< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2239 • 1419    VERRAAD OP DE KRISTALPLANEET


De Melkweg wordt in de 14e eeuw Nieuwe Galactische Tijdrekening door drie machten beheerst: door het monolithisch lijkende Imperium van Arkon, met de Imperator Bostich aan de leiding, de federalistisch georganiseerde Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan nog steeds een belangrijke rol speelt, en het lossere belangenverbond van het Forum Raglund, waartoe verschillende volken behoren.

Reizen tussen de sterren worden mogelijk gemaak door geavanceerde technologieën, die, onafhankelijk van hun kwaliteitsniveau, één ding gemeen hebben: na de zogenaamde hyperimpedantieschok, die de beschavingen van de bewoonde galaxie in hun technische ontwikkeling enorm ver heeft teruggeworpen, functioneren deze technologieën nauwelijks of helemaal niet meer.

De volken van de galaxie moeten zich bezinnen op oude tradities of geheel nieuwe wegen inslaan. Dat geldt voor de Terranen, maar eveneens voor de Arkoniden. Maar parallel aan de hyperstormen en andere actuele ontwikkelingen komt het in het Arkonstelsel tot verraad op de kristalplaneet …


Oorspronkelijke titel: Verrat auf der Kristallwelt

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): medotank van Malcolm Scott Daellian door Sascha Döpper

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: Arkon na de hyperimpedantie-schok – de Imperator bestrijd complotten.


Locatie en tijdsruimte: Arkon – 20 tot 23 april 1332 NGT, 30 juli 1325 NGT (4912 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bostich I - De Imperator van Arkon krijgt te maken met velerlei complotten. Asughan - De Kralaseen komt een mysterieuze samenzwering op het spoor. Jasmyne da Ariga - De Arkanta herinnert zich de ontmoeting met haar vader. Aktakul - De wetenschapper bereidt zich voor op de tijd na de hyperimpedantie-schok.De sterrenhemel om Arkon is weer zichtbaar geworden. Het Kristalscherm, dat sinds 1303 NGT het stelsel omspande is door het opvoeren van de hyperimpedantie vervlogen. Tot verhoging van de algemene moraal en als teken van een vooruitstrevende stemming zullen naast traditionele feestelijkheden ook technische 'doorbraken' worden gepresenteerd. Vanzelfsprekend gaat de reactivering van het Kristalscherm voor alles maar er wordt ook met alle middelen geprobeerd om de reis naar de 1300 lichtjaren verwijderde KAYMUURTES-spelen, die voor de 53e keer plaats vinden, mogelijk te maken.

De festiviteiten bieden een goede gelegenheid om de Imperator te zien – voorlopig voor de laatste keer in een relatief kleine kring. Talrijke aanslagen zijn in de laatste tientallen jaren op tijd verijdelt of op het nippertje verhinderd, waarbij halverwege elke politieke manifestatie duidelijk was dat er naast de officiële versie ook 'twijfelachtige individuen' en stromingen en interessegroepen in de achtergrond waren die zich in de 80 jaar ambtstijd van Bostich I onvermijdelijk hebben gevormd.

Asughan – lid van de Kristalgarde en voor de veiligheid van Bostich I verantwoordelijk – heeft explosieve, maar niet bevestigde informatie over een vergadering van een geplande coup in een bekent gastronomisch-restaurant, dat in geheime dienst kringen als neutraal gebied geldt om de nieuwste ontwikkelingen te vergaren.


Terugblik (30 juli 1325 NGT)

Op Traversan wacht Jasmyne da Ariga op de eerste ontmoeting met haar vader – Atlan. Gespannen, ondanks haar leeftijd en haar ervaring , herinnert ze zich verhalen over zijn levensloop en haar moeder Theta Ariga I. – de heerseres van het Kristalimperium en in 1240 NGT vermoord – en hoe beide elkaar hebben ontmoet.

Atlan is niet alleen om privé redenen gekomen maar ook om de (gecompliceerde) politieke situatie te bespreken. Met de bewustwording dat men het verleden moet kennen om het heden te begrijpen, laat men nog een keer de achtergronden en verbanden passeren die tot de huidige situatie hebben geleid.

Alles wijst naar een punt: een coup van Bostich is onder de gegeven omstandigheden niet wenselijk en moet met alle middelen worden verhinderd.


Kristalpaleis (20 april 1332 NGT)

Sinds 14 mei 1304 NGTZ cellenactiveerderdrager – verkregen van Lotho Keraete – belichaamt Bostich het veeleisende maar ook strenge beeld van een altijd frisse en actieve heerser. Verveelt houdt hij audiëntie en herinnert zich ...

... het onbeschrijfelijke gevoel wanneer de activeerderchip zijn lichaam binnendrong,

... de invloed van de negatieve superintelligentie ZIELENBRON en de bevrijding daarvan, uitgerekend door de Terraan Perry Rhodan,

... de waarschuwingen van zijn wellicht enige vriend Aktakul, die in tegenstelling tot de Terranen ook over oude aantekeningen beschikt van hyperstormen, bijv. die van de Archaïsche periode die het toenmalige rijk bijna volledig lam legde,

... het tijdstip, waardoor hij onder 'aanleiding' van zijn (falende) extrageheugen voorgespiegelde droomtijd-impressies had gekregen van het Plan der Schepping van het Goddelijke Imperium en hoe hij zich uiteindelijk van zijn 'schaduw' verloste,

... aan de catastrofen en strijd uit het verleden die het imperium iedere keer opnieuw sterker hebben gemaakt (zo zal het ook ditmaal zijn!),

... aan de (communicatie-)problemen die alleen al de uitbreiding van het imperium beïnvloeden onder de verzwaarde omstandigheden , bijv. van de ver verspreide koloniale werelden en de versplintering van het Rijk,

... aan het gebied in Hayok en de daar gestationeerde vesting PRAETORIA van de Terranen,

... en dat uitgerekend nu Asughan informatie brengt over een geplande aanslag of zelfs een staatsgeep.

Een ontmoeting vindt echter niet meer plaats. Aan Bostich wordt gemeld dat Asughan met zijn zwever is neergestort en – op het eerste gezicht onafhankelijk daarvan – een specialiteitenrestaurant dat door een explosie werd vernietigd.


Experiment (20 april 1332 NGZ)

Aktakul, de wetenschapper, bekijkt de poging om een proefsonde door een ringveld in de halfruimte te katapulteren. Platformen van 700 meter dikte en 3000 meter doorsnede met aan de onderkant geïnstalleerde zonnenaftappers zullen de noodzakelijke energie leveren.

Min of meer als een overbrenger maar meer als een soort 'slinger' is het principe van de van situatieoverbrenger oftewel 'stootimpuls-generator' afgeleid.

De ban wordt verbroken – de sonde bereikt een snelheid van 1.000.000 sneller dan licht en een reikwijdte van 250 lichtjaren. Door vijf tussenstations kan daardoor de afstand tussen Thantur-Lok en de uitgekozen plek van de al eerder aangekondigde KAYMUURTES-spelen worden overbrugd, speciaal voor de nog niet aan de omstandigheden aangepaste schepen.


Kristalpaleis (23 april 1332 NGZ)

Bijeenkomst van de regeringsdeelnemers – de raad van twaalf. Ook Jasmyne da Ariga is aanwezig. Bostich vermoed de verrader in hun gelederen want wie anders kan de macht na een succesvolle staatsgreep zo snel naar zich toetrekken en ook behouden?

Er word 'dagelijkse politiek' besproken: de uitwerkingen van de verhoogde hyperimpedantie en de succesvolle poging met de stootimpuls-generator, maatregelen ter stabilisatie en daarna verbetering van de economie in het gebied en het belangrijkste – het verkrijgen van zo veel mogelijk hyperkristallen ook ten koste van enorme schulden en desnoods ook met militaire middelen.

Later waarschuwt Jasmyne da Ariga hem er voor om bij de andere deelnemers in de raad van twaalf geen ondoordachte acties tegen onschuldige te starten en zo meer vijanden te maken.


Slotakte

Acht verdachten – elk door listen op een andere plek opmerkzaam gemaakt  waardoor een aanslag op de imperator mogelijk was; zeven pogingen waarbij niets gebeurde; de achtste eindigde in een bloedbad. Het spoor leidt naar Thendorn da Gonozal, de persoonlijke protegee van Bostich.

Voor Bostich is het duidelijk dat achter Thendorn de clan van Gonozal steekt – misschien wel Atlan persoonlijk?

In de traditionele uitrusting van een Dagorista met zwaard en schild begeeft Bostich zich op weg naar de ontmaskerde verrader die tot dusver niets heeft prijsgegeven. Niet helemaal zeker van zijn zaak rijgt hij hem desondanks toch aan zijn zwaard.


Epiloog

Op een onbekende plek feliciteert men zich met het geslaagde plan om Bostich op een vals spoor te zetten. Hij verdenkt nu de verkeerde mensen, zijn aandacht is in een andere richting gestuurd. Men wacht op het juiste ogenblik om definitief toe te slaan.

Na de gebeurtenissen in het Arkon-stelsel, waar zich na de hyperimpedantieschok geleidelijk aan eveneens een nieuw leven stabiliseert, wisselt de handeling van de PERRY RHODAN-serie de komende weken naar een ander schouwtoneel: naar de sterrenoceaan van Jamondi, waar Perry Rhodan en Atlan en hun metgezellen met een andere macht worden geconfronteerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende