< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2238 • 1418    DE VREDESVAARDERS


De Melkweg wordt op dit moment beheerst door drie machtsblokken: het monolithische imperium van Arkon met de Imperator Bostich I aan het hoofd, de federalistisch opgebouwde Liga van Vrije Terranen (LVT), waartoe vrijwel alle onsterfelijken van de Melkweg horen, en het min of meer losse belangenverbond van het Forum Raglund. Reizen tussen de sterren wordt mogelijk gemaakt met behulp van geavanceerde technologieën, die, afhankelijk van het stadium van hun kwaliteit, een ding gemeenschappelijk hebben: om ruimtevaart te kunnen bedrijven, heeft men onder meer hyperkristallen nodig. Na de zogenaamde hyperimpedantieschok, die de civilisaties in de Melkweg in hun technische ontwikkeling enorm heeft teruggeworpen, zijn de hyperkristallen opnieuw ongelooflijk waardevol geworden. De Terranen zetten in deze wederom alles op alles om het heelal te veroveren. Oude technieken worden herontdekt - en nieuwe kennissen worden gemaakt. Zo ontmoeten de mensen van de Aarde voor het eerst de Vredesvaarders ...


Oorspronkelijke titel: Die Friedensfahrer

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de universele corridor – en de kwartaal kracht.


Locatie en tijdsruimte: TRAJAN, Devolter-stelsel – 1 mei tot 10 mei 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton - Perry Rhodan's oudste zoon start een lange reis. Tom Abertin - De commandant van de TRAJAN krijgt te maken met een militaire confrontatie. Dinn Anyan en Cele Jontia - Twee zeer opgewekte buitenaardsen van jonge leeftijd. Megthan Urthian - De vreemdeling behoort tot de mysterieuze Vredesvaarders. Cashibb - De robot wil zijn geheimen bewaren.Op 1 mei 1332 NGT begint de omgebouwde TRAJAN aan haar eerste testvlucht. USO-overste Tom Abertin, de commandant, licht Monkey en Roi Danton in over alle vernieuwingen van het LVT-ruimteschip die door de hyperimpedantieschok noodzakelijk waren. Terwijl Monkey in Quinto-Center achterblijft gaat Roi Danton als zijn plaatsvervanger mee aan boord. Ofschoon hij qua rang ver onder Abertin staat is Roi Danton toch de expeditieleider.

Gedurende de testvlucht identificeert de radarcheffin van de TRAJAN, Dalia Argula, peilimpulsen van drie Arkonidische GWALON-kelken. Danton geeft het bevel om zo snel mogelijk onopvallend te verdwijnen. Maar dan wordt een ander peilreflex ontdekt. De TRAJAN registreert hyperemissies in het hoogste spectrumbereik. Argula vermoedt dat achter de mysterieuze emissies een ruimteschip zit van onbekende bouw met een beschadigde aandrijving. Danton laat het schip volgen maar ook de Arkoniden hebben het onbekende schip gepeild en zetten eveneens een achtervolgingskoers in.

De TRAJAN volgt het schip tot aan het Devolter-stelsel, een vrij onbeduidend zonnestelsel, terwijl de Arkoniden het spoor schijnbaar hebben verloren. Het onbekende ruimteschip zet koers naar Devolter Twee en de TRAJAN gaat in de peilbescherming de zon om de eventuele toch nog opduikende GWALONS niet voor de voeten te lopen.

Met de lichte kruiser 'TR-ME-1', genaamd KASOM, vliegt Roi Danton naar Devolter Twee en begint met de landingsmanoeuvre en ziet naast het vreemde schip als uit het niets een gebouw opduiken. Zowel het schip als het gebouw zijn van een onbekend groen glinsterend glasachtig materiaal, meer geven ze peiltechnisch niet prijs. Het gebouw verdwijnt af en toe, wat de Terranen tot de conclusie laat komen dat ook de vreemdelingen onder de gevolgen lijden van de verhoogde hyperimpedantie.

Plotseling duiken er twee wezens op die de Terranen bekend voorkomen, alleen niet van deze lichaamsgrootte. Het zijn twee Algorrianen, eigenlijk 'Algorriaanse-veulens'. Zoals al snel blijkt gaat het hier om kinderen van Le Anyante en Curcaryen Varantir. In tegenstelling tot hun ouders zijn Dinn Anyan en Cele Jontia relatief spraakzaam. Dan duikt er nog een ander wezen op dat als Cashibb wordt voorgesteld. Hij is de bewaker van het station van de Vredesvaarders. Roi is er van overtuigt iets zeer groots op het spoor te zijn en probeert de vreemdeling nog meer uitspraken te ontlokken. Maar de robot geeft alleen de verklaring dat het bij het groene schip gaat om een schip van de Vredesvaarders, dat schijnbaar in moeilijkheden is.

Dan opent een schot van het Vredesvaarderschip en de Vredesvaarder stapt naar buiten. Hij spreekt in de taal van de Machtigen en stelt zich voor als Megthan Urthian.

Op de vraag naar zijn aanwezigheid antwoord de Vredesvaarder ontwijkend. Over het doel van de missie moet hij zwijgen; hij onthuld alleen onderweg te zijn naar Erranternohre waar zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is. Aangezien het leven van miljoenen levende wezens daarvan afhankelijk is. Zijn tussenstop in de Melkweg was niet gepland. Bij hem zijn eenvoudigweg de hyperkristallen verbruikt.

Roi hoopt met een transactie aan meer informatie te komen, maar dan meldt de KASOM dat er een Space-Jet nadert die door de Arkoniden wordt achtervolgd. Danton roept daarop de TRAJAN om hulp. Als de GWALONS het USO-vlaggenschip ontdekken laten ze de Space-Jet links liggen. Daar de Arkoniden niet op de oproepen van de TRAJAN reageren en hun wapens afvuren laat Roi Danton de vuurkracht zien van het USO-schip. Omdat de Arkoniden schijnbaar niet over hun transformkanonnen kunnen beschikken worden ze door het ultraslagschip van de DRAGER-klasse uit het heelal weggevaagd. Blijkbaar zijn de Arkoniden nog niet zo ver wat betreft de problemen veroorzaakt door de hyperimpedantie.

Na deze korte strijd landt Danton opnieuw op Devolter Twee en ziet hij zijn plan mislukken wat betreft de transactie met Megthan Urthian. Helaas hebben de eigenaren van de Space-Jet, die beide volwassen Algorrianen blijken te zijn, een extra voorraad hyperkristallen aan boord.

Curcaryen Varantir maakt meteen duidelijk dat hij op Devolter Twee geen vreemdelingen duldt en dat hij geen enkele verklaring aflegt over het gebeurde. Nadat het ruimteschip van de Vredesvaarder met hyperkristallen is uitgerust zet deze zijn missie weer voort. Le Anyante geeft Roi als dank voor de redding van haar kinderen nog enkele kleine aanwijzingen:

De Vredesvaarders zijn een intergalactische organisatie die binnen het bereik van de galaxies Erranternohre, Norgan-Tur en Tschuschik werken maar ook in de Melkweg en gedeeltelijk tot aan de maalstroom van de sterren.

Langs deze zone bevinden zich de stations van de Vredesvaarders – een zone waarvan de universele corridor de basis vormt en van waaruit de Kwartaal Kracht zich uitbreidt.

Meer zegt Le Anyante niet omdat ze anders met haar uitspraken de toekomst van de Melkweg en haar volkeren in Roi Danton's handen zou leggen.

Curcaryen maakt nogmaals duidelijk dat de belangrijkheid van Devolter Twee streng geheim moet blijven. Danton verklaart zich tevens bereid tot stilzwijgen.

Gedurende de gehele operatie herinnert Roi Danton zich steeds opnieuw zijn voorgaande liefdesaffaires en zijn problemen met betrekking tot het enorm in de schaduw staan van zijn vader en dat zijn werkelijke naam met Rhodan is verbonden. Als hij uiteindelijk terugkeert naar de TRAJAN neemt hij de beslissing om zich niet meer achter het masker van Roi Danton te verbergen maar, zoals iedereen al weet, dat hij zich vanaf dit moment weer Michael Rhodan laat noemen.

Het station verdwijnt weer uit de omgeving en de TRAJAN keert weer naar Quinto-Center terug.

De mensen zijn nu voor het eerst direct in contact gekomen met de geheimzinnige organisatie van de mysterieuze vredesvaarders. Maar in de gespannen tijden van de verhoogde hyper-impedantie is dat op het vlak van de kosmische gebeurtenissen niets meer dan een randnotitie - want er zijn teveel dringende vragen op het existentiële vlak.

Dat geldt niet alleen voor de mensheid, maar ook voor de andere civilisaties van de Melkweg. In de volgende roman richten we de aandacht daarom op Arkon, want de Terranen hebben nu weer direct contact met deze planeet.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende