< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2248 • 1428    VREDESSTRIJDER


In het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, onsterfelijken en voormalige Ridders van Qe Diepte, nog steeds onderweg in de Sterrenoceaan van Jamondi. Zij aan zij met de, op mensen lijkende Motana's en de nomade Rorkhete staan ze in de strijd tegen de usurpatoren van Jamondi, de Kybb's.

Na aanvankelijke successen spatte het vertrouwen echter als een zeepbel uiteen, toen ze voor de eerste keer met de Kybb-Traken werden geconfronteerd. De Motana's hebben de strijd opgenomen met het besef van hun onoverwinnelijkheid en daarbij gebruik gemaakt van het juiste ogenblik - ze moesten daarvoor met hun bloed betalen.

Eenentwintig schepen gingen in slechts één gevecht boven Baikhal Cain verloren. Wat moeten de overgebleven veertig nu uitrichten tegen de armada van de Kybb's?

Maar de strijd is nog niet verloren. Perry Rhodan heeft op Baikhal Cain de Mediale Schildwacht uit haar eindeloze ballingschap bevrijd. En zij is een echte vredesstrijder ...


Oorspronkelijke titel: Friedenskämpfer

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: ze dient een kosmische macht – ze is de Mediale Schildwacht.


Locatie en tijdsruimte: Ammandul – ca. zeven miljoen jaar voor Chr.


Hoofdpersonen: Zephyda - De jonge Motana moet een beslissing nemen. Lyressea - De Schildwacht beschrijft een oeroude geschiedenis. Perry Rhodan - De Terraan voelt een bijzondere band. Homunk - De androide helpt bij een langdurige opleiding. Orrien Alar - De boomhoeder staat achter zijn taak.Na de verliezende slag tegen de Kybb stuurt Zephyda haar 39 overgebleven kruisers er op uit om alle bereikbare Planetaire Majesteiten voor een convent te verzamelen. Ze blijft zelf met het ZWAARD achter op Tom Karthay. Daar ontwaakt in Augustus 1332 NGT de Mediale Schildwacht Lyressea. Ze is een positief wezen en komt heel sympathiek over op de galactici, de Motana's en Rorkhete wanneer ze begint te vertellen over het verleden.

De zes Schildwachten - 3 mannelijke en 3 vrouwelijke humanoiden - zijn 7 miljoen jaar geleden door HET op Zwerver (nauwkeuriger gezegd: op Ambur) uit de genen-bank van de planeet Talan (= Terra) geschapen en door Homunk, die van dezelfde genen-bank afstamt, worden ze honderden jaren lang op een opdracht voorbereidt die met de orde van de Beschermheren heeft te maken. De Beschermheren waren in deze tijd een organisatie zoals de Ridders van de Diepte. Ze hadden hun zetel in het sterrenstelsel Jamondi op de planeet Tan-Jamondi II en daar was tevens de standplaats van hun Dom. Een gebouw in de vorm van een enorme dennenappel die door een boom werd overwoekerd en als Dom Rogan bekend stond. Volgens een legende zou de orden gezegend zijn zolang de boom vruchten droeg. De oeroude hoofdstronk van de boom wordt door een geheimzinnig wezen genaamd Orrien Alar bewaakt die met de boom kan versmelten. De Beschermheren konden zich tot aan hun inwijding alleen in Dom Rogan ophouden omdat een vergeestelijkt wezen met de Dom was versmolten. De Beschermheren wilden echter onafhankelijk zijn van de kosmocraten. Ze wilden het starre regiem van de ordemachten niet meer volgen maar volgens hun eigen morele grondbeginselen leven. De kosmocraten hebben daarmee ingestemd en eveneens het het geestelijk wezen uit de Dom Rogan verwijderd zodat er geen nieuwe Beschermheren meer konden worden ingewijd.

Om de orde voor het uitsterven te behoeden zullen nieuwe Beschermheren voortaan door de Schildwachten worden ingewijd. Dit functioneert alleen met behulp van het Paragonkruis. Een psionisch veld waarin een splitter van het bewustzijn van HET is geïntegreerd. Alleen absoluut positieve wezens kunnen tot Beschermheren worden ingewijd maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het Paragonkruis. Vervolgens krijgen de Schildwachten van Homunk een geschenk van enige duizenden nieuw geboren en enige tienduizenden foetussen van een volk dat de naam Motana draagt. HET heeft de Motana uit  Talan's genen-bank geschapen en daarbij heeft de superintelligentie de waarschijnlijke ontwikkeling van het leven op Talan 'bespoedigd'  - wat betekent dat de Motana voldoen aan de intelligente levensvorm die zich op Talan pas over 7 miljoen jaar zal ontwikkelen: de mensen.

Voor de orde van de Beschermheren breekt een bloeitijd aan. De Schildwachten zoeken en testen bijzonder 'geschikte' wezens van alle mogelijke volkeren en wijden steeds opnieuw nieuwe Beschermheren in. Deze wederom zorgen op steeds vriendelijke wijze voor orde en veiligheid in Ammandul (= Melkweg), waarbij ze conflicten beleggen zonder hun buitengewoon slagvaardige militaire macht in te zetten. De sterkste ruimteschip-eenheden van de Beschermheren zijn de PORTERS: 7 km lang, roestrode cilinderruimteschepen, de zogenaamde beschermherendragers. De ruggengraat van de vloot vormen echter de Shoziden met hun dubbel-ringschepen. Ook de Motana die zich in de navolgende duizenden jaren over vele zonnestelsels van Jamondi verspreiden worden  één van de belangrijkste hulpvolken van de Beschermheren. Hun hoofdwereld is de planeet Barinx.

De Beschermheren breiden hun invloed uit over meerdere sterrenhopen in Ammandul en één daarvan is Arphonie dat in de buurt ligt van Talan. Nog zo'n sterrenhoop ligt ook in Amringhar (= Grote Magelhaanse Wolk) en heet Parrakhon. Eén van de 'nieuwe' Beschermheren is Tagg Kharzani. Een sombere humanoide die zo dun als een skelet is en altijd een breed gerande hoed draagt die hem er nog meer afwijkend laat uitzien. Een andere nieuwe Beschermheer is Gon-Orbhon. Lyressea vindt hem in een reddingscapsule die in de ruimte tussen Amringhar en Ammandul drijft. Hij kan zich niets van zijn verleden herinneren en is eveneens een kunstmatig geschapen wezen. Met zijn vaardigheid om intelligente wezen op afstand mentaal te sturen beëindigt hij een vreselijke oorlog die de uit Khyranghar (= Kleine Magelhaanse Wolk) stammende Kybb-volkeren voeren in Amringhar. Door Gon-Orbhon's doen wordt met het Paragonkruis een tweede Beschermheren-Dom in Amringhar op de planeet Parrakh opgericht waarin eveneens inwijdingen kunnen plaatsvinden. De tot vrede bekeerde Kybb-volkeren worden in de organisatie van de Beschermheren opgenomen. De Kybb bouwen voor Tagg Kharzani een monstrueus bouwwerk in de Arphonie-sterrenhoop. Het is het Slot Kherzesch…

Op een dag wordt het vrouwelijke waterwezen Carya Andaxi tot Beschermvrouwe ingewijd. Ze was eens een afgevaardigde van de kosmocraten maar is nu echter niet meer voor de ordemachten actief. Ze is praktisch de belichaming van de positieve moraal. Ze spreekt steeds weer over een legendarisch oord genaamd Ahandaba dat met conventionele methoden van de ruimtevaart niet bereikt kan worden. Ze begint het in de Motana sluimerende potentiaal van de psionische ruimtevaart te stimuleren. Tagg Kharzani ontwikkelt een aversie tegen Carya Andaxi en haar verhalen over Ahandaba. Het blijkt dat Kharzani aan de thanatofobie lijdt - hij heeft een ziekelijke angst voor de dood. Carya Andaxi komt graag op de waterwereld Grijsschuim die op haar thuisplaneet lijkt en dichtbij het Slot Kherzesch ligt. Van daaruit keert ze terug met een nieuw, door duikboot-architecten ontwikkelt, scheepstype dat speciaal voor de Motana werd ontwikkeld. Met deze bionische kruisers lossen de Motana voortaan steeds meer de Shoziden af. Van Grijsschuim stamt ook het Schota Magate-gerucht af dat het Oceanische Orakel de kinderen zijn van Carya Andaxi.

Zware tijden breken aan als de Schildwachten een verontrustend bericht van Homunk ontvangen: de hulpvolken van de negatieve superintelligentie STROWWAN zullen spoedig Ammandul binnen vallen. STROWWAN streeft het doel na om zich in een materiedal om te vormen. Al snel nadat de strijd begint moeten de Beschermheren voor het eerst dodelijke wapens inzetten. Nieuwe Beschermheren worden niet meer ingewijd en Zwerver trekt zich terug in de hyperruimte. In deze periode krijgen de Schildwachten hun bijnamen. Lyressea wordt vanwege haar mentale gevoeligheid de Mediale Schildwacht.

Na 898 oorlogsjaren komt het tot een beslissende slag tussen STROWWANS horden en de verenigde vloten van alle volken van de Melkweg onder aanvoering van de Beschermheren …


Perry Rhodan en Atlan weten allang, met welke gebeurtenis de heerschappij van de beschermheren eindigde en toch vermoeden ze nog niet, op welke manier dat gebeurde. Die kennis zou het enige kunnen zijn, dat hen op de gevaren van de toekomst kan voorbereiden. Het einde van de beschermheren staat intussen vast: de gebeurtenis die Jamondi in een onderdrukking van duizenden jaren zal storten ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende