< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2253 • 1433    KYBB-JAGERS


In het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, de beide voormalige Ridders van de Diepte, nog steeds in de sterrenoceaan van Jamondi onderweg. Zij aan zij met de op mensen gelijkende Motana's en de nomade Rorkhete zijn ze in gevecht met de heersers van de sterrenhoop, de Kybbs.

Na grote successen lijden de rebellen echter een gevoelige nederlaag, als ze voor de eerste keer met de Kybb-Traken geconfronteerd worden: Hun 'Kyber-Neutro's' neutraliseren de macht van de bionische kruisers. Opdat de opstand niet sterft voordat ze echt begonnen is, wordt er een vergadering van de Planetaire Majesteiten ingeroepen, die Zephyda tot 'Stellaire Majesteit' van alle Motana's verheft. Daarbij lukt het, de zes schildwachten van de Beschermheren orde te vinden en tot leven te wekken. Terwijl de verdere aanpak nog niet vaststaat, voeren veel Motana's de strijd, die ze zich in de lange jaren van onderdrukking altijd gewenst hebben. Zo ontstaan uit vroeger vreedzame Motana's de onverbiddelijke Kybb-jagers ...


Oorspronkelijke titel: Kybb-Jäger

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze bereiken Tan-Jamondi – het is een bastion van de vijand.


Locatie en tijdsruimte: Tan-Jamondi – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jospeth - Een doodsbrenger brengt het leven. Medillin - Een voormalige wasvrouwe heeft stalen zenuwen. Zephyda - De Stellaire Majesteit vermomt zich. Katter - Een laag geplaatste Kybb-Trake toont moed.Perry Rhodan en Lyressea hebben met de bionische kruiser GROENE MAAN de drie nog ontbrekende Schildwachten Metondre (de Huilende), Eithani (de Brandende) en Atjaa (de IJzeren) bevrijd. Alle zes onderzoeken Rhodan en Atlan die als resultaat heeft dat de galactici, hoewel zeer geschikt om het Beschermheren status te ontvangen, dat echter wellicht hun Ridderaura daarbij kan storen. Daar de laatste beslissing zondermeer door het nog verloren Paragonkruis moet worden genomen wordt dit probleem voor nu opgeschort.

Hytath, de Bloedende Schildwacht, heeft een uiterst interessante mededeling. Hij heeft namelijk te zijner tijd, nog voor de ondergang van de Beschermheren, de eerste vloot van de Motana in veiligheid gebracht. Dit 8000 eenheden sterke verband is de vloot van de doodsbrengers en bestaat uit schepen, die qua ontwerp erg lijken op de bionische kruisers maar tien procent groter zijn en met drie doodsbrenger-geschutstellingen in plaats van maar één zijn uitgerust. De stasis-verblijfplaats van de eerste vloot bevindt zich in het 138 lichtjaar van Tom Karthay verwijderde Kor-stelsel. Een versterking van deze soort komt Zephyda precies goed uit want ze heeft intussen die andere kruisers bij schermutselingen tegen de Kybb verloren. Hytath gaat daar naar op weg. Ook de andere Schildwachten willen proberen om hun kennis over oude steunpunten, uitrustingsvoorraden etc. te benutten - misschien zijn ze niet allemaal door de Kybb vernietigd en wellicht is daar nog iets te halen.

Rhodan, Atlan en Zephyda vliegen met het ZWAARD en de BLOEDMAAN naar het Tan-Jamondi-stelsel, om daar met de zoektocht naar het Paragonkruis te beginnen. Omdat zich daar een machtscentrum van de Kybb bevindt moet er worden gecamoufleerd. Twee bionische kruisers wordt geheel en al in een 'ontruimde' romp van een veroverd kubusschip van de Kybb-Cranar ondergebracht. Zephyda en Medillin, de ver boven doorsnee psi-begaafde Epha-Motana van de BLOEDMAAN, moeten het kubusschip tezamen met hun kruisers besturen. Onderweg ervaart Jospeth, doodsbrenger van de BLOEDMAAN meer over de biotroniek. Samen met Echophage repareert hij namelijk de biotroniek van de BLOEDMAAN wiens centrale bol bij een gevecht werd vernietigd. Echophage verklaart Jospeth dat de vernietiging van de bol niet meteen het einde van de biotroniek hoeft geweest te zijn, want de substantie - oftewel het bewustzijn - van een biotroniek is als een soort fijnmazig vlechtwerk over de gehele bionische kruiser verdeeld. In de centrale bol is de concentratie naar verhouding het grootst. In dit neurale vezelnetwerk bevindt zich een geringe hoeveelheid van de substantie 101, wat de biologische component is van een biotroniek - en in dit geval kan het worden gerepareerd; vervangende hulpmiddelen zijn op elke kruiser voorhanden. Men kan de reparatie alleen uitvoeren wanneer de betreffende plek volledig met zoutwater wordt bedekt.

Jospeth gaat meteen aan de slag. De uitspraak van Echophage dat de geheimzinnige substantie 101 door Carya Andaxi in de Beschermheren-orden werd ingebracht en van Porleytische oorsprong is, zegt Jospeth allemaal niet zo veel …

Als de Kybb-kubus met de beide bionische kruisers in het Tan-Jamondi-stelsel aankomt, worden de Kybb-Traken na enige tijd toch wantrouwig omdat de aandrijfemissies van het kubusschip onveranderd blijven, en dat leidt tot de conclusie dat Epha-Motana met hun psi-krachten aan het werk zijn. Iant Letoxx, die het commando voert, geeft er niet zoveel belang aan. Voor hem is het veel belangrijker dat juist op dit moment de SPOORHOVEN hun functies weer gaan uitvoeren zodat de AFSTANDSPOOR weer in bedrijf kan worden genomen. Het geactiveerde AFSTANDSPOOR stuurt een hyperdimensionale schokgolf door het zonnestelsel waardoor vooral de Kybb-schepen tijdelijk lam worden gelegd. Dan is de overmacht die zich op het spoor van de bionische kruiser hebben gezet nog steeds te groot. De BLOEDMAAN offert zich op om de tegenstanders van het ZWAARD af te leiden - ze vliegt rechtstreeks naar een SPOORHOF. Het ZWAARD kan daardoor onopgemerkt ontkomen. Het is een vlucht naar voren: hun koers voert ze direct naar de standplaats van de voormalige Beschermheren-Dom op de planeet Tan-Jamondi-II …

Het noodlot van de BLOEDMAAN en haar bemanning is naar het schijnt bezegeld. De ZWAARD en haar gemengde bemanning hebben intussen Tan-Jamondi II bereikt. Wat wacht de metgezellen op deze planeet?

Wat is er met de Dom, wat met de nalatenschappen van de Beschermheren? Zal men op nalatenschappen van de Kybbs stoten of op een door hen aangelegd vallensysteem?

De zoektocht naar het Paragonkruis is het centrale verlangen van de ruimtevaarders. Alleen Lyressea herinnert zich nog iemand die hen misschien daarbij helpen kan. Er is sprake van Orrien Alar, de Hoeder van de majesteitelijke oude boom Uralt Stronkstam ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende