< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2234 • 1414    EXPEDITIE IN HET ONGEWISSE


Het is rustig in de Melkweg - bijna te rustig. De verhoging van de hyperimpedantie heeft de wapenwedloop van de grootmachten voorlopig tot stilstand gebracht, maar dat is slechts stilte voor de storm.

De Terranen worden met andere problemen geconfronteerd: de mysterieuze cultus van Gon-Orbhon, die op de Aarde steeds meer aanhangers krijgt, een naar verluidt dode superintelligentie in de kern van de zon, het opduiken van bijna drieduízend vreemde wezens op de Aarde... Uitgerekend op dit moment is Perry Rhodan vertrokken en verdwenen in de sterrenoceaan van Jamondi in de buurt van de sector Hayok.

De vele duizenden jarenlang onbeduidende Hayok-sterrenarchipel lijkt ondertussen op een kruitvat. Hier beloeren Arkoniden en Terranen elkaar met zwaar bewapende oorlogsruimteschepen. Maar daarover weet men op de Aarde op dit moment het fijne niet van.

Alle kennis van de Liga-regerinq over de galactopolitieke situatie is gebaseerd op veronderstellingen. Om die reden bleef er voor Julian Tifflor maar een optie: hij start een expeditie in het ongewisse ...


Oorspronkelijke titel: Expedition ins Ungewisse

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de Terranen riskeren een lange afstandsvlucht – van meer dan negenduizend lichtjaar.


Locatie en tijdsruimte: Terra, RICHARD BURTON, Hayok – 1 april tot 26 april 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Elena Dworkoff - Een energie-ingenieur raakt in levensgevaar. Phil de Beer - Elena's teamgenoot gedraagt zich merkwaardig. Julian Tifflor - De Minister van de LVT durft naar Hayok door te stoten. Curcaryen Varantir - De geniale wetenschapper zorgt voor spectaculaire vorderingen. Le Anyante - Alleen de Algorriaanse kan haar man beteugelen.Het is 1 april, dag elf voor de geplande testvlucht van de RICHARD BURTON. Op Luna is iedereen bezig met de voorbereidingen.

In een baan om de Maan heeft Aarus-Jima, een 'worm' van de Schwarmers uit Tradom, die eveneens met de invloeden van de hyperimpedantie hebben te kampen, een vaste omloopbaan.

Op de RICHARD BURTON, een schip van de ONTDEKKER-klasse, waar de start wordt voorbereid wordt een aanslag gepleegd. Deze mislukt echter en het schip blijft verder vluchtwaardig voor de lange afstand.

Op hetzelfde moment hebben Julian Tifflor en Maurenzi Curtiz op de Aarde met moordenaars te maken die doden uit name van de god Gon-Orbhon – tot groot verdriet van de LVT hoort daar onder andere ook Bré Tsinga bij. Het is nauwelijks te geloven dat uitgerekend zij een moordenares is. Carlosch Imberlock is echter niet in verband te brengen met dit soort moordenaars. Tifflor geeft de opdracht dat de sekte Gon-Orbhon in de toekomst nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Ook herinnert hij aan de tijden van de Eindeloze Armada en Eric Weidenburn die eveneens veel aanhangers achter zich had geschaard.

De merkwaardige tempel van Carlosch wordt ook onderzocht maar door invloeden van de hyperimpedantie valt er in het bereik van de HF-hyperband niets meer te meten. De hoop is dan ook gericht op de ultra-giraffen. Met deze kan de jet-straal worden onderzocht, die vanuit de Zon naar de Magelhaanse Wolk reikt, omdat er een verband blijkt te bestaan  met Gon-Orbhon.

Op 6 april kondigt de sekte aan dat hun tempel klaar is. Carlosch bezweert opnieuw gepassioneerd over de aanstaande ondergang en probeert om de mens van de techniek af te keren.

Julian Tifflor verlaat de Solaire Residentie op de laatste dag voor de testvlucht , maar niet zonder eerst Myles Kantor te ontmoeten. LAOTSE, de hoofdcomputer, meldt dat Maurenzi ook wil deelnemen aan het gesprek maar dat hij zich nog bevind in het dorp van de Schohaaken, die zich nog steeds niets kunnen herinneren.

De start wordt ingeleid en de RICHARD BURTON, wiens bemanning onder anderen ook uit ex-SOL leden bestaat, vliegt uit. Na velen etappes, waarin bij sommige van deze etappes een hyperradio-boei wordt uitgezet, bereikt een bericht het schip. Het wordt op een ongewone frequentie uitgezonden en is in het Kaqagiraans opgesteld.

Het blijkt dat het bericht van de beide Algorrianen Le Anyante en Curcaryen Varantir afkomstig is. Curcaryen verlangt een grote hoeveelheden howalgonium om zijn schip weer op gang te helpen dat midden in de Melkweg op een station van de Vredesvaarders is gestoten. Varantir vertelt dat dit station zich in de Universele Corridor bevindt – een begrip dat men tot dan toe nog niet heeft gehoord – en er wordt wederom een kosmische samenhang geopenbaard.

De overdracht van howalgonium-kristallen wordt geweigerd en in plaats daarvan worden ze uitgenodigd voor de vlucht naar Hayok omdat daar meer van het begeerde materiaal voor handen is. Le Anyante is hoogzwanger zodat het voor haar niet zonder problemen is. Gedurende de vlucht informeert Tifflor bij de Algorrianen naar de herkomst van de Schohaaken. Varantir vertelt dat ze dit volk ooit in het vere verleden hebben ontmoet. Toentertijd waren ze een hulpvolk van de superintelligentie ARCHETIM, die spoorloos is verdwenen. Tifflor vertelt beide dat het lijk van ARCHETIM zich mogelijkerwijs in onze Zon bevind. Het opduiken van de Schohaaken herinnert Tifflor aan dat van de Concepten bij het Plan der Voltooiing van HET.

Als ze in Hayok aankomen en elkaar op de PRAETORIA ontmoeten, komt verdere samenhang aan het licht: de tempel van de discipelen van Gon-Orbhons op de Aarde lijkt precies op die van Crythumo die staat op de uit de hyperruimte gestoten planeet Ash Irthumo.

Op de PRAETORIA brengt Le Anyante een baby Algorriaan ter wereld die derhalve Terraans staatsburger word. Varantir benadrukt zijn verzoek om hyperkristallen en ontvangt echter maar een geringe hoeveelheid. Daarna verlaten de Algorrianen het stelsel.

Het onverwachte bliksembezoek van de Algorrianen heeft de Terranen nieuwe kennis opgeleverd. Alleen ontstonden er hierdoor meer vragen dan dat oude vragen werden beantwoord: vredesreizigers, universele corridor, ARCHETIM...

ln de volgende aflevering kijken we naar een van de vele rampen, die door de hogere machten van de kosmos ongetwijfeld als 'bijkomende schade' wordt beschouwd en met de zojuist plaatsgevonden gebeurtenissen op het oog niets te maken hebben. Aan boord van de CASTNO UNIVERSO is het vandaag een dag zoals alle anderen, ook en vooral tijdens de Doodsspelen ...


In nummer 2235 keert na een afwezigheid van ruim 10 jaar de voormalige exposé-auteur Thomas Ziegler terug als schrijver van de romans van de Perry Rhodan reeks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende