< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2226 • 1406    TUSSEN DE EONEN


Het jaar 1332 gaat gepaard met meer dan een crisis. De galactische grootmachten van de Arkoniden en de Terranen staan zwaar bewapend tegenover elkaar, en dat in een periode van grote technische veranderingen. Net als voorheen hebben alle galactische civilisaties last van de storing van alle apparatuur op hyperenergetische basis. Het SDl-ruimteverkeer is enorm beperkt, net zoals de communicatie dwars door de Melkweg.

Op dit moment worden Perry Rhodan en Atlan vermist in de sterrenoceaan van Jamondi, de sterrenhoop die vlak naast de sector Hayok is opgedoken - vanuit een hypercocon, waarin het kennelijk al sinds vele miljoenen jaren was gehuld. Er bestaan verbanden tussen Hayok en Jamondi, die voor de mensen nog niet duidelijk zijn.

Terwijl er tussen de zonnen van de ruimtesector een fragiele vrede heerst, zoeken twee mutanten en een wetenschapper naar een toegang tot een heel oud station. Daar duikt een bewaker op - die zit al heel lang vast tussen de eonen ...


Oorspronkelijke titel: Zwischen den Äonen

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: een bewaker ontwaakt – en vindt zijn bestemming.


Locatie en tijdsruimte: Ash Irthumo, Korphyria – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Aago van Gem - Na een eeuwige slaap ontwaakt de eeuwige dienaar. Trim Marath - Als expeditieleider begeeft de kosmos-speurder zich op het spoor van de Oldtimers. Lyra Morgen - De TLD-specialiste is de expert in oud Terraans-galactische geschiedenis. Startac Schroeder - Bij sommige expedities laat de para-vaardigheid van de teleporteur het afweten. Reginald Bull - Ondanks de gespannen situatie start de Residentie-Minister een planetaire reddingsactie.De planeet Ash Irthumo duikt vanuit de Sterrenoceaan in de normaalruimte op. In tegenstelling tot de vorige kwesties van terugval hebben de bewoners van de planeet het deze keer overleeft. De reden daarvan is, zo vermoedt Bully, dat de Sterrenoceaan zich steeds meer instelt aan de normaalruimte. Daar de planeet echter zonder zijn zon in de normaalruimte is teruggevallen dreigt deze af te koelen. Bully doet er alles aan om de planeet te reden en laat kunstmatige atoomzonnen zonnen installeren.

De op Ash Irthumo levenden Motana's zijn gered en Bully komt van hen te weten dat Perry en Atlan zich onlangs op Ash Irthumo hebben opgehouden. Hij baalt er van dat hij ze net heeft gemist.

Ondertussen zoeken Trim, Startac en Lyra in een Oldtimer-station op de planeet Korphyria naar een zilverenbol. Als ze daar binnendringen ontwaakt daardoor echter Cremashen Aago van Gem, een humanoide met een perfect uiterlijk, uit zijn eeuwige slaap. Aago is een eeuwig dienaar van de Oldtimers en heeft de opdracht om alle stations te bewaken. Door de psi-vaardigheden van de mutanten voelt de eeuwige dienaar zich bedreigd en denkt hij er aan om Trim en Startac te doden. Hij besluit echter toch anders als hij Lyra ziet, die hij zuiver en prachtig vindt.

Tijdens de verkenning van het Station ontdekt Trim een ingang van een planetarium dat de Melkweg en de Sterrenoceaan toont. Wanneer hij het Planetarium weer verlaat ontdekt hij dat Lyra en Startac in een para-val zijn gevangen. Deze val neemt ook Trim gevangen.

Terwijl de mutanten verder volkomen hulpeloos zijn wordt Lyra door Aago uit de val verlost omdat hij met haar wil praten en om vast te stellen of ze werkelijk zo prachtig en zuiver is als hij dacht dat ze was. Na een intensief gesprek kunnen Aago en Lyra het goed met elkaar vinden. Ze hebben beiden het gevoel dat ze voor elkaar bestemd zijn.

Dankzij hun psi-krachten kunnen Trim en Startac zich uit de para-val bevrijden. Aago is nu nog banger voor hun macht en wil ze doden wat echter door het ingrijpen van Lyra kan worden verhinderd.

Nadat Aago de mutanten als vrienden heeft geaccepteerd geeft hij hen de informatie waarop de  Terranen zaten te wachten. De sterrenoceaan die, zoals reeds vermoedt, door de stations van de Oldtimers in de hyperruimte-cocon werd gehouden, verplaatst zich zeer binnenkort, omdat de stations door de verhoogde hyperimpedantie uitvallen, steeds meer in de buurt van de normaalruimte. Ook onderkent Aago dat het tot nu toe vertraagde tijdverloop van de Sterrenoceaan steeds meer dat van de Melkweg nadert. En totale terugval is niet meer te verhinderen en alleen nog maar een kwestie van tijd.

Tevens komt men te weten dat vroeger twee machten, die in de Sterrenoceaan en de Grote Magelhaanse Wolk zetelden, een voor alle volkeren van de Melkweg vernietigende oorlog voerden en daarom door HET in twee hypercocons werden verbannen. Deze hypercocons vallen nu in de normaalruimte terug.

Ondanks deze belangrijke informatie is de missie niet helemaal succesvol. De Terranen moeten vaststellen dat zich geen zilverenbol meer in het station bevindt. Aago heeft alleen nog een gelijkwaardige fasebol ter beschikking de echter niet in staat is om de Sterrenoceaan binnen te dringen.

Slechts het prille geluk van Aago en Lyra heeft nog een gelukkig einde: de Cremashe verzegelt het station en alle andere steunpunten van de Oldtimers, de daardoor voor de Terranen ontoegankelijk zijn geworden. Dan verdwijnt hij met Lyra in de fasebol in de uitgestrektheid van het universum …

Meer achtergrondinformatie over de geschiedenis van de Hayok- sterrenarchipel en de sterrenoceaan van Jamondi konden Trim Marath, Startac Schroeder en hun begeleidster, de wetenschapper Lyra Morgen, weliswaar vergaren, maar echte belangrijke feiten, die zouden kunnen helpen om Perry Rhodan en Atlan te vinden, leverde hun speurtocht niet op.

Ondertussen begint Kantiran, de zoon van Perry Rhodan, op de planeet Hayok aan een uiterst persoonlijke missie: hij zoekt de man, die zijn leven heeft verwoest en de dood van talrijke Terranen heeft veroorzaakt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende