< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2255 • 1435    HET AFSTANDSPOOR


In het jaar 1332 NGT is de situatie van de mensheid behoorlijk onoverzichtelijk. Aangezien na de zogenaamde hyperimpedantieschok de contacten tussen ververwijderde planeten zijn verbroken en eerst moeizaam opnieuw moeten worden opgepakt, weet men op Aarde in het geheel niet, hoe het er in andere regio's van de kosmos voorstaat.

Dat gaan ook de bemanningen merken van de ruimteschepen, die in opdracht van de mensheid in de uithoeken van de galaxie onderweg zijn. Terwijl de RICHARD BURTON onder commando van Reginald Bull haar aanval op de Grote Magelhaense Wolk uitvoert, dringen verkenningsruimteschepen van de Terranen in de sterrenoceaan van Jamondi door. Deze was tot dusver in een soort capsule van de rest van het universum afgesloten en valt nu terug naar de normaalruimte.

De Terranen onder commando van Julian Tifflor hopen daarbij op een direct contact met Perry Rhodan en Atlan. De beide voormalige Ridders van de Diepte zijn namelijk al langer spoorloos in de sterrenoceaan van Jamondi verdwenen, zonder dat iemand op de Aarde weet of ze nog leven.

Wat de Terranen met name niet kunnen vermoeden: Perry Rhodan en Atlan onderzoeken samen met hun nieuwe vrienden de mysteries rond het afstandspoor ...


Oorspronkelijke titel: Die DISTANZSPUR

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): veldslag-traponder van de Kybb-Traken door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: Jamondi valt terug – de bemanning van het ZWAARD riskeert alles.


Locatie en tijdsruimte: Tan-Jamondi, Hayok-Sterrenarchipel – september 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Julian Tifflor - De Residentie-Minister voor externe Liga-politiek leidt de doorstoot in de Sterrenoceaan. Perry Rhodan - De Terraan maakt zich zorgen over het universum en het belang van de mensen. Atlan - De Arkonide probeert de omstandigheden in het ZWAARD op te lossen. Zephyda - De Motana leidster verkeerd onder een vreemde invloed.Op de FRIDTJOF NANSEN, een ONTDEKKER Type II van de Hayok-vloot, neemt men waar hoe een uit de hypercocon gevallen schip van onbekende bouw door drie Kybb-Cranar-kubussen wordt aangevallen. Het rogvormige schip plaatst de aanvallers evenwel buiten gevecht maar wordt echter zelf in moeilijkheden gebracht als in de buurt een zonnestelsel in de normaalruimte terugvalt. Een Terraans commandoteam gaat aan boord en vindt overal bewusteloze Motana. De onbeschadigde boordcomputer ontvangt de Terranen onvriendelijk maar als de Motana ontwaken en als Julian Tifflor zich persoonlijk per holo voorstelt duurt het niet lang voordat men vriendelijk bij elkaar gaat zitten om informatie uit te wisselen. Zo komt Tifflor alles over de actuele verhoudingen in de Sterrenoceaan te weten en de historische achtergronden. Men neemt in vriendschap afscheid van elkaar - de Motana willen met hun bionische kruiser SCHADUWSPEL weer op de Kybb-Cranar gaan jagen.

Op het ZWAARD zijn er moeilijkheden. De Motana, vooral Zephyda, lijden aan aanzienlijke hoofdpijnen en verliezen regelmatig hun psi-krachten. Atlan vermoedt dat zich in de buurt van de Dom een Kyber-Neutro moet bevinden. Daadwerkelijk vinden hij en Lyressea een onderaardse installatie met een robotbezetting die na de activering van het AFSTANDSPOOR was uitgevallen en nu, nadat de verhoudingen in het Tan-Jamondi-stelsel zich hebben genormaliseerd, weer is geactiveerd. Vermoedelijk bevindt de installatie zich al zeer lang op deze plek om de Dom voor elke toegangspoging van de Motana af te schermen. Lyressea neemt haar tweede gestalte aan en vernietigd de robotbezetting en de Kyber-Neutro in een klap. Enige tijd later nemen de ruimtebevingen in de gehele Sterrenoceaan enorm toe. Alle Kybb-Titanen worden naar de derde planeet, Tan-Eis, verplaatst. Daarmee is de weg voor het ZWAARD vrij - ze stort zich in het AFSTANDSPOOR …

Op 8 september 1332 NGT valt uiteindelijk de gehele Sterrenoceaan van Jamondi in de normaalruimte terug. Hyper-orkanen van ongekende sterkte razen rond, ruimtebevingen en vervormingen van de ruimte-tijd-structuur zorgen voor chaos. Na twee dagen nemen deze verschijnselen af want dan is de hypercocon volledig opgelost. Nu kunnen de LVT-schepen voor het eerst in de Sterrenoceaan doordringen en met de zoektocht naar Rhodan en Atlan beginnen.

Met de terugval van de sterrenoceaan van Jamondi naar de zogenaamde normaalruimte komt kennelijk een nieuwe bedreiging op de mensheid af. De Terranen kunnen nog niet vermoeden, Wat zich in de sterrenoceaan verbergt. De informaties, die Perry en Atlan konden verzamelen, kennen ze nog niet.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich naar de RICHARD BURTON, waarvan de bemanning op haar vlucht naar Magelhaen een bijzondere ontmoeting heeft.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende