< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2265 • 1445    DE KROON VAN ROEWIS


Op de door mensen en hun nageslacht bewoonde planeet van de Melkweg schrijft men het jaar 1333 Nieuwe Galactische Tijdrekening. Op grond van de zogenaamde hyperimpedantieschok heerst in de galaxie een mengeling uit economische neergang en een moedig gevoel van verandering.

Op Terra, de oorspronkelijke woonplaats van de mensheid, leven bovendien vele bewoners in groeiende angst. De mysterieuze 'god' Gon-Orbhon grijpt vanuit de duisternis naar de macht. De regering vermoedt dat zijn schuilplaats zich in de Grote Magelhaense Wolk bevindt. Een expeditie moet de oorzaak van het kwaad aanpakken. Onder de schuilnaam 'Operatie Kristalstorm' vertrok de RICHARD BURTON - na een ingrijpende reconstructie en met nieuwe uitrusting - reeds een half jaar geleden. Na een lange vlucht nadert het ruimteschip zijn doel.

In Magelhaen zoekt men nu bondgenoten. De Gurrads zijn als oude bekenden van de mensheid voor de hand liggend. Voor een ontmoeting begeven de Terranen zich naar de Kroon van Roewis ...


Oorspronkelijke titel: Die Krone von Roewis

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: M. Heinicke-SinhaSamenvatting: intriges bij de Gurrads – de Terranen stoten op heikele zaken.


Locatie en tijdsruimte: Roewis – 30 januari tot 3 februari 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tadh Al Arroin - De Patriarch van de Kroon van Roewis. Dinded Teifer - Arroin's plaatsvervanger heeft grootse plannen. Lisch Entber - De morrende Gurrad fungeert als huismeester. Reginald Bull - Delegatieleider op de planeet van de Gurrads. Kantiran - Rhodan's zoon gaat tot de uiterste grens. Gucky - De multi-mutant komt weer in actie.Het is 30 Januari 1333 NGT. Die EAGLE, een sloep van de kruiser RICHARD BURTON, bevindt zich in de buurt van het Parr-stelsel. Het schip heeft de opdracht om het stelsel verder te observeren terwijl de RICHARD BURTON naar Roewis vliegt om in een werf van de Gurrads de schade te verhelpen die bij het inferno van de Helix-torpedo's is ontstaan. Aan bord van de EAGLE is ook Malcolm S. Daellian.

In de Kroon van Roewis, een belangrijk handelscentrum, heeft Lisch Entber het voor het zeggen, tenminste in het geheim want hij is de huismeester van dit machtige gebouwencomplex. Zijn familie levert sinds talloze generaties de huismeesters en Entber is daar zeer trots op. Na het ochtendritueel begint de huismeester aan zijn ronde door het gebouwencomplex. Hij controleert zijn nazaten van de nachtdienst, waarbij zijn zoon Findus hem meldt dat er twee zandföhnen werden gestolen. Voor Lisch Entber is dat een ongelooflijke overtreding.

Ondertussen heeft de RICHARD BURTON bijna het Grosnor-stelsel bereikt. Bully neemt contact op met de bevelvoerende patriarch, Tadh Al Arroin, van het het tweeëntwintigste handelsconsortium. De Gurrad is natuurlijk blij dat de Residentie-Minister van de LVT in deze zware tijden persoonlijk vanuit de Schele Ogen, zoals de Gurrads de Melkweg noemen, naar het Imperium Roewis is gekomen. Het is Reginald Bull natuurlijk duidelijk dat dit alles alleen toneel is en dat enkel profijt op de voorgrond staat. Als Al Arroin zich ermee kan verfraaien dat de Minister persoonlijk bij hem is gearriveerd dan is dat natuurlijk een geweldig voordeel in de onderhandelingen met de andere Rijken in de Grote Magelhaanse Wolk. Zoals het toeval wil staat in de Kroon van Roewis tegelijkertijd een bijeenkomst van alle machthebbers te gebeuren waarbij de handelsverhoudingen na de hyperimpedantieschok opnieuw zullen worden besproken.

Kiula en Ebharsch zijn de kleinkinderen van Lisch Entber en zijn grote trots want beide zijn zeer opgewekt en intelligent, in tegenstelling tot hun vader en zijn zoon Fidus, vindt Lisch Entber. Vanmorgen wil hij ze meenemen in het gewelf van de Kroon. De onderbouw van het gebouwencomplex en het deel waarin dan de verzorging voor de andere gebouwen wordt geregeld, het gebied dat Lisch Entber zelf het beste kent en waarin hij de heerser is, maar waar ook de geheimzinnige Tentsen leven. Voor de beide achtjarigen gaat daarmee een soort droom in vervulling, al twijfelen ze ook of het gevaarlijke knaagdier hier wel werkelijk bestaat, het dier waarin volgens de mythe een gestorven Gurrad wordt wedergeboren en pas na zijn leven als een Tents overgaat in de eeuwigheid. De huismeester brengt de beide kleinkinderen naar een voedingsplek de Tentsen. Hij vertelt dat vroeger stafleden de containers met de etensresten hier naartoe moesten brengen en dat ze daarbij soms door de Tentsen werden verscheurd. Tegenwoordig gebeurd dat door robots. De Tentsen zijn ratachtige dieren van circa 25 cm met een felblauwe vacht.

Op de conferentie, waaraan vertegenwoordigers van praktisch iedere bevolkingsgroep van de Magelhaanse Wolken deelnemen, neemt Al Arroin het woord en stelt hij zijn eregasten voor, maar voordat de patriarch te ver kan uitweiden neemt Bully de microfoon over en vertelt over het dreigende gevaar van de god Gon-Orbhon. Bovendien presenteert hij een verrassing, het gaat daarbij om niemand anders als Icho Tolot. De Haloeter, wiens verre voorouders de Ulebs de Magelhaanse Wolken en haar bewoners gedurende duizenden jaren onderdrukten, is geen onbekende maar nog steeds hebben de bewoners angst voor deze giganten. Ze weten echter ook dat de Haloeters in de strijd tegen de dubbelgeconditioneerden hebben geholpen en uiterst vredelievend zijn. Icho Tolot verklaart dat het gevaar dat dreigt van Gon-Orbhon nog veel erger is als het gevaar dat destijds van de Beesten uitging. De aanwezigen zijn geschokt, maar tijdens deze gebeurtenis komt het bericht dat er twee doden zijn gevallen: twee patriarchen uit het consortium tweeëntwintig werden met gemanipuleerde zandföhnen vermoord.

Mal Detair en Kantiran zijn op dat moment in het gebouwencomplex onderweg en de zoon van Rhodan bespeurt de uitstraling van de Tentsen, maar zonder oogcontact kan hij nog steeds geen dier onder zijn controle brengen. Onderweg ontmoeten ze beide kleinkinderen van de huismeester, die Kant en Mal naar beneden in het gewelf brengen. Daar lukt het Kantiran om één van de wezens te manipuleren, maar hij bespeurt wel verzet en een grote intelligentie. De bijeenkomst is intussen onderbroken en de leden van het Mantoll-Imperium zien in de patriarch van het Roewis-Imperium de schuldige. Alleen door ingrijpen van Gucky kan een absolute escalatie worden verhinderd. Omdat hij op de conferentie niet alles kon zeggen geeft Reginald Bull de informatie over de Cortezen en Aon direct door aan de pers met alle details de hem ter beschikking staan. Al Arroin is niet verbaasd maar na een tijdje schijnt het toch op de Gurrads in te werken. De conferentie wordt weer voortgezet.

Dan duikt een onbekent discusruimteschip op. Hij is te snel voor de vloot van de Gurrads en ook de grondforten kunnen het schip niet onderscheppen. Het dringt de atmosfeer van Roewis binnen en daalt tweemaal tot aan de oppervlakte en verdwijnt dan weer simpelweg. Al Arroin zendt een klein leger onder leiding van zijn plaatsvervanger Dinded Teifer op weg. Ze vinden een hyperenergetisch actief trillingsquartz van ca. 1,60m groot. Als Dinded Teifer terugkeert is hij verandert en gedraagt zich vreemd. Hij weigert te verklaren wat er is gebeurd en ook alle registraties zijn gewist. Tadh Al Arroin laat alle deelnemers van de expeditie arresteren en begeeft zich weer naar de conferentie.

Daar gebeuren steeds vreemdere dingen: alle aanwezigen zijn meteen enthousiast over de plannen van de vereniging van alle volken. Gucky meldt aan Bully dat er gevaar dreigt: hij bespeurde voor een kort ogenblik een uitstraling die hij eerder ook al bij Bré Tsinga tegen kwam. De Galactici besluiten om te vluchten. Maar het is al te laat want overal worden HO-schermen om de Kroon van Roewis opgetrokken waardoor de delegatie gevangen schijnt te zijn. Dan komt Kantiran op een idee om de Tentsen te beïnvloeden. De dieren, die bij de Gurrads heilig zijn, gehoorzamen hem en storten zich op de conferentiedeelnemers en de soldaten. Als ook de generators door het tumult worden beïnvloed lukt het Gucky om iedereen weg te teleporteren en lukt het ze om te vlucht naar de RICHARD BURTON.

Toch is Tadh Al Arroin tevreden, vergeten zijn de kleine geschillen, want nu hebben ze allemaal een nieuwe god en dat is Gon-Orbhon.

Op de EAGLE observeren de Terranen ondertussen dat er telkens weer discusruimteschepen starten en in de lineairruimte verdwijnen. Die bemanning maakt zich zorgen om de RICHARD BURTON. Maar deze is reeds op weg terug naar de EAGLE.

Gon-Orbhon's macht groeit explosief - tenminste in Magelhaen. Het moment, waarop de macht van het onheilspellende wezen zich versterkt naar buiten richt, benut Reginald Bull voor een commando-onderneming naar het hart van de vijand: naar Parrakh.


Oorspronkelijke titel: Nach der Stasis

Auteur: Hubert Haensel

Cover ©: Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief) ©: Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende