< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2225 • 1405    TERRANEN ALS ONDERPAND


Het jaar 1332 begint met meerdere crises. De grote galactische rijken van de Arkoniden en de Terranen staan zwaarbewapend tegenover elkaar en de sector Hayok dreigt het centrum van een oorlog te worden. Intussen zijn Perry Rhodan en Atlan in de sterrenoceaan van Jamondi verdwenen.

Nog steeds zijn alle galactische civilisaties zwaar gehandicapt door het uitvallen van alle apparaten die functioneren op hyperenergetische basis. Op Terra is men bovendien geconfronteerd met problemen die niet zo duidelijk zijn te definiëren. Als uit het niets duiken de onschuldig lijkende Schohaaken op, en even onverwacht vormt zich een nieuwe religie: de eindtijdcultus met als god Gon-Orbhon.

Terwijl dit planetaire en intergalactische problemen zijn, bedreigen buitengalactische politieke belangen de vrede veel duidelijker. Op de planeet Hayok wordt een Terraanse geheime basis een belangrijk centrum. In die basis bevinden zich onder anderen de muisbever Gucky, de Haloeter lcho Tolot en Kantiran, de zoon van Perry Rhodan.

Shallowain de Hond, een bijzonder koelbloedige Arkonide, is de eerste die toeslaat - hij neemt  de terranen als onderpand ...


Oorspronkelijke titel: Terraner als Faustpfand

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustraties intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: H. Brown

Prijswijziging: €4.95 (dubbele editie)Samenvatting: Shallowain de Hond slaat toe – de Kralaseen voert een wrede strijd.


Locatie en tijdsruimte: Hayok – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shallowain - Het doel van de Kralaseen is om de BUNKER op Hayok met alle middelen in te nemen. Dario da Eshmale - De gastronoom en cultuurhoeder weet ook hoe hij moet vechten. Gucky - Onder de invloed van de PIEPERS lijdt de Ilt zoals iedere mutant. Reginald Bull - De Residentie-Minister ter Verdediging besluit tot een massale actie. Trebron Snetrem - De hoofdingenieur van de PRAETORIA onderneemt een experimentele vlucht.Corg Sonderbon verraad op het folterbed van de Arkoniden de coordinaten van de BUNKER. Daarop start Shallowain een actie waarvan het doel is om de BUNKER te veroveren. Alles wordt zorgvuldig gepland. De vluchtwegen worden afgesloten en de omgeving wordt met Piepers uitgerust om de mutanten te hinderen bij de aanval.

Na drie dagen van voorbereidingen dringen de Kralasenen binnen in de BUNKER, waar men ze al opwacht. De TLD-agenten hebben hun centrale met een HO-scherm beveiligd. Om de Terranen te dwingen om deze te openen laat hij eerst Sonderbon dood schieten. Als Dario da Eshmale nog steeds weigert om het HO-Scherm uit te schakelen, neemt Shallowain burgers als gijzelaar en laat hen executeren. Hij wil dat de TLD-agenten zich overgeven. Na rijp beraad besluit Dario da Eshmale om het HO-scherm inderdaad uit te schakelen maar de BUNKER echter alsnog te verdedigen.

Het HO-scherm gaat uit. De vreugde van de Arkoniden duurt echter maar kort omdat een woedende Icho Tolot naar buiten stormt en veel schade bij de Arkoniden aanricht. Alleen met boeivelden kan men de Haloeter vasthouden. Men heeft de reus nog maar net gevangen of Gucky verschijnt plotseling, die ondanks de Piepers geteleporteerd is, om zijn vriend uit zijn hechtenis te bevrijden. De Kralasenen en de Celista's dringen verder in de BUNKER binnen. Gedurende de strijd materialiseert Trim Marath's zwarte tweeling en daarna lukt het Startac Schroeder, ondanks de Piepers, om met hem naar buiten te teleporteren.

De Arkoniden zijn bijzonder lastig en de biopositron van de BUNKER start een programma waarvan de TLD-agenten niet wisten dat zoiets bestond. Sommige vermoeden dat de geest van de 'Mol', Mayk Molinas, in de hoofdcomputer een onderkomen heeft gevonden en nu de TLD-agenten ondersteund. Alhoewel de afweermaatregelen van de BUNKER helpen, worden de TLD-agenten steeds verder terug gedrongen, tot ze zich uiteindelijk in het gebied van de Mol, op sub-niveau 8, verschansen.

Ondertussen onderneemt PRAETORIA-hoofdingenieur Trebron Snetrem een proefvlucht. De uitkomst: de apparatuur met hyperkristallen krijgt men niet onder controle. Een meting toont aan dat de in de lineairruimte bereikbare sneller dan licht factor nog 'maar' 572.666.467 bedraagt, maar dat is momenteel volledig onhaalbaar.

Door deze resultaten laat Reginald Bull zich echter niet ontmoedigen. Hij stimuleert de wetenschappers om naar wegen te zoeken om hogere SL-factoren te bereiken en de verhoogde hyperimpedantie niet zomaar te accepteren.

De wetenschappers komen na lang discussiëren tot de conclusie dat het eenvoudig uitrusten met oude-technologie niet de juiste weg is omdat iedere n-dimensionale verandering een afdruk in de Einsteinruimte achterlaat. Als gevolg daarvan zal ook oude-technologie indirect door de verhoging van de hyperweerstand worden beïnvloed. Een mogelijkheid kan echter zijn om andere hyperkristallen in te zetten, maar dan hyperkristallen die voor de hyperimpedantie als onbruikbaar waren geclassificeerd maar die onder de nieuwe omstandigheden eventueel beter geschikt zijn als diegene die nu in gebruik zijn.

Gedurende deze discussie bereikt een onderzoekskruiser de PRAETORIA en meldt aan Reginald Bull dat de BUNKER een noodoproep heeft uitgezonden. Bully besluit om de TLD-agenten te hulp te snellen en verplaatst een groot deel van de vloot richting Hayok.

Als de vloot boven Hayok verschijnt moeten de Arkoniden erkennen dat ze geen schijn van kans hebben tegen Terra's overmacht. De aanval tegen de BUNKER wordt gestopt; de TLD-agenten zijn net op het laatste moment gered.

In plaatst, zoals de Arkoniden hadden vermoedt, Hayok in te nemen, beveelt Bully dat Kraschyn en Ascari da Vivo voor onderhandelingen op de PRAETORIA moeten komen. Hij vernedert de Mascantin, door haar te 'verzoeken' haar vervormingsveld uit te schakelen, en deelt de Arkoniden de voorwaarden voor een vredesakkoord mede: uitlevering van Shallowain en vrije bewegingsruimte van alle Terraanse eenheden in Hayok. De Arkoniden gaan akkoord, Ascari da Vivo duidt deze vrede echter aan als de 'schandelijke vrede'.

Een onderzoek naar het vreemde gedrag van de biopositron van de BUNKER leidt er bij Gucky toe om in de centrale computer KHASURN naar het bewustzijn van Mayk Molinas te zoeken. Hij stelt tot zijn vreugde vast dat de Mol in de biopositron onderdak heeft gevonden en daarmee heeft overleefd.

De vernietigende ruimteslag in de sector Hayok kon nog verhinderd worden. Door de zogenaamde 'schandelijke vrede van Hayok’ heeft men voorkomen dat miljoenen Arkoniden en Terranen tussen de planeten van het stelsel sterven. Dat geeft de Terraanse experts een beetje tijd om zich om stokoude erfenissen te bekommeren ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende