Bastion en neemt alles vanaf een afstand duidelijk waar. Het Bastion bevindt zich in het midden  van een kratermeer en de Nocturnenstok ligt er direct naast. Gucky stelt vast dat al het gebeuren niet om het Bastion draait maar om een kleiner gebouw in de buurt, een dependance. Deze heeft een frappante gelijkenis met de Tempel van de Degressie op Terra. Een zwever wordt met een escorte naar de dependance geleid. Gucky neemt aan dat een belangrijke Arveze zich aan boord bevind. Hij laat een minicamera achter en teleporteert weer terug naar Bully en Tolot.

Ondertussen ontvangt de hoge stadhouder Auckran het bericht dat een onbekend wezen bij de gestationeerde Kybb-Titaan in het P-dok is binnengedrongen. De Galactici zijn dus ontdekt. Auckran overlegt hoe hij een val kan opstellen voor de indringers.

Het commandoteam van de RICHARD BURTON teleporteert nog een keer in de Kybb-Titaan. Taff Ogtan nemen ze mee zodat hij hen niet kan verraden. Aan boord van de Titaan doen ze een ongelooflijke ontdekking: de aandrijving die de Kybb-Titanen zulke grote versnellingswaarden geeft wordt biodim-aandrijving genoemd en bevat een biologische component, wellicht een plasma. Tolot meet een mentale straling die van de aandrijving uitgaat. Op dat moment neemt de jeuk in Gucky's pels, waar hij al de hele tijd last van had en de Duirg-luizen de daarvan schuld gaf, in onverdraagbare mate toe. Tolot lukt het nog om gegevens te kopiëren waarna ze allemaal terug teleporteren naar hen schuilplaats.

Auckran voelt zich door de indringers enorm bedreigd. Hij ziet dat de interne veiligheid gevaar loopt en daarom vordert hij ter ondersteuning een Motokloon.

In de schuilplaats begint Gucky pijn over zijn hele lichaam te voelen. Tolot stelt vast dat de Duirg-luis nakomelingen heeft gekregen. Deze worden door de 5D-straling van de Nocturnenstokken zo verandert dat ze Gucky nu pijn geven. Alsof dit bericht voor hem al niet erg genoeg is moet Gucky ook nog ervaren dat de luizen zijn verandert in hyperstralers en dat hij vanuit elke plek makkelijk is te peilen. Met grote moeite lukt het Tolot om Gucky van de luizen te bevrijden door ze één voor één uit zijn pels te halen.

Nadat Gucky weer luizenvrij is, is ook de evaluatie afgesloten van het data geheugen dat Tolot aan boord van de Titaan had gekopieerd. De uitkomst is zeer verbazingwekkend: de biodim-aandrijving bestaat uit 36.112 aparte houders de met een biologische component zijn gevuld, een kweekproduct van Motana-genen.

Als ze wat verder weg een geëscorteerde Parr-Jager zien die zich in richting van het Bastion beweegt, teleporteert Gucky met de commandogroep en Taff Ogtan aan boord en daar ontdekken ze een gedeelte dat door een 4D-beveiligingscherm is afgegrendeld. Daarachter vermoeden de Galactici iets belangrijks te vinden. Gucky, die als teleporteur 4D-beveiligingschermen kan overwinnen, teleporteert met Bully achter het scherm. Daar stoten ze op een Motokloon; deze zendt een Motoschok uit.

Het bericht over het optreden van de Motokloon bereikt Auckran. Vele civiele offers waren het gevolg want alle wezens in een omtrek van 6 kilometer van de Motoschok zijn gestorven. Ook de zoon van een magistraat genaamd Taff Ogtan is om het leven gekomen. Met dit verlies kan Auckran leven. De drie vreemde wezens hebben de Motoschok op onverklaarbare wijze overleeft en zijn alleen maar bewusteloos. Auckran is er zeker van dat Gon-Orbhon verheugd zal zijn over het feit dat hij alsnog de vreemdelingen kan verhoren. Hij geeft opdracht om de drie vreemdelingen in een anti-psi-gevangenis op te sluiten.

De missie naar Parrakh liep voor de drie activeerderdragers niet bepaald succesvol af, ondanks alle verkregen informatie. Hoe het met Reginald Bull, Icho Tolot en Gucky verder gaat, zal de toekomst ons leren.

In de volgende aflevering van de perry Rhodan-reeks blijven we in Magelhaen. In dat verhaal kijken we naar 'binnen', naar de heerschappij van de geheimzinnige 'god'.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende