< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2263 • 1443    HET DING UIT HET HEELAL


We schrijven het jaar 1332 Nieuwe Galactische Tijdrekening (NGT). Met de bionische kruiser ZWAARD zijn Perry Rhodan, Atlan en een kleine alliantie van verzetsstrijders tegen het Terra-regime van de Kybb-civilisaties in de Arphonie- sterrenhoop beland.

Daar bevindt zich het hart van zijn vijand, de voormalige beschermheer Tagg Kharzani, maar daar vlakbij ligt tevens de planeet Graugischt, het zelfgekozen vaderland van de beschermvrouwe Carya Andaxi. Hier ontmoeten de kameraden de levende legende, die ooit ontslag uit de dienst van de kosmocraten nam en toetrad tot de Orde van Jamondi - maar ze weigert hardnekkig zelfs maar de gedachte aan strijd in overweging te nemen. Dan gebeurt er iets, wat Andaxi's asiel op de grondvesten zou kunnen doen schudden: de landing van het ding uit het heelal …


Oorspronkelijke titel: Das Ding aus dem All

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): autarkisch vliegvaardig LVT-multifunktioneel-steunpunt PRAETORIA door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: het brengt dood en verderf – onderwaterjacht op Grijzigst.


Locatie en tijdsruimte: Grijzigst – herfst 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan stelt een val op. Keg Dellogun - De patriarch ontmoet zijn stam-moeder. Honderdnegen - Een schipbreukeling doorkruist de oceaan. Remo Quotost - De Tenn moet toekijken hoe zijn pleegmoeder achter uit gaat. Carya Andaxi - De Beschermvrouwe wordt aangevallen.De door de ruimtesonde uitgezonden hyperradio-impulsen zijn klaarblijkelijk niet onontdekt gebleven: een toevallig in de buurt van het stelsel voorbijvliegend cilinder-discusschip vangt ze op en nadert de planeet Grijzigst. Gevaarlijk wordt het pas echt als hij het planeetoppervlak nadert want op Grijzigst bevinden zich alle steden en installaties onder water en in dit water werd een afschermfunctie geïntegreerde zodat energie-emissies van buiten nauwelijks zijn te peilen. Het Kybb-schip wordt pas vernietigd als het de veiligheidsafstand heeft overschreden. Daar er alleen mechanisch werkende wapensystemen worden ingezet explodeert het vijandelijke schip niet maar breekt in talrijke deels relatief grote puinstukken. Zo wordt op deze wijze een verraderlijke energie ontlading vermeden, maar tegelijkertijd bestaat het gevaar dat in de grotere puinstukken iemand het kan hebben overleeft. Opsporingstroepen worden erop uitgestuurd, maar plotseling breekt het contact met hen af. Al snel staat vast dat met de cilinderdiscus één van de gevreesde Motoklonen naar Grijzigst is gekomen.

De Motokloon is een robotachtig-androide hybride-wezen, uitgerust met een eigen bewustzijn en genaamd Honderdnegen. Het werd door Technieten gebouwd en bestaat in wezen uit een endoskelet dat uit 32 miljoen multifunctionele element is samengesteld evenals een gedecentraliseerd brein dat met achtvoudige redundantie over het gehele lichaam is verdeeld. Het geheel wordt omhuld door een lichaamsweefsel dat zichzelf kan regenereren, indien het uit de omgeving substantie voor nieuwbouw kan onttrekken. De gehele constructie lijkt op een rechtop lopende hagedis met twee armen en twee benen die 2,9 meter groot, 2 meter breed en 1,95 ton zwaar is. Bij het neerstorten is echter een deel van Honderdnegen's endoskelet en het omvangrijke wapensysteem onherstelbaar beschadigd maar hij kan een uitval van ongeveer 20 miljoenen endoskelet-elementen verwerken zonder in zijn functionaliteit te worden verminderd en is dan toch nog steeds een gevechtseenheid die het tegen hele legers kan opnemen. Daar zijn hyperzender ook is uitgevallen bestaat zijn primaire doel er in om zo'n apparaat op de bewoners van Grijzigst te veroveren omdat uit opgevangen radiogesprekken hij te weten is gekomen waar deze zich moeten bevinden. Ook zijn veiligheidschermprojectors zijn uitgevallen maar het verschrikkelijkste wapen waarover elke Motokloon beschikt functioneert nog: de Motoschok. Daarbij gaat het om een psionisch schokgolvenfront dat in een radius van meerdere kilometers al het leven vernietigt, maar voor biotrons echter ongevaarlijk is. De energie daarvoor betrekt Honderdnegen uit een zogenaamde psionisch-technische broncel die zich daarbij volledig ontlaadt en eerst weer moet worden opgeladen (wat snel gebeurd) tot weer een Motoschok kan worden uitgestoten.

Met dit wapen ontwikkelt Honderdnegen zich in korte tijd tot een groot gevaar voor Grijzigst. Op zijn zoektocht naar een hyperzender vervolgt de Motokloon namelijk nog andere doelen: om zo veel mogelijk schade aanrichten en om Carya Andaxi te doden, of - wanneer mogelijk - te ontvoeren. Niets schijnt de Motokloon op zijn vernietigingsveldslag te kunnen stoppen. Vele duizenden wezens worden gedood als hij een diepzeesfeer (één van de velen onderzeesteden) vernietigd. Maar dan plaatsen Rhodan en Atlan, die zich door hun cellenactiveerders voldoende tegen de Motoschok beschermt voelen, voor de tegenstander een val. Ze bieden zichzelf als lokaas aan waarop na een bepaald moment een groep Schota-Magathe de Motokloon in het heelal zal teleporteren. Het plan slaagt, maar pas bij een tweede poging. De eerste groep Schota-Magathe valt ten offer aan de Motoschok maar dan heeft Honderdnegen niet genoeg energie meer voor een snelle tweede slag. Een andere groep Oceanische Orakels genereert een soort liftschacht waardoor de de Motokloon in een baan om de zon wordt geslingerd waar men hem gevangen houdt met boeivelden. Deze gelegenheid om één van de machtigste wapens van Tagg Kharzanis te onderzoeken willen Rhodan en Atlan (die de Motoschok overigens maar net overleeft hebben) zich niet laten ontgaan.

De door Honderdnegen veroorzaakte dood van vele Schota-Magathe veroorzaakt bij Carya Andaxi een heilzame schok en rukt haar eindelijk uit haar depressie en lethargie. Ze wil echter nog steeds niet actief in de strijd ingrijpen maar ze zal de wensen van de gearriveerden uit Jamondi niet langer dwarsbomen. Ze onthult Rhodan en Atlan dat het Paragonkruis zich voor het laatst in het 51 lichtjaar van Grijzigst verwijderde Petaccha-stelsel bevond. Helaas is dat stelsel sinds lange tijd in handen van Tagg Kharzanis. Carya Andaxi erkent ook Zephyda als Stellaire Majesteit. Zephyda zal de opperbevelhebster der strijdkrachten van de Schaduwstaat zijn. Lyressea krijgt de functie van een raadgeefster met vetorecht. Vervolgens roept Zephyda op tot een bond van de vrije volkeren van Jamondi, de Schaduwstaat en de Terranen - de Alliantie van de Moraal.

De woorden van de Grijze Autonoom uit Jamondi werden bewaarheid: na de Kybb-Titanen moesten Perry Rhodan en zijn metgezellen nu ook kennis- maken met een van de beruchte Motoklonen uit slot Kherzesch.

Hoe zal het in Arphonie verdergaan? Het antwoord daarop blijven we nog even schuldig, want de volgende aflevering verplaatst zich naar een ander brandpunt van de gebeurtenissen: de RICHARD BURTON bevindt zich op zoek naar Gon-Orbhon in Magelhaen - nog zonder te beseffen, wat ze zich daarmee eigenlijk op de hals haalt ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende