< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2251 • 1431    HET LAND ONDER DE VIJVER


In de tweede helft van het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, onsterfelijken en voormalige Ridders van de Diepte een stuk dichter bij de bevrijding van de sterrenoceaan Jamondi gekomen: de 'Mediale Schildwacht' werd gewekt en dankzij haar hulp konden de gebeurtenissen, die tot het schrikbewind van de Kybbs leidden, achterhaald worden.

Daarmee is de oorlog tegen de Kybbs nog lang niet gewonnen. Van de Grijze Autonoom weet men, dat daarvoor niet alleen alle schildwachten en het Paragonkruis nodig zijn, maar ook dat Zephyda tot Stellaire Majesteit benoemd moet worden. Tot Zephyda's nieuwe rang werd reeds besloten, nu gaat het om die van de schildwachten.

Catiaane, de tweede schildwacht, is al gelokaliseerd. Ze bevindt zich uitgerekend op Tom Karthay, de enige vrije planeet van de Motana's. Daar bevindt ze zich naar het schijnt in het land onder de vijver ...


Oorspronkelijke titel: Das Land unter dem Teich

Auteur: Frank Böhmert

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Plantekening (Duits exclusief): lichte kruiser van de DIANA-klasse door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: ze zoeken de Bronzen Schildwacht – en stoten op de brug tussen de dimensies.


Locatie en tijdsruimte: Tom Karthay – augustus 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan laat zich niet bedriegen. Lyressea - De Mediale Schildwacht wil geen spanningen veroorzaken. Rorkhete - De laatste Shozide heeft toevallig succes. Nesse - Een jonge kunstenares wordt de ogen geopend. Laokim - Bij deze presidentsdochter bezwijkt iedere man.Perry Rhodan, Lyressea en Zephyda overtuigen Kischmeide dat Kimte moet werden ontruimt omdat het niet duidelijk is of Lyressea het zal lukken om het zelfvernietigingsmechanisme van de asielcapsule van de voormalige Schildwacht Catiaane kan deactiveren bij het ontwaken. Lukt het ze niet dan is de gehele stad tot de ondergang gedoemd.

De meeste Motana voegen zich in hun lot maar enige duizend oproerkraaiers blokkeren het Blisterhart zodat Perry Rhodan, Lyressea en Rorkhete een omweg en een halsbrekende klauterpartij op de koop toe moeten nemen om de Vijver van Trideage toch nog te bereiken.

Daar aangekomen valt Lyressea bijna ten offer aan een aanslag: één van de demonstranten schiet een pijl op haar af. Dit leidt er toe dat Lyressea toont dat er meer in de Schildwachten steekt dan eerst bekend was. In gevaarlijke situaties kan ze een tweede gestalte aannemen en zich in een reusachtig draakachtige monster veranderen met een schubbenpantser, lange klauwen en extra rijen tanden met forse kaken. In dit strijdgestalte kan ze zich zo snel bewegen dat alles om haar heen lijkt bevriezen. De verandering kost echter zo veel kracht dat de Schildwachten de tweede gestalte maar gedurende korte tijd kunnen behouden.

Rorkhete ontdekt per toeval de ingang tot Catiaane's asiel dat met een niet peilbare projectie gecamoufleerd is zoals Lyressea's verborgen plek op Baikhal Cain. Perry Rhodan, Lyressea en de Shozide volgen de gang naar beneden – maar de uitholling waarin zich de asielcapsule moet bevinden is leeg. Als ze een transparant energieveld aan het einde van de gang passeren bevinden ze zich plotseling in het binnenste van de capsule. Bij de verkenning van de capsule en de nabije omgeving stellen ze twee dingen vast: Lyressea kan weliswaar de schakelelementen van de capsule bedienen en Catiaane laten ontwaken maar de zelfvernietiging van de verborgen plek kan ze echter niet verhinderen. Bovendien bevindt de capsule zich niet in de Sterrenoceaan maar op een planeet in de halo van de galaxie Algstogermaht.

Perry Rhodan en Rorkhete worden gedurende een uitstapje in de buurt door bewoners van deze planeet, die letterlijk en figuurlijk een kunstwereld blijkt te zijn, mentaal beïnvloed en aangevallen. Lyressea moet haar tweede gestalte aannemen om beiden te bevrijden. Als de aanvallers in de asielcapsule binnendringen blijft er geen tijd meer over om naar wegen ter omzeiling van het zelfvernietigingsmechanisme te zoeken. Lyressea bevrijdt Catiaane uit het stasisveld waarna prompt de capsule begint op te gloeien. De metgezellen moeten door een overbrenger-energieveld vluchten dat ze weer naar Kimte verplaatst en daarna weer verdwijnt. De asielcapsule wordt inderdaad vernietigd en gelukkig heeft dat geen schadelijke uitwerkingen op Kimte maar blijft de schade beperkt tot de kunstplaneet.

Catiaane is gevonden - de voormalige schildwacht is weer bij bewustzijn. Maar ze is pas het tweede van zes mysterieuze wezens uit het verleden. In de volgende aflevering gaan Atlan en Zephyda op weg naar het asiel van een volgende schildwacht. Dit ligt echter op een planeet van de Kybb- Traken ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende