< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2227 • 1407    MENSENJACHT OP HAYOK


Men schrijft het jaar 1332 NGT. Eindelijk lijkt er een glimpje hoop aan de horizon op te doemen. Nadat de Liga van Vrije Terranen bijna een jaar door de ene na de andere rampmelding Ís geteisterd, is dankzij het reusachtige ruimteschip PRAETORIA in tenminste het middelpunt Hayok rust ingetreden.

Desondanks staan de Galactische civilisaties nog steeds voor de taak hun welzijn en hun galaxie te heroveren - en waar mogelijk tegen nieuwe vijanden te verdedigen. Zojuist viel een deel van de 'verbannen' sterrenhoop Jamondi in de Melkweg terug, en uit de richting van de Grote Magelhaense Wolken lijkt de tot nog toe onbekende macht Gon-Orbhon Terra in de greep te krijgen. Intussen worden individuele lotgevallen maar al te gemakkelijk vergeten. Twee van die individuen, voor wie het ook naast het politieke klimaat om alles of niets gaat, zijn Kantiran da Vivo- Rhodan, de 'Sterrenbastaard', en Shallowain de Hond. Beiden grijpen hun kans - het begin van de mensenjacht op Hayok ...


Oorspronkelijke titel: Menschenjagd auf Hayok

Auteur: Hans Kneifel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): vrachtdrone 'Little Mule' door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: de Sterrenbastaard en de Hond – twee onverbiddelijke tegenstanders strijden met elkaar.


Locatie en tijdsruimte: Hayok – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran - De 'sterrenbastaard' leeft voor de dood. Shallowain - De Kralaseen toont zich een meester in het maskeren. Mal Detair - De diergenezer zoekt de Hond.Reginald Bull krijgt op de PRAETORIA bezoek van een jurist die hem duidelijk maakt dat een verzoek om uitlevering van de Kralaseen Shallowain aan de Arkoniden juridisch niet geheel zuiver is. Bully besluit om niets te ondernemen in de eerder ingestelde zoektocht naar Shallowain. Hij heeft echter geen rekening gehouden met Kantiran en Mal Detair. De twee sluipen verkleed en gemaskerd uit de PRAETORIA. Op Hayok vinden ze vast onderdak bij TLD-agenten in een positronische werkplaats. Daar Kantiran door alle Arkonidische geheime diensten wordt gezocht, durft hij niet zelf op zoek te gaan naar Shallowain. De agenten van de TLD en de Nieuwe USO helpen hem echter omdat ze de in de BUNKER gepleegde misdaad door Shallowain de Hond willen wreken.

Na enige dagen en vele nachtmerries, waarin Kantiran's geliefde Thereme om wraak smeekt, wordt Shallowain gevonden. Deze had voor zichzelf, nadat zijn schuilplaats in een geheim Celista-pand te onzeker was geworden, met behulp van Asturel's geheime Kralasenen-depots een vermomming opgebouwd als technicus van een ruimteschip. Kantiran komt op zijn spoor. Shallowain vlucht en kan uiteindelijk ontkomen, nadat bij de strijd tussen beiden een museum in puin en as is gelegd. Kantiran verliest bij de jacht een positronisch zakmes.

Terwijl hij ontsnapte aan Kantiran werd het Shallowain duidelijk dat hij de Sterrenbastaard zal moet confronteren als hij zijn oude positie terug wil hebben; hij gaat nu zelf actief op zoek naar Kantiran. Het verloren zakmes brengt hem op het juiste spoor en voert hem naar de positronische werkplaats. Hij dringt binnen en dood de bewaker die de werkplaats bewaakt. Nu zijn hij en Kantiran alleen in het gebouw. Het komt tot een beslissend gevecht tussen beiden. Zie schieten op elkaar zonder te letten op de apparatuur van de positronische werkplaats. Maar geen van beide lukt het om een voordeel te behalen. Nadat ze hun magazijn hebben leeggeschoten en van de positronische werkplaats niet veel meer over is, vechten ze met blote handen tegen elkaar. In een spannende strijd waarin niemand de overhand lijkt te hebben, lukt het Kantiran uiteindelijk om Shallowain te verslaan.

Ook overwint Kantiran zichzelf. Hij besluit om de Hond, ondanks zijn vroegere intenties,  niet te doden en levert hem levend uit aan de Terranen die hem in een arrestantencel opsluiten.

In de daarop volgende nacht droomt Kantiran van Thereme waarin ze hem vertelt dat ze nu gewroken is. In deze droom neemt hij definitief afscheid van zijn geliefde.

Ondertussen stelt Bully bij de slotvergadering vast dat het wellicht beter was geweest als Kantiran Shallowain zou hebben gedood zodat de Terranen dan een zorg minder zouden hebben.

Ook de schijnbaar onoverwinnelijke Shallowain heeft zijn meester gevonden - tenminste voorlopig. De situatie op Hayok blijft voor de Terranen kritiek, en Kantiran weet nog steeds niet wat er van hem moet worden. In de volgende aflevering schakelen we om naar Kantiran's vader, Perry Rhodan, en de voormalige Arkoonse imperator Atlan. De beide onsterfelijken zitten nog steeds gevangen in de sterrenoceaan van Jamondi, maar hebben daar met een van de stokoude en verloren gewaande schepen van de Motana's hun bewegingsvrijheid teruggewonnen. Samen met de mysterieuze nomade Rorkhete begeven ze zich op een nieuwe missie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende