< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2237 • 1417    DE WERELD VAN DE HYPERKRISTALLEN


De Melkweg werd indertijd door drie machtsblokken beheerst: het monolitische imperium van Arkon, met de onsterfelijke Imperator Bostich I aan het hoofd, de federalistisch georganiseerde Liga van Vrije Terranen (LVT), met de andere onsterfelijken in onze galaxie, en de derde, minder georganiseerde belangengroep het Forum Raglund, waarin de Blues de toon aangeven.

Reizen tussen de sterren wordt door voortschrijdende technologische kennis mogelijk gemaakt. Onafhankelijk van de kwaliteit van deze kennis om interstellair te kunnen reizen, is echter één onderdeel onmisbaar : het zogenaamde hyperkristal.

Voor het hyperkristal geldt de harde regel: wie de grondstoffen delft en de productie van de hyperkristallen beheerst, heeft de controle over de Galaxie. Gelukkig zijn er meer vindplaatsen van deze zeldzame mineralen. Maar ook hier geldt: elke mijn vergroot de macht van de eigenaren.

Dat de bewoners van de planeet waar ze gevonden worden zelf ook een beslissende rol kunnen spelen, bewijst bijvoorbeeld de planeet Caiwan als: de wereld van de hyperkristallen ...


Oorspronkelijke titel: Die Welt der Hyperkristalle

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: Arkoniden en Caiwanen – en onbeduidend volk gaat rebelleren.


Locatie en tijdsruimte: Caiwan – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dando Gentury - De Caiwaan wordt de stem van zijn volk. Owara Asa Tagakatha - De Caiwaanse priester wakkert de haat aan. Kokon Kotan - De Caiwaanse ingenieur ondersteunt Dando. Protana Aaqrass - De Arkonidische Tato gaat tot het uiterste. Kantiran da Vivo-Rhodan - Zijn weg voert naar Caiwan.De opperpriester Owara Asa Tagakatha voelt dat zijn invloed wordt bedreigd door Dando Gentury, daarom probeert hij hem te vergiftigen. Hij verdooft Dando met een drankje en zet hem buiten het bereik van de Schaspaken in een ravijn. Tot overmaat van ramp struint er ook nog een graswolf in de buurt rond. Dando wordt echter op het laatste moment gered door Kokon Kotan, een jonge Caiwaan die net als Dando in Gentury opgegroeid is en ondertussen tot succesvol ingenieur is opgeklommen, helpt Dando van de graswolf af en redt hem zo het leven. Tussen beide ontstaat een hechte vriendschap en beide werken nu zeer nauw samen.

Dando heeft in de laatste jaren veel bereikt. De Arkoniden hebben de Caiwanen beperkt toegang gegeven tot hypnoscholing en Dando is tot de onomstreden stem van de Caiwanen opgeklommen en wordt door zijn soortgenoten alleen nog maar 'Één' genoemd. Dat is een feit dat Owara Asa Tagakatha moeilijk kan accepteren. Hij start een complot en bezoekt een instituut waarin de Caiwanen hyperkristallen onderzoeken. Hij stelt vast dat daar niet alleen de rode Khalumvatt onderzocht wordt maar ook Skabol en Losol. De priester ziet zijn kans schoon en geeft Dando aan bij de Arkoniden. Deze zetten hem gevangen. Maar inplaats dat Dando, zoals eigenlijk wordt verwacht, eeuwig in de gevangenis zal zitten, schenken de Arkoniden de aanvoerder van de Caiwanen na twee dagen de vrijheid.

Dando keert verrast terug naar Takijon maar inplaats van vriendelijkheid wordt Dando met boosheid door de Caiwanen ontvangen en met voedsel bekogeld. De reden daarvoor, zoals later blijkt, is het feit dat de Arkoniden zelf een mogelijkheid hebben gevonden om de waardevolle hyperkristallen te delven zonder hulp van de Caiwanen waardoor vele Caiwanen hun werk hebben verloren. Door Tagakatha opgehitst zoeken de werkelozen nu de schuld bij Dando Gentury.

Dando trekt zich terug en zoekt naar een mogelijkheid om zijn volk te helpen. Al snel is er  een kans. Een ruimteschip van de Arkoniden stort neer en de 'Witten' grendelen het gebied hermetisch af. Het volk van de sterren schijnt ernstige problemen te hebben.

Tato Protana Aaqrass roept Dando bij zich en vordert de overdracht van de Khalumvatt-mijn en ter compensatie verkrijgen de Caiwanen het recht om Losol en Skabol te delven. Dando weigert dit. Later discussieert hij met Kop en Kokon wat de Arkoniden tot deze handelingswijze beweegt. Kop vermoedt dat een verandering van de hyperconstante tot gevolg heeft dat Losol en Skabol nu minder waard zijn als Khalumvatt. Waarnemingen van de Caiwanen bevestigen dit. Alleen apparaten die met Khalumvatt werken functioneren nog goed.

De volgende dag trekt Dando erop uit om wat tot rust te komen. Hij neemt geestelijk contact op met de Schaspaken. Daarbij stelt hij vast dat de aanwezigheid van de Schaspaken er voor verantwoordelijk is dat de hyperkristallen niet uiteenvallen. Doordat de Schaspaken zich altijd in de nabijheid van de Caiwanen ophouden kunnen alleen zij de hyperkristallen delven. Na de opgedane kennis heeft Dando een ontmoeting met twee vreemde Arkoniden. Het gaat hier echter om Mal Detair en Kantiran die als prospectors naar Caiwan zijn gekomen. Na aanvankelijk wantrouwen lukt het Kantiran geleidelijk om Dando van zijn goede bedoelingen te overtuigen. Vanaf dat moment werkt de zoon van Perry Rhodans samen met de aanvoerder van de Caiwanen.

Owara Asa Tagakatha heeft ook de rol van de Schaspaken herkent en informeert de Arkoniden over zijn ervaring. Tato Protana Aaqrass bezet daarna met geweld de mijn van de Caiwanen, tegenstand bieden is nutteloos. Snel daarna vinden de Arkoniden een mogelijkheid om de Schaspaken te vangen. Alles lijkt verloren maar Kantiran heeft het reddende idee: dankzij zijn para-vaardigheid lukt het hem om de Schaspaken te bevelen om ver van de Arkoniden weg te blijven. De Arkoniden zijn nu niet meer in staat om zelf hyperkristallen te delven. Daaraan veranderen ook de 4 GWALON-Kelken niets die thans ronddraaien om Caiwan, nadat ze door Mascante Ascari da Vivo ter ondersteuning werden gestuurd.

De Tato heeft geen andere keuze en hij besluit om Dando Gentury, die hij als de wortel van al het onheil ziet, om te brengen. Voordat hij de aanvoerder van de Caiwanen kan arresteren pleegt Owara Asa Tagakatha wederom een aanslag op hem. Deze keer stormt hij met een mes op hem af om hem te doden. Het lijkt alsof de priester gaat winnen totdat Kokon Kotan hem met een kruisboog neerschiet. Daarna hebben ook de Arkoniden Dando gevonden. Ze arresteren hem. Kantiran en Mal Detair is het intussen gelukt om de planeet te verlaten.

Dando wordt naar het marktplein gebracht. Hij wordt voor de keuze gesteld: of hij stuurt de Schaspaken weer terug naar de Arkoniden of hij wordt omgebracht. Op dat moment verschijnen de Schaspaken. Ze graven onder de Tato een holte waar hij instort. In de holte wordt hij door de Schaspaken aan stukken gereten.

Nu krijgen de Caiwanen de overhand en Dando kan de Arkoniden de prijs voor Khalumvatt dicteren.

Een schijnbaar waardeloos verdrag had Caiwan een overwinning bezorgd, zoals een koloniaal gebied onder Imperator Bostich het tot dusverre nauwelijks voor zich kon opeisen.

De Arkoniden spelen ook in de volgende roman een niet onbelangrijke rol, hoewel de gebeurtenissen zich naar een ander toneel verplaatsten. Ter-wijl de oude machten van de galaxie geleidelijk weer op krachten komen, ontmoeten zij tot nog toe onbekende bezoekers, die beduidend minder problemen met de verhoogde hyperimpedantie hebben.

Wie zijn de vreemdelingen, over wie bijna niemand tot dusverre iets heeft gehoord?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende