< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2245 • 1425    OPERATIE KRISTALSTORM


Terwijl de Melkweg nog met de hyperimpedantie-schok en zijn gevolgen te kampen heeft, het volledige falen van de galactische hightech, staat Perry Rhodan's vaderland eens te meer in het brandpunt van hogere machten.

De zon Sol - omschreven als 'zesdimensionaal glinsterend juweel' - bewaart waarschijnlijk de sinds miljoenen jaren dode overblijfselen van de superintelligentie ARCHETIM. Juist deze overblijfselen worden sinds meer dan een half jaar van verre afgetapt. De veroorzaker van dit proces lijk identiek te zijn aan de god van een geheimzinnige cultus, die sindsdien op Terra steeds meer volgelingen krijgt.

Voor verwarring zorgt ondertussen dat men meent, Gon-Orbhon in de richting van de Grote Magelhaense Wolk gelokaliseerd te hebben. Aan de andere kant vertonen gebouwen in de sterrenoceaan van Jamondi verdacht veel gelijkenis met de bouwwerken van de Gon-Orbhon-volgelingen.

De regering van de LFT was in de afgelopen maanden verbazingwekkend passief wat deze aangelegenheid betreft. Ook hun nieuwste project schijnt veeleer weinig met dit geheim te maken te hebben: operatie Kristalstorm ...


Oorspronkelijke titel: Operation Kristallsturm

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Ralph Voltz

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: M. HeinickeSamenvatting: Terra's grote bluf – het aas is uitgezet.


Locatie en tijdsruimte: Terra – juni 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Malcolm S. Daellian - Een sarcofaag tussen regenbogen en kristallen. Noviel Residor - De chef van de geheime dienst geeft de opdracht 'operatie Kristalstorm'. Myles Kantor - De chef-wetenschapper neemt Daellian in vertrouwen. Fedor Poscheff-Tsun - De chef-ingenieur van het project RAINBOW. Trevor-Hansen Bold - De productieleider van het project RAINBOW.Het streng geheime project RAINBOW is bijna voltooid – streng geheim weliswaar omdat men aanslagen vreest van de vijandig tegenover techniek staande sekte van Gon-Orbhon; en niet alleen geheim naar buiten toe – zo wordt bijvoorbeeld de productiemanager niet alles over de productieprocessen verteld en voor een ophelderend gesprek met hem komt Malcolm S. Daellian liever 'persoonlijk langs', in plaats van een eventueel onveilige video-conferentie te houden. Het ontwerp-kantoor voor RAINBOW is ter camouflage in een hangar ondergebracht zodat het lijkt alsof er normale werkzaamheden worden verricht.

Dat het project ook een hoge prioriteit heeft herkent men aan het feit dat Malcolm voor de naleving van de opleverdatum op korte termijn ('s avond) 200 man extra hulp kan aanvragen voor de montage in een omloopbaan.

Montage waarvan? Klaarblijkelijk gaat het bij de RAINBOW om een 'aftapschip' voor energiewinning – een methode die ook al door de Arkoniden met succes werd getest (zie deel 2239). Na een groeifase moet het uiteindelijk mogelijk zijn dat de opgeslagen energie kan worden doorgegeven via tankstations die in het hele zonnestelsel worden verspreid en waaraan ongeveer 48 ruimteschepen tegelijkertijd kunnen aankoppelen. Voor Malcolm echter zijn deze ver reikende plannen nu nog toekomtsmuziek. Andere vragen zijn urgenter – zoals bijvoorbeeld het samenspel van de aftapper en de opslag, of de technische beschouwing over de laatste ontdekkingen van het hyperimpedantie-onderzoek.

Bovendien heeft hij de gevolgen van zijn ongeluk nog niet met alle consequenties aanvaard; voortdurende cynische opmerkingen over zijn toestand maken intussen onderdeel uit van elk gesprek en zelfs van zijn eigen gedachten.

Via een afgeschermde verbinding stelt Myles Kantor zich in kennis over de voortgang van RAINBOW. Hij bevindt zich in het Volcan-Center op Mercurius waar men probeert om onregelmatigheden in het stralingsspectrum van de Zon te vinden die aanwijzingen kunnen geven over de dode superintelligentie ARCHETIM. Daar heeft men veel energie voor nodig en een succesvolle poging met RAINBOW kan zowel de huidige situatie als eventueel ook de gehele problematiek rond Gon-Orbhon drastisch veranderen.

Als Malcolm ten slotte nog vraagt over de activiteiten op de Maan dan krijgt hij een ontwijkend antwoord, wat natuurlijk zijn nieuwsgierigheid alleen maar vergroot.

Bovendien maakt hij zich zorgen vanwege een mogelijke aanslag op RAINBOW. Praktisch iedereen kan zo gezegd 's nachts onder de invloed van Gon-Orbhon raken en het project saboteren. Vandaar dat hij enkele computers de volgende aanname heeft gegeven: hoe plaats ik het meest effectief een bom in RAINBOW om zo veel mogelijke schade voor materiaal en mensen te veroorzaken?

Op weg naar de shuttle die hem naar de geostationaire omloopbaan van RAINBOW zal brengen krijgt hij van NATHAN de laatste meldingen: voorlopig zijn er geen afwijkingen in de hyperimpedantie te verwachten – gedurende een experiment kunnen zulke beïnvloedingen onverwachte gevolgen hebben! – en een aanslag in het technisch gedeelten van de Rainbow-dome kon nog net op tijd worden verijdeld; de dader evenwel heeft zichzelf om het leven gebracht.

Daarna ontmoet  hij de wat vreemde Noviel Residor, de TLD-chef. Deze verzoekt Malcolm om niet zelf aan de testvlucht deel te nemen omdat het helemaal niet is uit te sluiten dat een 'slapende' zich aan boord zal bevinden en ten tweede dat het experiment zeer gevaarlijk is. Malcolm echter vindt het zijn plicht om daarbij te zijn en neemt afscheid met de worden: 'het heeft geen zin om aan de dood te denken'.

Wanneer hij vertrekt wil Malcolm echter eerst nog een tussenstop in de buurt van de Maan maken om nu eindelijk eens zelf te zien wat daar gebeurd. Hoewel hij niet tot de direct geautoriseerde personen hoort is hij toch belangrijk genoeg om zich een beetje kritiek te kunnen veroorloven. Hij beveelt de piloot om langs de verboden zone te vliegen om met de tele-apparatuur een blik  te kunnen riskeren. In een chaotische wolk van kleine schepen herkennen ze tien ONTDEKKERS van de tweede generatie en 30 tenders van de PONTON-klasse evenals 30 QUASAR-ruimteschepen ('LVT-BOXEN'). Vanwaar deze inspanningen vraagt Malcolm zich af; alleen voor het verkrijgen van hyperkristalmijnen, of toch een aanval op het Arkoonse kristalscherm? Op dit moment voelt hij zich onbeduidend omdat hij niet op de hoogte is, maar aan de andere kant heeft hij daar ook begrip voor omdat immer ook hij ieder moment kan worden overgenomen.

Aangekomen in een baan om de Aarde zien ze het aftapschip: een modulair vervormbare rooster-constructie die als basis dient voor tien ringvormige reservoirs van 500 meter doorsnede en 50 meter dikte. Ook bevat het een centrale-eenheid van een omgebouwde VESTA-kruiser en andere installaties zoals energiecentrales, generatoren en de aandrijving. Aan de polen zitten twee bewegelijke aftap-paraboolantennes van 500 meter doorsnede. Het geheel lijkt op een ruimteschip zonder romp.

Malcolm maakt een eerste 'rondvlucht' door het rooster en zoekt naar mogelijke locaties die ook een aanslagpleger zou overwegen . Volgens één van de gesimuleerde scenario's is de beste plek voor een bom in de buurt van de naar hem genoemden Daellian-warmtewisselaars. Deze explosie zal een kettingreactie op gang brengen waarbij de energiereservoirs ook zullen ontploffen en dat zal dan tot zeer ver buiten in de ruimte te zien zijn.

RAINBOW I gaat samen met de begeleidende schepen op weg. Het doel – de Zon – is na 1,5 uur bereikt.

Malcolm gaat, beschermt in een deflectorveld, opnieuw naar buiten. Een holografische simulatie neemt zijn plaats in. Hij informeert niemand omdat iedereen verdacht is. Een aanslagpleger zal alleen toeslaan als alle reservoirs gevuld zijn – het effect zal immers dan het grootst en meestal definitief zijn.

Malcolm past een truc toe: hij verandert de temperatuur in de aangewezen gebieden en observeert dan in infrarood; en daadwerkelijk ontdekt hij op deze manier een 'warmtegat' – een verstekeling.

Het aftapproces begint en de energie doorvoer wordt langzaam verhoogd. Malcolm observeert nog steeds het 'warmtegat' dat nu, zoals vermoed, op weg is naar de Daellian-warmtewisselaars. Malcolm kan de aanslagpleger buiten gevecht stellen wanneer hij actief wil worden. Hij probeert nog informatie van hem los te krijgen maar juist daarvoor pleegt de dader zoals gewoonlijk zelfmoord.

Op dat moment gaat het alarm af. Het lijkt alsof de fysica wil beëindigen wat de aanslagpleger niet is gelukt: de ringvormige reservoirs vertonen overbelasting. Het aftapproces wordt verlaagd en energie geventileerd. Alle technici die nog 'buiten' zijn worden in de centrale bol ondergebracht. De begeleidende schepen worden over de situatie geïnformeerd. Daarna wordt de beveiligde bol afgesplitst, echter in de richting van de Zon. Als het aftapschip explodeert krijgen ze nog een extra duw in die richting.

In de volgende fase beleeft Malcolm zijn ongeval weer als in een nachtmerrie maar komt dan langzamerhand weer tot zich zelf en uiteindelijk maakt hij mee dat de beveiligde bol door een begeleidend schip met trekstralen wordt gered.

Terug op Aarde vertelt hij aan alle 2000 medewerkers dat alle onderdelen voor een volgende poging al zijn geproduceerd en in een omloopbaan zijn gebracht. De meetgegevens van de eerste poging zijn verwerkt waardoor fouten in de vorige constructie zijn aangepast. Omdat er ooit rekening werd gehouden met een tweede poging duurt het deze keer maar drie weken voordat de volgende RAINBOW II klaar is voor gebruik.

In de tussentijd gaan Malcolm's gedachten uit naar 'Operatie Kristalstorm'. Om meer te weten te komen heeft hij eerst een ontmoeting met de chef-kok van het Marco-Polo-restaurant, Elfreed Baiolekk, en daarna heeft hij een ontmoeting met Myles Kantor. Tot zijn verbazing vraagt deze hem om al het werk over te dragen aan zijn plaatsvervanger om zich daarna helemaal op 'Operatie Kristalstorm' te richten als chef-wetenschapper. Ze vliegen samen naar de Maan waar hij ditmaal de ONTDEKKERS van de Saturnus-klasse te zien krijgt die als tientraps-aandrijfmodulen zijn uitgerust zodat ze qua prestaties de voormalige ANDROTEST verre zullen overtreffen. Er zal een bruggenhoofd worden opgebouwd in de galactische Eastside om de daar veel voorkomende hyperkristallen zeker te stellen. Zo luidt althans de officiële version.

De waarheid krijgt Daellian te horen op Myles kantoor. Hij wordt nog een keer over de recente achtergronden geïnformeerd en komt dan zelf tot de oplossing van het raadsel: er is een expeditie gepland naar het andere uiteinde van de psionische aftapstraal die van de Zon uitgaat. Het eigenlijke doel van de vloot ligt dus in de Grote Magelhaanse Wolken. Daar zal Gon-Orbhon opgespoord en wanneer mogelijk geneutraliseerd worden. De opbouw van het bruggenhoofd is alleen maar een afleidingsmanoeuvre voor Gon-Orbhon en zijn volgelingen. Relatief snel handelen is daarbij noodzakelijk: voordat alle sterrenhopen volledig in het normale universum zijn verschenen en Gon-Orbhon dan waarschijnlijk ook naar het Sol-stelsel zal worden verplaatst. Vandaar dat de geheimhouding en de misleiding plaats vond zodat zijn volgelingen – en dus ook hijzelf – niets konden vermoeden..

Als werkelijke basis voor deze operatie wordt Hayok gekozen. Gon-Orbhon is daar niet actief en aan materiaal en personeel is daar ook alles voor handen.

Malcolm neemt de beslissing niet zomaar; uiteindelijk gaat het hierbij om een zelfmoordcommando. Daarentegen neemt RAINBOW hem niet meer volledig in beslag. Hij stemt toe onder de voorwaarde dat hij zijn project kan begeleiden tot een succesvol einde.

RAINBOW II is onderweg. Ditmaal wordt alles live uitgezonden en overal zijn robots ter beveiliging. Na zes uur zijn de reservoirs vol. Het RAINBOW-schip is eigenlijk niets anders dan een  gigantische accu. Ze vliegen terug naar de Aarde en staan de energie daar af aan het openbare netwerk. Daarmee is nu genoeg energie voor handen om bijvoorbeeld het Kristalscherm opnieuw te activeren, wat mogelijkerwijze ook de beïnvloeding van Gon-Orbhon op de Terranen zal beëindigen. Pogingen om met PsIso-netten datzelfde effect te bereiken waren tot nu toe niet succesvol.

Malcolm Daellian verdwijnt snel en onopgemerkt.

Hij draagt het project over aan zijn plaatsvervanger – die hij geheel in vertrouwen iets  vertelt over hyperkristallen en howalgonium en hem benadrukt om er met niemand anders over te praten – en vertrekt.

Er volgt nog een omweg via een politiestation waar Bré Tsinga, die door Gon-Orbhon is 'overgenomen', in een beveiligd gevangenis-container wordt overgedragen om ook aan de reis deel te nemen. Men hoopt dat zij de vloot de weg zal wijzen naar Gon-Orbhon.

Op 3 juli 1332 NGT zet het verbond zich in beweging – richting Hayok.

Malcolm S. Daellian op de grote vaart - daarop had hij zelf nog tot voor kort niet in het minst gerekend. Net pas aan een bestaan als 'vliegende doodskist' en hoofdwetenschapper van de Terraanse wetenschapsacademie gewend, moest hij opnieuw anders gaan denken.

Een andere, heel eigenaardige held begeeft zich in de volgende aflevering samen met de multimutant Gucky naar de start: de Specter krijgt een opdracht - en in diens middelpunt staat KAVURON, de speler.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende