< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2229 • 1409    SCHUILPLAATS VAN DE MOTANA'S


In het jaar 1332 NGT is de toestand in de Melkweg zeer precair. Hoewel het Kristalimperium en de Liga van Vrije Terranen een labiele vredesformule hebben gevonden, is voor iedereen duidelijk dat dit slechts gaat om het winnen van tijd.

Perry Rhodan en Atlan, twee van de meest prominente persoonlijkheden van de galaxie, hebben van al deze gebeurtenissen niet het minste vermoeden. Ze bevinden zich weliswaar in de Melkweg, maar in een aan de normale werkelijkheid onttrokken ruimte, de 'Sterrenoceaan van Jamondi'. Voor het doen van onderzoek hebben de twee mannen tot nu toe weinig tijd, want samen met enkele mensachtige Montana's en Rorkhete, de laatste der Shoziden, vechten ze tegen de cybernetische civilisatie van Jamondi.

Ze ontdekken de bionische kruiser ZWAARD, krijgen een sterrencatalogus en bergen Lotho Keraete, de gezant van de superintelligentie HET. In de sterrencatalogus vinden ze de gegevens van een schuilplaats van de Motana's ...


Oorspronkelijke titel: Zuflucht der Motana

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: ze bereiken de vrije wereld – en vellen een oordeel over de doodsbrenger.


Locatie en tijdsruimte: Tom Karthay – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide blijft op afstand. Zephyda - De Epha-Motana zoekt ondersteuning. Selboo - De doodsbrenger is "slecht gezelschap". Kischmeide - De Planetaire Majesteit geeft om het behoud van de vrije Motana. Venga - Een boodschapster met een zorgeloos karakter.Echophage heeft de evaluatie van de door de Besch verkregen sterrencatalogus afgesloten. Het brengt geen nieuwe inzichten: een groot deel van de Sterrenoceaan is door de Kybb-Cranar bezet. Op het eerste gezicht schijnen ook alle bewoonde planeten van de Motana door de Kybb-Cranar te worden gecontroleerd, maar bij nauwkeurige inspectie ziet men dat er in de Sterrenoceaan nog een vrije Motana-planeet is. Het gaat om Tom Karthay. Zephyda besluit om met het ZWAARD daarheen te vliegen.

Daar aangekomen stelt de bemanning van het ZWAARD vast dat Tom Karthay een wereld is die door zeer heftige stormen wordt geteisterd en men vraagt zich af of hier werkelijk Motana kunnen overleven.

Zephyda besluit om te landen. Door puur toeval stoten ze daarbij meteen op een groep Motana. Het gaat hierbij om de Ouden van de planeet die bij de Planetaire Majesteit Kischmeide hebben verzocht om een nacht buiten te mogen doorbrengen vanwege een droom. Het interessante aan deze droom is dat deze voorspeld dat er veel meer sterren aan de hemel zullen  verschijnen, een scenario dat de terugval van de Sterrenoceaan in de normaalruimte kan voorstellen. In tegenstelling tot de andere Motana weten de bewoners van Tom Karthay alles over het verleden van hun volk en over bionische kruisers.

De delegatie  van het ZWAARD bestaande uit Zephyda, Atlan en Perry, wordt door Kischmeide vriendelijk ontvangen. Zephyda verzoekt de Planetaire Majesteit om de strijd op te nemen tegen Kybb-Cranar. Deze gelooft er echter niet in dat de Kybb-Cranar te verslaan zijn, maar roept toch de Voorspellers en Lokale Majesteiten van de planeet bij elkaar om een beslissing te nemen.

Tot deze bijeenkomst laat Kischmeide de jonge boodschapster, genaamd Venga, aan boord van het ZWAARD rondkijken. Zij is een jonge (17 jarige), zeer aantrekkelijke Motana die de aandacht weet te trekken van mannen en erg spontaan en impulsief is. Venga is vrij naïef en flapt er alles uit zonder er bij na te denken.

Deze jonge boodschapster stelt vragen en bijna niemand aan boord van het ZWAARD kan zich tegen haar naïeve gedrag verzetten. Zo komt ze veel over het schip en haar bemanning te weten  en geeft dit door aan de Planetaire Majesteit Kischmeide.

Niet alleen Venga die zelfs praat met de door de andere Motana gemeden Selboo, stelt daardoor een probleem op het ZWAARD vast. Selboo is met zijn functie als doodsbrenger en vooral met het feit dat de andere Motana hem mijden niet tevreden. Hij verzoekt Zephyda om een strafonderzoek om uitsluitsel te geven over zijn situatie.

Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats en Zephyda probeert om de Motana ervan te overtuigen dat ook Selboo een belangrijke opdracht vervult en in de gemeenschap geïntegreerd moet worden. Ze stoot op veel weerstand, en haar poging lijkt te mislukken, omdat de andere Motana nog te sterk geloven aan het bezongen en gekenschetste beeld van een doodsbrenger als gevaar voor de Motana. Dan grijpt Epasarr in, de helper van de biotroniek, en maakt de Motana duidelijk dat er andere tijden zijn aangebroken en een doodsbrenger noodzakelijk is om de Kybb-Cranar te verslaan. De bijeengekomen Motana besluiten om Selboo in zijn functie als doodsbrenger te erkennen en hem te ondersteunen.

's Nachts droomt Perry Rhodan opnieuw van de vrouwelijke schildwacht. Hij ontwaakt bezweet en stelt vast dat Venga zijn cabine is binnen gedrongen en naast hem op bed zit. Hij vertelt haar over zijn droom en Venga weet tot zijn verrassing te vertellen dat vele Motana op Tom Karthay over deze schildwacht, de Eeuwige Schildwacht, dromen. Zij heeft volgens de overlevering na de Bloednacht van Barinx op deze planeet haar toevlucht genomen.

De volgende dag zijn alle belangrijke personen van Tom Karthay in Kimte, de op een reusachtige Kant-boom gestichte hoofdstad van de planeet, bijeengekomen om zich uit te spreken over Zephyda's verzoek om haar in de strijd tegen de Kybb-Cranar te ondersteunen. De vergadering vindt plaats in Kimte's centrum, in het zogenoemde Blisterhart, waar zich tot Zephyda's verrassing ook een man bevindt; wat in het door vrouwen gedomineerde gezelschap van de Motana zeer ongewoon is. Zephyda probeert met een gepassioneerd betoog om de Motana van de planeet aan haar kant te krijgen maar inplaats van bijval oogst ze wantrouwen. De Motana van Tom Karthay geloven er niet in dat de Kybb-Cranar te verslaan zijn en zien hun manier van de isolatie als de enige juiste. Venga breekt uit angst voor Zephyda's plannen zelfs in tranen uit. Kischmeide houdt daarna een rede en overtuigt de inwoners van Tom Karthay om de weg van isolatie voort te zetten. Zephyda's poging om de Motana van de planeet toch nog aan haar kant te krijgen is mislukt.

Op de terugweg naar het schip wordt Zephyda door de mannelijke Motana uit de vergadering aangesproken. Hij stelt zich voor als Yanathon. Hij is de ambassadeur van de Karthog, uit de vesting Roedergorm, en hij nodigt Zephyda bij hen uit met de belofte om haar daar een passende ontvangst te geven.

De bijna grijpbare kans op een omwenteling in Jamondi dreigt ongebruikt te verstrijken vanwege de geborneerdheid en angst van de Motana's van Tom Karthay. Niemand begrijpt een dergelijke angst zo goed als de bemanningsleden van de ZWAARD, die vrienden en familie hebben verloren. In het belang van alle Motana's werft Zephyda soldaten voor Jamondi ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende