< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2231 • 1411    DE KLANK VAN HET LEVEN


In het jaar 1332 NGT is de situatie in de Melkweg zo precair als al lang niet meer. Hoewel het Arkoonse Kristalimperium en de Liga van Vrije Terranen in de sector Hayok een wankele vrede gevonden hebben, is het voor iedereen duidelijk dat het daarbij alleen maar om een kwestie van tijd winnen kan gaan.

Perry Rhodan en Atlan, twee van de meest prominente personen van de galaxie, hebben geen enkel vermoeden van alle gebeurtenissen. Ze bevinden zich weliswaar nog in de Melkweg, maar in een ervan afgescheiden ruimte, de sterrenoceaan van Jamondi. Het lijkt erop, dat de superintelligentie HET de sterrenoceaan miljoenen jaren geleden aan het standaarduniversum heeft onttrokken.

Samen met Rorkhete, de laatste Shozide, en een groep mensachtige Motana's nemen ze de strijd op tegen de Cybernetische civilisatie van Jamondi. Inmiddels beschikken ze niet slechts over een steunpunt en vrijwillige medestrijders, maar ook over wellicht doorslaggevende informatie.

Een vloot van bionische kruisers zou de Bloednacht van Barinx doorstaan kunnen hebben - ze moeten alleen nog gevonden worden. Maar dat blijkt allesbehalve eenvoudig, want de zoekers worden verraden door de klank van het leven ...


Oorspronkelijke titel: Der Klang des Lebens

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Arkoons bevoorradingsschip KEON RHETOR-klasse door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: op de wereld van de bionische kruisers – een angstaanjagend wezen wacht al zeer lang.


Locatie en tijdsruimte: Sterrenoceaan van Jamondi – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vanidag - Een angstaanjagend wezen haat de Beschermheren. Perry Rhodan - De Terraan weerstaat een monster. Atlan - De Arkonide verkent een planeet. Bjazia - De Motana bespeurd overal onheil. Zephyda - De Epha-Motana herinnert zich een oud verhaal.Karel Vanidag is een onsterfelijk, geestelijk wezen, dat lang voor de Bloednacht van Barinx door een onbekende schepper en een voor hem onbekende reden is geschapen. Zijn naam betekent 'god aller tijden'. Door andere wezens wordt hij als een nevel waargenomen. Vanidag wordt gedreven door een onbeschrijfelijk sterke drang om bij andere wezens hun levensfuncties, het S´toma zoals het noemt, uit te zuigen. Aan het begin van zijn leven ontvolkt hij hele planeten. Maar na verloop van tijd krijgt hij met de eenzaamheid te maken. Hij creëert uit de S´toma van zijn slachtoffers een stoffelijke vriendin – Arinach. Zij staat nu in het middelpunt van Vanidag's leven.

Aan dit geluk komt echter een eind: de Beschermheren van de Sterrenoceaan van Jamondi doden Arinach. Vanidag is door de dood van zijn wederhelft zo geschokt dat hij voor korte tijd onbekwaam is om te handelen. Dan sluiten de Beschermheren hem op in een gevangenis en ontnemen hem zo de mogelijkheid om S´toma uit te zuigen. Vanidag legt, totaal ontmoedigd, zijn titel Karel af en noemt zichzelf alleen nog maar Vanidag.

Na een lange lijdensweg komt aan Vanidag's verbanning een einde. De Kybb vernietigen Vanidag's gevangenis. De explosie rukt ook Vanidag aan stukken maar zijn bewustzijnssplinters versmelten weer vanzelf.

Vanidag ontkomt aan boord van een Motana-ruimteschip aan zijn verbanningsplaneet. Uit vrees voor de Beschermheren wil hij de Sterrenoceaan verlaten. Bij enkele bemanningsleden van het ruimteschip zuigt hij hun S´toma uit en maakt de anderen gehoorzaam  door hem. Maar tijdens de vlucht lukt het Vanidag niet om zijn drang te onderdrukken: hij zuigt bij de gehele bemanning het S´toma uit. Alleen de piloot blijft in leven. Maar ook bij deze zal niet lang duren. Hij kan de grens van de Sterrenoceaan niet overwinnen en het ruimteschip stort neer op de planeet Ham Erelca. Gedurende het neerstoten zuigt Vanidag ook het leven uit de piloot.

Op de planeet vindt Vanidag S´toma's in overvloed: 60 bionische kruisers met hun bemanning hebben hier een schuilplaats gevonden. Vanidag zweeft door de schepen en zuigt een hoop S´toma op. Hij heeft zo veel verzameld dat hij opnieuw begint met het scheppen van zijn wederhelft Arinach.

Als het S´toma opgebruikt is lijdt Vanidag een zeer lange tijd honger, totdat de klank van leven wederom naar Ham Erelca komt. Hierbij gaat het om de bionische kruiser ZWAARD. Aan boord bevindt zich naast Atlan en Perry Rhodan ook Lotho Keraete.

Vanidag neemt beide extra cellenactiveerders in Keraete's lichaam waar als onuitputtelijke S´toma-bronnen. Hij gaat proberen om dit S´toma te pakken te krijgen. Ook heeft Vanidag de indruk dat Atlan en Perry Beschermheren zijn. Hij krijgt deze indruk door het aura dat hen beide omgeeft sinds hun dagen als Ridders van de Diepte. Zodra ze in zijn nabijheid komen vlucht Vanidag.

De Motana van het ZWAARD proberen uit te vinden wat er op de planeet gebeurd is en sturen meerdere verkenningsmissies op pad. De Motana bespeuren in de hen omhullende nevel een gevaar, maar Atlan wimpelt dit weg als nervositeit van de onervaren bemanning.

Op de terugweg naar het ZWAARD wordt Zephyda's groep door Vanidag aangevallen, maar omdat Atlan – bezorgt om zijn grote liefde – naar haar toe snelt, trekt Vanidag zich weer terug.

Weer worden verkenningstroepen erop uitgestuurd. Één ervan bestaat uit Atlan, Rorkhete en Epasarr. Atlan betreedt samen met Rorkhete en Epasarr een bionische kruiser die net als alle andere volkomen intact is, maar geen bemanning heeft. De biotroniek van de kruiser heeft een registratie van het verdwijnen en de bemanningsleden van het ZWAARD weten nu welk gevaar er dreigt.

De meeste verkenningstroepen lukt de terugkeer naar het ZWAARD voor een volgende aanval van Vanidag. Maar één groep, bestaande uit drie Motana, valt ten offer aan de 'god aller tijden'. Door deze gebeurtenis wordt Zephyda herinnert aan een oud lied van de Motana waarin wordt gezongen over Karel Vanidag.

De bemanning van het ZWAARD besluit om tegen Vanidag te vechten. Daar ze van zijn angst weten voor Perry en Atlan en voor zijn aantrekkingskracht op Lotho Keraete wordt Lotho in de centrale gezet en als lokvogel gebruikt. Het plan start. Vanidag verschijnt en Perry stelt zich op tussen hem en Lotho Keraete. Vanidag's drang overwint zijn angst voor de Beschermheren en hij stort zich op Perry Rhodan. Perry lukt het om zijn geest te laten versmelten met Vanidag zonder door hem uitgezogen te worden, en ziet het zwakke punt van Vanidag. Hij beëindigt de versmelting van hun geest en geeft Selboo het bevel om Arinach te beschieten, die zich op een troon van ijs moet bevinden. Selboo beschiet de troon en vernietigd daarmee Arinach. Vanidag is voor de tweede van de dood van zijn wederhelft zo geschokt dat hij zich terugtrekt. Het lukt het ZWAARD om te vluchten.

Weer op Tom Karthay aangekomen stelt Zephyda twee bemanningen samen die de bionische kruisers op Ham Erelca zullen gaan bergen. Aicha zal het ZWAARD besturen omdat Zephyda dringend een rustpauze nodig heeft.

Aan het einde zijn er nog twee positieve gebeurtenissen te melden: ten eerst keert Atlan berouwvol naar zijn Zephyda terug, ten tweede verschijnt het Oceanisch Orakel met een teleportatiesprong in de vijver Trideage.

Het gevaar, dat van Vanidag uitgaat, lijkt tenminste tijdelijk uitgeschakeld te zijn. Maar alleen daardoor kunnen de zestig bionische kruisers niet bemand worden. De Motana's staat nog iets te wachten, voor ze werkelijk tegen de heersende macht van Jamondi kunnen aantreden.

In de volgende aflevering verplaatsen we ons van de sterrenoceaan weer naar de sector Hayok. Perry Rhodans zoon Kantiran is er op deze planeet in geslaagd een van de gevaarlijkste mannen van Arkon gevangen te nemen. Shallowain de Hond zit in de gevangenis en wacht zijn proces af. Maar het gist op Hayok, de situatie is allesbehalve ontspannen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende