< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2250 • 1430    GETUIGE VAN DE TIJD


In de tweede helft van het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, onsterfelijken en voormalige Ridders van de Diepte, al een stuk dichter bij de bevrijding van de sterrenoceaan van Jamondi gekomen. De 'Mediale Schildwacht' werd wakker gemaakt, en dankzij haar hulp konden de gebeurtenissen, die tot het schrikbewind van de Kybbs leidden, in kaart worden gebracht. Daarmee is de oorlog tegen de Kybbs nog lang niet gewonnen. Men heeft van de Grijze Autonoom gehoord, dat daarvoor niet alleen alle schildwachten en het paragonkruis nodig zijn, maar ook moet Zephyda tot Stellaire Majesteit worden benoemd. Daarbij helpt Rhodan haar zelf, want hij is een getuige van de tijd ...


Oorspronkelijke titel: Zeuge der Zeit

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de conventie van de Majesteiten – Perry Rhodan zoekt het eeuwige asiel.


Locatie en tijdsruimte: Tom Karthay – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zephyda - De Motana van Baikhal Cain moet worden gekozen. Lyressea - De Mediale Schildwacht heeft een unieke positie. Perry Rhodan - De Terraan is de getuige van de tijd. Kischmeide - De planetaire Majesteit waarschuwt over de gevolgen van elke handeling. Dellogun - De Schota-Magathe krijgt onverwacht bezoek.Door haar vaardigheid van emotie-telepatie voelt Lyressea aan dat de verblijfplaats van haar zuster Catiaane, ook een voormalige Schildwacht, zich in de stad Kimte op Tom Karthay moet bevinden. Lyressea zoekt de hele stad af terwijl daar voortdurend ca. 300 Planetaire Majesteiten arriveren voor de conventie. Ze bepaald dat het asiel zich in Blisterhart bevindt en uiteindelijk met meer nauwkeurigheid, onder de vijver Trideage. De Stads-boom is precies over deze verblijfplaats gegroeid. Een bijkomstige probleem is dat als men de capsule ter grote van een sloep zal openen precies hetzelfde zal gebeuren als op Baikhal Cain: de capsule zal opgloeien - waardoor de gehele stad-boom zal worden vernietigd …

Zephyda heeft met heel andere problemen te kampen. Veel van de Planetaire Majesteiten zijn al bij hun aankomst in Kimte tegen haar en enkele smeden meteen een complot en plannen een aanslag, dat echter door Kischmeide (de evenwel ook geen voorstander is van Zephyda's plannen) kan worden verijdeld. Vele Motana hebben liever de relatief zekere status quo dan het niet in te schatten risico van een opstand. Als Zephyda vervolgens ook nog de vesting Roedergorm als trefpunt kiest omdat geen vergaderruimte in Kimte groot genoeg blijkt te zijn, waardoor de Karthog als tegendienst ook nog recht van spreken verkrijgt, zijn de matriarchen meteen diep verontwaardigd.

Een tweede Schota-Magathe-familie materialiseert in de vijver Trideage. Hun patriarch Dan Errithi vertelt dat ze door Ka Than zijn gestuurd om twee boodschappen over te brengen. Eén daarvan betreft Rhodan en Atlan: Lotho Keraete is ontwaakt maar hij blijft echter bij de Grijze Autonoom om te proberen of hij hem tot actief ingrijpen kan overhalen. De tweede boodschap zal pas bij de conventie worden verkondigd. Een bericht van persoonlijke aard heeft Dan Errithi voor Keg Dellogun: Ka Than heeft de oude gedragscode, die de Schota-Magathe door Carya Andaxi werd opgedragen, afgeschaft. Het Oceanische Orakel zal worden toegestaan om actief in te grijpen bij gebeurtenissen en de verbanning van Keg Dellogun's familie wordt opgeheven. Op Rhodan's verzoek blijven ze voorlopig op het ZWAARD.

De conventie van de Majesteiten vindt ondanks alle problemen zoals geplant plaats. Rhodan leidt de discussies. Zephyda houdt na aanvankelijke onzekerheid een vlammend betoog en roept op tot de strijd. Daarna verkondigt Dann Errithi de boodschap van de Grijze Autonoom. Ka Than roept op dat de Motana een Stellaire Majesteit moeten kiezen en dat deze functie Zephyda toebehoord. Lyressea en Rorkhete scharen zich eveneens openlijk achter Zephyda. Dan volgt de uitslag van de stemming: Zephyda wordt met maar 6 tegenstemmen tot Stellaire Majesteit gekozen. De Karthog van Roedergorm geeft Kimte een bijzonder geschenk: een Beschermheren-standbeeld dat Kimte symbolisch moet beschermen. Een bescherming van welke soort dan ook zullen de Motana vermoedelijk al snel bitter hard nodig hebben …

Hoewel de slag bij Baikhal Cain schijnbaar het eind van alle hoop betekende, putten de rebellen van Jamondi langzaam maar zeker weer moed. Er zijn lichtpunten, wat zojuist indrukwekkend bleek tijdens de Conventie van de Majesteiten op Tom Karthay.

Ondertussen richt Perry Rhodan zich met Lyressea op een andere taak: de speurtocht naar de vijf andere schildwachten. Een van de schildwachten heeft tijdloos asiel gevonden op Tom Karthay. Die schildwacht op te sporen en wakker te maken lukt alleen, wanneer de bondgenoten een manier vinden om in het land onder de vijver te komen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende