< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2254 • 1434    DE EEUWIGE TUINMAN


In het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, de beide voormalige Ridders van de Diepte, nog steeds onderweg in de sterrenoceaan van Jamondi. Ze vechten samen met de op mensen lijkende Motana's en de nomade Rorkhete tegen de heersers van de sterrenhoop, de Kybbs.

Na aanvankelijke successen en tegenslagen in de directe strijd zoeken de onsterfelijken naar de nodige steun in de sterrenhoop. Er moeten nieuwe Beschermheren worden ingewijd en de volkeren van Jamondi moeten onder de vlag van de vredesstrijders worden verenigd. Met de laatste Shozide Rorkhete, de Oceanische Orakels, de Motana's en de zes wakker gemaakte Schildwachten is het begin gemaakt. Maar om de orde van de Beschermheren nieuw leven in te blazen, hebben ze echter ook het Paragonkruis nodig, dat door, een splinter van de superintelligentie HET wordt bezield.

Het Paragonkruis verscheen voor het laatst in het zonnestelsel Tan- Jamondi, op de centrale planeet van de oude orde, maar dat is vandaag de dag een bolwerk van de Kybb-civilisatie. De Beschermheren zijn allang dood, hun troepen vernietigd of in alle windrichtingen gevlucht, de majestueuze dom niet meer dan een leeg omhulsel en de mythische duizendjarige boom Uralt Trummstam allang vergaan. Slechts één persoon houdt eenzaam de wacht: de Eeuwige Tuinman ...


Oorspronkelijke titel: Der ewige Gärtner

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: bij de dom van de beschermheren – een oud wezen bewaart een waardevolle erfenis.


Locatie en tijdsruimte: Tan-Jamondi II – 3 september 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Orrien Alar - De Eeuwige Tuinman rouwt om Oeroude Stronkstam. Lyressea - De Mediale Schildwacht treurt om haar geliefde. Perry Rhodan - De Terraan herinnert zich zijn Ridder inwijding. Atlan - De Arkonide ontmoet de Eeuwige Tuinman.Op 3-9-1332 NGT landt het ZWAARD op Tan-Jamondi II. Lyressea leidt haar vrienden rond in de Dom Rogan. Het voormalige centrum van de Beschermheren orde is verlaten en de meeste technische apparatuur is verdwenen en alle computergeheugens, zelfs privé computerdagboeken zijn gewist. Men weet niet precies hoeveel door de Kybb werd gedemonteerd, die hier toentertijd vermoedelijk naar het Paragonkruis hebben gezocht. Evenwel schijnt de Dom zichzelf in stand te houden want er zijn geen sporen van verval te bemerken. Ook de omgeving wordt verzorgt alsof er een tuinman aan het werk is. Lyressea's hoop om ergens een aanwijzing op het verblijf van het Paragonkruis te vinden schijnt tevergeefs te zijn, tot ze een kleine met zonnecellen aangedreven speelgoedrobot ontdekt die eens van de Beschermheer Gimgon is geweest. Gimgon was de enige die iets over het verdwenen Paragonkruis kon hebben geweten en had deze kennis in de robot ingevoerd: het Paragonkruis is naar Carya Andaxi op de planeet Graugischt gevlogen - en bevindt zich dus onbereikbaar voor Lyressea en haar vrienden in de Arphonie-sterrenhoop.

Gelukkig is er iemand die Lyressea kan helpen. Orrien Alar, de voormalige hoeder van Oeroude Stronkstam, is nog in leven. Hij heeft de duizenden jaren overleeft doordat hij na zijn 'dood' steeds weer uit zichzelf ontstaan is waarbij opnieuw alle zijn voorgaande herinneringen behouden zijn gebleven. Dat hij zich niet kan herinneren hoe hij is ontstaan duidt er op dat dit reïncarnatieproces ergens, nog voor de ondergang van de Beschermheren, fout moet zijn gegaan. Orrien Alar heeft uit de dode Oeroude Stronkstam resten een hut in het woud gebouwd en zijn tijd doorgebracht met de omgeving van de Dom te verzorgen en door met een radio de Kybb af te luisteren en met een opnameapparaat een dagboek bij te houden. Bovendien heeft hij steeds weer tevergeefs geprobeerd om een nieuwe Oeroude Stronkstam uit boompitten, die hij ooit kon redden, te laten ontstaan. Als Atlan en Zephyda hem opsporen is hij door het Ridderaura van de Arkonide onder de indruk. Men brengt hem bij Lyressea die hij meteen herkend.

Uit de dagboek opnames van de Eeuwige Tuinman blijkt dat men de Arphonie-sterrenhoop via het AFSTANDSPOOR kan bereiken. Helaas betekenen deze gegevens voor Lyressea en haar vrienden weinig omdat de gebeurtenissen in het Tan-Jamondi-stelsel zich normaliseren. Als het ZWAARD nu start dan zou het meteen worden gepeild. Bovendien komen er 12 Kybb-Titanen door het AFSTANDSPOOR in Jamondi aan, waarvan er één in een baan gaat vliegen om Tan-Jamondi II. Alleen Orrien Alar heeft een reden tot vreugde: de allerlaatste boompit heeft zich ontkiemt en een groene punt is al boven de bodem verschenen. Voor Orrien Alar is dat een teken voor het begin van een nieuwe tijd.

De ZWAARD laat Tan-Jamondi II en de Eeuwige Tuinman achter zich liggen. Orrien Alar zal over de Dom Rogan en het planten- en dierenrijk blijven waken.

Zephyda en haar begeleiders hebben nu andere zorgen. Ze moeten uit de handen van de massaal opduikende Kybb-troepen zien te blijven en de Arphonie-hoop bereiken. Daar wacht wellicht de grootste hoop en het grootste gevaar voor Jamondi; zowel de Beschermvrouwe Carya Andaxi of haar nakomelingen, het Paragonkruis en het geheimzinnige Graugischt plus de verrader Tagg Kharzani, zijn Kybb-horden en het Slot Kherzesch.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende