< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2261 • 1441    AAN GENE ZIJDE VAN DE HOOP


Op Terra en de door mensen gekoloniseerde planeten schrijft men het jaar 1332 NGZ . Op dit moment is Perry Rhodan met zijn begeleiders vanuit de sterrenoceaan van Jamondi in de Arphonie-sterrenhoop doorgestoten. Daarbij bedienden de Terraan, de Arkonide Atlan, de Shozide Rorkhete, de Oceanische Orakels, de zo genoemde Mediale Schildwacht Lyressea en de Motana's onder het bevel van Zephyda zich van de AFSTANDSPOOR.

Met dit geheimzinnige transportsysteem gelukte het doordringen in een nieuwe microkosmos. Achter hen stort de AFSTANDSPOOR evenwel ineen. Een achtervolging door de Kybbs is uitgesloten - maar ook een terugkeer in de sterrenoceaan.

Of het verstandig was deze weg te kiezen, moet eerst nog blijken. Ook in Arphonie worden Rhodan en zijn begeleiders door vijandelijke ruimteschepen bedreigd, Slechts in de laatste minuut lukt het de bemanning van de ZWAARD te vluchten. Daarbij helpt de bemanning van een ander ruimteschip hen. Dit schijnt een commandant uit het volk der Shoziden te hebben. Zonder te weten hoe het verdergaat, vermoeden Perry Rhodan en zijn begeleiders: ze zijn reeds aan gene zijde van de hoop ...


Oorspronkelijke titel: Jenseits der Hoffnung

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: strijd in de Arphonie-hoop – de bemanning van het ZWAARD op een heikele missie.


Locatie en tijdsruimte: Arphonie-sterrenhoop, Grijzigst II – september 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Rorkhete - De laatste Shozide uit Jamondi moet zich bewijzen. Zephyda - De Motana probeert haar autoriteit in de Arphonie-sterrenhoop door te voeren. Traver - De generaal van de Shoziden gedraagt zich arrogant. Perry Rhodan - De Terraan onderhandelt met het squadron van Grijzigst. Atlan - De Arkonide gaat op verkenning.Het ZWAARD wordt aan een witte kruiser gekoppeld en meegenomen naar Carya Andaxi's thuiswereld Grijzigst. Hier worden momenteel alle beschikbare schepen van het squadron van Grijzigst verzameld. Generaal Traver, commandant van het squadron, is niet echt een vriendelijk type. In zijn ogen zijn de lieden van het ZWAARD nutteloze vluchtelingen en ook nog dwazen omdat ze het plan hebben opgevat om de militair veruit superieure verraderlijke Beschermheer Tagg Kharzani aan te vallen. Traver vindt Rorkhete maar een zwakkeling end erkent Zephyda's aanspraak op het leiderschap niet. Natuurlijk weigert hij ook elke hulp als Rhodan en Atlan (die hij voor Motana houdt) het Slot Kherzesch willen aanvallen. De 500 transitieruimteschepen (T-kruisers genoemd) waarover Traver beschikt zijn hoe dan ook bij lange na geen afdoende strijdmacht voor zo'n onderneming.

De Arphonie-Shoziden hebben trouwens genoeg eigen problemen. Ze dienen Carya Andaxi die sinds de verbanning in de hypercocon een eigen schaduwstaat heeft opgebouwd om weerstand te bieden tegen Tagg Kharzani. De ca. 12 planeten van haar schaduwstaat waren ooit in kunstmatige ruimtetijdplooien verborgen, maar deze zijn sinds de hyperschok opgelost en daarmee zijn de werelden zonder bescherming. De Kybb hebben de met de verhoogde hyperweerstand verbonden moeilijkheden snel overwonnen en maken het de witte kruisers met hun nieuwe cilinderdiscussen erg zwaar. Over de 'heelal-walvissen' weet Traver alleen dat men ze hyperdimo's noemt en dat ze willekeurig alle ruimteschepen aanvallen. Waar ze vandaan komen en welke bedoelingen ze hebben is onbekend.

Terwijl de Arphonie-Shoziden over de verdere koers beraadslagen wordt het ZWAARD op Grijzigst nog steeds vastgehouden. Rorkhete, die het onder de afwijzing door zijn soortgenoten zwaar heeft te verduren, verkent de planeet een beetje. Daarbij ontmoet hij enige vrouwen en hoort hij van hen dat de huidige Shoziden de nakomelingen zijn van maar 200 individuen die zich op het tijdstip van de verbanning op Grijzigst ophielden. Nu is er dringend 'vers bloed' nodig voor het behoud van de genetische variatie. Daarbij komt Rorkhete de vrouwen goed van pas - hij zal hen als fokstier dienen! Enerzijds een aanlokkelijk aanbod voor de nog onbevlekte eenling, anderzijds echter ook een vernedering. Rorkhete weigert maar daarmee houdt het voor de vrouwen niet op. Ze lokken hem in een hinderlaag en nemen met geweld waartoe hij vrijwillig niet bereid was. Daarbij maken ze ook Rorkhete's gebrekkig geschreven dagboek kapot …

Ondertussen brengen Rhodan en Atlan de Schildwacht Lyressea in het spel. Generaal Traver herkent meteen wie hij voor zich heeft maar is klaarblijkelijk nog steeds niet helemaal onder de indruk. Als Lyressea namelijk verlangt om bij Carya Andaxi voorgeleid te worden dan wordt het door Traver uitgesteld. De reden voor Traver's vreemde gedrag openbaart zich als Grijzigst door de Kybb wordt ontdekt en aangevallen. Daar er vier Kybb-Titanen oprukken is elke tegenstand nutteloos. De planeet wordt door het vuur van de Titanen vernietigd. Het ZWAARD ontkomt samen met Traver's kruiser ELEBATO, waaraan het nog steeds is gekoppeld, en de rest van het squadron. Nu pas verkondigd Traver de waarheid: de planeet was niet echt Grijzigst maar een evenbeeld om de vijand af te leiden …

Het contact met de Shoziden kon weliswaar tot stand gebracht worden, maar het verliep niet zo harmonisch als Perry Rhodan en zijn metgezellen zich bij een ontmoeting met nieuwe bondgenoten voorstelden. Na de vernietiging van de planeet Grijzigst II zijn ze opnieuw op de vlucht - ditmaal naar een volgende planeet, die allerlei verrassingen inhoudt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende