< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2232 • 1412    WEDERGEBOORTE


In maart 1332 NGT is de situatie in de Hayok-sterrensector explosief: enerzijds lukte het Reginald Bull, dankzij het reuzenruimteschip PRETORIA een militair keerpunt te bewerkstelligen en met de Arkoniden een vredesverdrag te sluiten, maar anderzijds weten alle deelnemers dat deze vrede broos is.

Op de planeet Hayok zelf lukte het de LVT - eigenlijk Perry Rhodan's zoon Kantiran - onlangs, de oorlogsmisdadiger en moordenaar Shallowain gevangen te nemen. Vele Terranen en Arkoniden moesten eerst hun leven laten, voordat Shallowain kon worden gepakt. Nu hoopt niet alleen Kantiran meer op diens flinke bestraffing.

Voor het zo ver is, moeten er echter op Hayok nog veel opruimwerkzaamheden worden gedaan - en het komt tot de wedergeboorte ...


Oorspronkelijke titel: Wiedergeburt

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: Reginald Bull staat onder druk – een unieke levensvorm vindt zichzelf.


Locatie en tijdsruimte: Hayok, Vhalaum – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De Liga-Verdedigingsminister laat een proces voorbereiden. Kantiran - De 'Sterrenbastaard' laat zijn onaangename kant zien. Mal Detair - De diergenezer ontmoet een papegaai. Filana Karonadse - De positron-specialiste steunt op een excentrieke Posbi. Stentral en Oltran - Twee helden aarzelen en laten alle hoop varen.Een levensvorm probeert zichzelf bewust te worden. Ze bevindt zich in een speciale omgeving die er als een soort organisme uitziet. Met enige weerstand, die ze zelf veroorzaakt, kan ze langzamerhand door een steeds grotere inspanning meer ruimte verkrijgen. Ze erkent dat ze een wezen uit pure informatie is dat zich binnen een positron bevindt.

Mal Detair, Filana Karonadse en Kantiran gaan op weg naar Vhalaum, om in de ambassade de situatie te controleren waarin Shallowain wordt vastgehouden. Reginald Bull laat het toe, alhoewel het hem ook nerveus maakt, dat Kantiran direct voor de cel wacht houdt en dat het aanwezige hoofd van de ambassade, Bounty Errol, niet akkoord is.

Reginald Bull licht zijn houding toe in een vergadering over het aanstaande proces. Hij moet met ontzetting aanhoren dat Shallowain zowel door een Arkonidische militaire rechtbank als ook door een Terraanse rechtbank onafhankelijk veroordeeld moet worden. Daardoor wordt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om de gevangene uit te leveren omdat deze niet als een galactische oorlogsmisdadiger kan worden gezien. De LVT is met de Arkoniden in oorlog en daardoor moeten ook alle agenten die zich in de BUNKER bevonden uitgeleverd worden. Ondanks dat houdt Bull zich aan zijn voornemen om de rechtspraak te starten.

Ondertussen dringt ongemerkt een groep Arkoniden het gebouw binnen. Ze werken zich onopgemerkt naar de 68e verdieping. In deze ruimtes is apparatuur verborgen die ze nodig hebben. Ze breken door naar de 69e verdieping waar Mal Detair, de Fuertoon, met Filana Karonadsedie voor een romantisch onderonsje verbleven, en nemen hen gevangen als gijzelaar. Andere metgezellen van de commando's schakelen in de kelder de stroom uit. Daardoor gaat het alarm af. Kantiran probeert om Bounty te informeren dat hij door PIEPERS wordt verlamt en daardoor niet meer kan ingrijpen.

Het wezen bestaande uit informatie begrijpt ondertussen dat het een eerder bestaan heeft gehad en een naam droeg – Mayk Molinas – en dat ze als nieuwe levensvorm in een positron is wedergeboren. Een deel van haar herseninhoud werd in de biopositron van de BUNKER overgebracht om een anker voor haar UBSEF-constante te creëren.

De bevrijding van Shallowain door Arkoonse agenten schijnt voor de deur te staan - is dan alles voor niets geweest, wat Kantiran op zich nam om 'De Hond' uit te schakelen?

De oude ambassade is blijkbaar allang niet meer zo veilig, als Bull had gedacht. Opnieuw is het aan Perry Rhodans zoon - en aan de dood gewaande 'Mol' - om voor het zoveel mogelijk beperken van de schade te zorgen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende