< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2259 • 1439    DOOD VAN DE STERREN


Op Terra en de door de mensen bewoonde planeten schrijft men het jaar 1333 NGT. Het experimentele ruimteschip RICHARD BURTON is onder commando van de activeerderdrager Reginald Bull op een verre reis. Ondanks beperkte technische mogelijkheden en een gigantische inzet van energie, apparatuur en personeel vliegt het schip naar de Grote Magelhaanse Wolk. Van hieruit bedreigt een alleen maar bij naam bekende geestelijke macht de Aarde: Gon-Orbhon, de slapende god, de god van de vernietiging. Als vijand van de techniek ontwikkelt deze zich via zijn profeet Carlosch Imberlock en een leger fanatieke aanhangers - onder wie plegers van zelfmoordaanslagen - tot een bedreiging voor heel Terra. Om hem te stoppen, moeten de mensen het kwaad bij de wortel aanpakken.

In de Grote Magelhaense Wolk stuit Reginald Bull op een door kolossale vernietigingswapens beschermde sterrennevel. De RICHARD BURTON dringt in de 'Tarantula-nevel' door... En op een kleine, onbeduidende planeet van deze nevel droomt ondertussen een van haar bewoners over de dood van de sterren ...


Oorspronkelijke titel: Tod von den Sternen

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): tuinwerkrobot S-JT 30 door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: Terranen en Gurrads – ze ontmoeten het vreemde volk van de Cortezen.


Locatie en tijdsruimte: Aon – januari 1333 NGT (4920 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kirmizz - De piloot van de chaotarchen verbergt zich in een ongewoon voertuig. Kantiran - Rhodan's zoon volgt het spoor van Kirmizz. Polm Ombar - De revisor van de vredesvaarders ontmoet de aangewezen piloot van VULTAPHER. Ushekka - Een verslaafde leert het leven kennen. Cosmuel Kain - De half-Cyno bevindt zich weer tussen ontzagwekkende krachten.De RICHARD BURTON landt voor reparatiewerkzaamheden op een aarde-achtige planeet in de Parrakhon-sterrenhoop en blijft daar acht dagen. Gucky geneest bij dit oponthoud van een geestelijke crisis. De verwondingen die hij bij het onderzoek van het ruimteschipwrak (zie PR2258) had opgelopen zijn bijna geheeld, maar hij heeft zijn gehele pels verloren. Tot zijn haar weer is gegroeid komt Gucky niet buiten het ziekenverblijf en moet hij psychiatrisch worden behandeld. Hij knapt echter al snel weer op. De evaluatie van het logboek dat in het wrak is gevonden brengt nieuwe feiten aan het licht: het ruimteschip hoorde bij een vloot van Gon-Orbhon die Jamondi moest binnenvallen. Op het moment dat de hypercocons worden geactiveerd was de stem van Gon-Orbhon verstomt, vermoedelijk vanwege de schok die hij opliep doordat zijn 'jet-straal' met Sol werd afgesneden. De ondergeschikte, thans leiderloze, machthebbers van Parrakhon hebben in de daarop volgende eeuwen elkander bestreden en uiteindelijk het huidige, als Helix-torpedo's bekende, zelfstandige en gedecentraliseerde wapensysteem geactiveerd.

Op de planeet die de RICHARD BURTON als reparatiestop heeft benut leven de laatste Cortezen. Dit humanoide dwergachtige voormalige hulpvolk van de Beschermheren van Jamondi is naar een middeleeuws vergelijkbare civilisatiestand teruggevallen. Uit de nakomelingen van de Cortezen, van degene die toentertijd niet in een hypercocon werden ingesloten, hebben zich later de Gurrad's ontwikkeld. Als een Cortezer het gecamoufleerde ruimteschip ontdekt en deze benaderd, blijkt dat dit wezen 'door deflectorvelden heen kan kijken'. Jerofe Gangan Ouwmar, de weliswaar angstige maar toch nieuwsgierige Cortezer, heeft bovendien de bijzondere vaardigheid van 'waarheidsgetrouwe dromen'. Zo heeft hij er ook van gedroomd dat een ruimteschip op zijn thuiswereld zal landen en de Cortezen de dood zal brengen. Als hij Gurrad's te zien krijgt veroorzaakt dat hij hem een zware schok. De Gurrad's zorgen voor verder onheil als Bull ze mee neemt naar een dichtbij gelegen Cortezenstad. Enige dagen later lijden namelijk vele Cortezen aan een raadselachtige ziekte, die - zoals de Terranen nog juist op tijd ontdekken - door de Gurrad's wordt verspreid. Een tegenmiddel wordt ontwikkeld en een catastrofe kan nog net worden afgewend. Jerofe sluit vriendschap met de weer volledig genezen muisbever en blijft met zijn vriendin op de RICHARD BURTON wanneer het schip weer verder vliegt.

Het geheim van de Cortezen kon dankzij Jan Shruyver ontsluierd worden. De gegevens, die door de kleine wezens bereidwillig werden verschaft, hebben het in zich: nu weet Reginald Bull ongeveer, hoe het met Gon-orbhon zit - gegevens, waarover perry Rhodan in de sterrenoceaan van Jamondi al enige tijd beschikt.

Perry Rhodan heeft nu andere zorgen: zijn expeditie naar het centrum van de orde van de Beschermheren bracht hem in het grootste gevaar. Hem en zijn metgezellen bleef niets anders over dan de vlucht door het AFSTANDSPOOR - en daarmee naar het centrum van de vijand, in de Arphonie-sterrenhoop. De volgende, door Horst Hoffmann geschreven, aflevering opent de volgende episode rond de stellaire Majesteit en het lot van Jamondi en draagt de titel in de Arphonie-sterrenhoop.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende