< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2264 • 1444    DE VERLOREN SCHEPPING


Op de door de mensen en hun nakomelingen bewoonde planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1333 Nieuwe Galactische Tijdrekening. Op grond van de zogenaamde hyperimpedantieschok heerst er in de Melkweg een mengeling van economische achteruitgang en een vermetele stemming om op te breken.

Op Terra, de bakermat van de mensheid, leven bovendien vele bewoners in een groeiende angst. De mysterieuze 'God' Gon-Orbhon grijpt vanuit het duister naar de macht. De regering vermoedt dat hij zich schuil houdt in de Grote Magelhaense Wolk. Een expeditie moet het kwaad bij de wortel aanpakken.

Onder de schuilnaam 'Operatie Kristalstorm' brak de RICHARD BURTON - na een omvangrijke verbouwing en een nieuwe uitrusting - een half jaar geleden al op. Na een lange vlucht nadert het ruimteschip zijn doel.

In Magelhaen is alles echter allang niet meer zoals de Terranen het van eerdere contacten kennen. Zogenaamde helix- torpedo's terroriseren de nabije omgeving van een nieuw opgedoken sterrenhoop. De Terranen stuiten op de verloren schepping ...


Oorspronkelijke titel: Die verlorene Schöpfung

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Bar ProductionsSamenvatting: strijd tegen de helix-torpedo's – Terranen onderzoeken een bijzonder artefact.


Locatie en tijdsruimte: Tan-Jamondi II – januari 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran - De zogenoemde sterrenbastaard begint aan een gevaarlijke actie. Reginald Bull - De residentie-minister beveelt het onderzoek naar een artefact. Ascari da Vivo - De mascante gaat opnieuw haar eigen weg. Qertan - De Dron speelt aan boord van de RICHARD BURTON zijn eigen spel. Mal Detair - De Fuertoon laat het op een confrontatie aankomen.In de Grote Magelhaanse Wolk, oftewel Parrakhon-sterrenhoop, volgt de RICHARD BURTON Gon-Orbhon's zesdimensionale jet-straal tot aan de oorsprong. Maar helaas wordt de bron van de straal, het Parr-stelsel, compleet door een energiescherm van ondefinieerbare aard omhuld. In het negen-planeten-stelsel worden meerdere gigantische schepen gezien die een kubusvormig artefact met zijden van 500 meter door een gat in het energiescherm naar buiten slepen. Uit opgevangen radiogesprekken blijkt dat het bij de reuzenscheppen om Kybb-Titanen gaat. Het kleinere artefact krijgt van hen een duw van 3000 km/sec zodat het zich ook zonder eigen aandrijving snel van het Parr-stelsel verwijderd. Daarna trekken de Kybb-Titanen zich meteen weer achter het energiescherm terug. Blijkbaar zijn de alom aanwezige Helix-torpedo's, die op alle scheepstypische energie ontladingen reageren, ook voor Gon-Orbhon een gevaar geworden.

Tezelfdertijd vinden Ascari da Vivo en haar lijfwacht Qertan een mogelijkheid om met toegangscodes, die ze van een bemanningslid van de RICHARD BURTON hebben afgeperst, een Stealth-Shift te kapen en daarmee naar het kubusvormige artefact te vliegen. Reginald Bull volgt hen met een ander Shift en hij neemt Kantiran, Trerok, Daellian en een ruimtesoldaat mee - tevens de man die hij voor de door Ascari afgeperste verrader houdt. Vanwege het peilgevaar kan er maar met geringe snelheidswaarden worden gevlogen waardoor de vlucht twee dagen duurt. Onderweg vangt Kantiran al een mentale boodschap op van een levensvorm die zich in het artefact moet bevinden. Als het team in de kubus binnendringt raakt Kant van de groep gescheiden. Weer krijgt hij contact met het naamloze wezen. Het vertoont zich aan hem via verschillende holoprojecties en communiceert verder mentaal met hem. Het in principe goedmoedige wezen weet niets over zichzelf buiten het feit dat hij werd geschapen om te kunnen vernietigen. Bull en zijn mensen vinden ondertussen uit dat de kubus niets anders is dan een soort provisorisch samengevoegd conglomeraat van extreem krachtige energiecentrales en virtuele beeldgenerators.

Als de installaties van de kubus worden opgestart maant het naamloze wezen de Galactici tot de vlucht. Samen met Ascari en Qertan verlaten ze het artefact - de Dron schiet daarvoor nog snel de verrader heimelijk neer om alle sporen te verwijderen. Vanuit de Shift ziet men hoe de kubus zich in een gigantisch peil-energiebaken ontsteekt. Doel van dit alles: de Helix-torpedo's moeten worden gelokt. Het functioneert zo goed dat de RICHARD BURTON nog maar net de Shift op het laatste moment kan redden. Tienduizenden energietorpedo's verschijnen en storten zich in het energiebaken en exploderen allemaal tot vermoedelijk de gehele sterrenhoop van hen is gezuiverd. De RICHARD BURTON is te dicht in de buurt van dit spektakel; waardoor het merendeel van de zo dringend noodzakelijke hyperkristalvoorraad tot stof vergaat door de energieontladingen. Bull zet na een voorstel van de Gurrads koers naar hun thuiswereld Roewis. De massale explosie heeft nog een tweede neveneffect dat zeker ook Gon-Orbhon niet had voorzien: het beveiligingsscherm van het Parr-stelsel is ingestort.

Kantiran had een merkwaardige ontmoeting in een artefact, dat er consequent toe werd gebracht om zijn taak uit te voeren. En de RICHARD BURTON had een ontmoeting met hyperdimensionale effecten, die het het ruimteschip en zijn techniek moeilijk hebben gemaakt. Er blijft de bemanning van het ONTDEKKER-ruimteschip niets anders over, dan naar de eerstvolgende belangrijke planeet te vliegen. Dat is Roewis ...

Roewis is ook het toneel waar de volgende PERRY RHODAN-roman zich afspeelt. Deze roman werd geschreven door Michael Marcus Turner, die met deze uitgave zijn debuut als auteur voor de PERRY RHODAN-serie maakt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende