< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2243 • 1423    DE MEDIAMIEKE SCHILDWACHT


In het jaar 1332 NGT zijn Perry Rhodan en Atlan, de twee onsterfelijken en voormalige Ridders van de Diepte, al wekenlang spoorloos verdwenen in de nog steeds aan het standaarduniversum ontrukte ruimte van de sterrenoceaan van Jamondi.

Hier staan ze de mensachtige Motana's bij in de strijd tegen de onderdrukkers van Jamondi, tegen de Kybbs. Met de ontdekking van 61 bionische kruisers en de herovering van de planeet Baikhal Cain lukte het een eerste belangrijke overwinning te behalen. Maar de Kybbs vormen nog steeds de sterkste macht in Jamondi. ver bij Baikhal Cain vandaan formeren de Kybb-Traken zich onder commando van Iant Letoxx voor de tegenaanval.

De rebellen hebben daar geen flauw idee van. Ze houden zich bezig met dringender kwesties: ze hebben meer informatie, meer bondgenoten - en nieuwe beschermheren van Jamondi nodig. Rhodan en Atlan zouden deze hoogst eerbiedwaardige titel kunnen verwerven, als het ze zou lukken zowel de zes spoorloos verdwenen schildwachten op te sporen en voor zich te winnen alsmede het Paragonkruis van Jamondi te vinden.

Rhodan verwacht een goede kans op een eerste succes op Baikhal Cain te hebben - want daar rust de mediamieke schildwacht …


Oorspronkelijke titel: Die Mediale Schildwache

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): ontdekker type II - SATURNUS-klasse door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: in het land Keyzing – een legende openbaart zich.


Locatie en tijdsruimte: Baikhal Cain – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zephyda - de Epha-Motana brengt ingrijpende veranderingen aan bij haar oude thuishaven.  Perry Rhodan - De Terraan volgt zijn droom. Rorkhete - De Shozide vergeet alles en iedereen tijdens zijn nieuwe opdracht. Iant Letoxx - De Kybb-Trake veroorzaakt een vernietigingsslag.Nadat de Motana met hun vloot van 61 bionische kruisers de Kybb-Cranar uit het stelsel van Baikhal Cain hebben verdreven staan ze voor een vluchtelingenprobleem.

In de wetenschap dat de planeet op de lange duur niet te verdedigen is proberen de Motana om een zo groot mogelijk aantal van hun soortgenoten te redden. Steeds meer Motana verlaten hun schuilplaatsen in de wouden en gaan op weg naar de ruimtehaven van Baikhalis. Zephyda coördineert de evacuatie van de planeet omdat elke seconde met de terugkeer van een versterkt Kybb-krijger leger rekening moet worden gehouden.

Terwijl de Motana naar een 6,7 lichtjaar verwijdert stelsel zullen worden overgebracht wil Perry Rhodan in het land Keyzing naar de Mediamieke Schildwacht zoeken. Nadat hij dagenlang alleen maar wacht komt hij langzamerhand in zijn dromen de weg naar het station van de Mediamieke Schildwacht te weten. Na meer dan een maand doet Perry Rhodan eindelijk een echte vondst; hij ontdekt het station van de Schildwacht en kan binnendringen. In het begin vindt hij alleen verlaten ruimtes en kan hij het centrum niet betreden want dat is afgesloten. Bij een volgde ontmoeting in een nachtelijke droom wordt hij door de Schildwacht ondervraagt, in der taal der Machtigen, naar zijn instelling met betrekking tot de hogere machten van het universum. Het antwoord van Rhodan luidt dat hij niets te maken wil hebben met de kosmocraten en de chaotarchen en dat hij beide kanten niets is verplicht. Als er naar zijn moreel wordt gevraagd luidt het antwoord van Rhodan:

"ik zie mezelf in de morele traditie van de oude Ridders van de Diepte die nooit eigen macht vergaarden. Die hielpen".

De Schildwacht schijnt met het antwoord tevreden te zijn en vervaagt in Rhodan's droom.

Terwijl Rhodan in het Land Keyzing onderweg is laat Zephyda de Heiligen Berg beschieten en vernietigd daarmee de enige bekende vindplaats van het schuimopaal.

Als Rhodan het schildwacht-station verder in gaat is ook het schot naar de centrale geen hindernis meer. Daar vindt hij de Mediamieke Schildwacht: ze heeft de lichaamsbouw van een vrouw met een glinsterende huid, en Rhodan is gefascineerd. De Schildwacht is in een stasisveld gehuld en schijnbaar in haar dromen gevangen te zijn. Perry lukt het om het veld te deactiveren waarna meteen een alarm door het station loeit.

De Kybb vallen aan; Iant Letoxx met zijn 1005 schepen. Zephyda stuurt de kruiser GROENE MAAN op zoek naar Perry en de Schildwacht terwijl zij met het ZWAARD en de andere bionische kruisers tegen de Kybb-vloot ten strijden trekt. Het ziet eruit alsof de Motana overwinnen, maar dan ...

Kort voor de herovering van Baikhal Cain kan Perry Rhodan zichzelf en de Mediamieke Schildwacht in veiligheid brengen. Bij deze actie schakelt een mechaniek van het verborgen station van de Mediamieke Schildwacht een verhittingsproces in dat het station en ook al het ijs in het land Keyzing laat smelten, maar de GROENE MAAN redt beide net op tijd van het oppervlak.

Ongeveer tegelijkertijd zet Letoxx de Kyber-Neutro's in en stort daardoor de gehele Motana-vloot in een chaos. De Epha-Motana hebben door de psi-invloed geen grip meer op de matrix waardoor de bionische kruisers vleugellam worden en daardoor wordt de STORMWIND het eerste slachtoffer van de Kybb. Er volgen nog twintig bionische kruisers maar de totale vernietiging blijft gelukkig uit. De Motana slagen er in om zich een beetje aan te passen tegen het psi-golffront zodat ze kunnen vluchten.

De aflevering van volgende week wendt de blik af van de sterrenoceaan van Jamondi en terug naar Terra: de macht van Gon-Orbhon, die tot dus ver bij gebrek aan betere inzichten als 'god' wordt omschreven, neemt steeds meer toe. De Terraanse regering acht zich nog steeds niet in staat er iets tegen te ondernemen, zonder haar eigen staatsrechtelijke principes te verraden. Anderen hebben deze problemen niet, en daarover bericht Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende