< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2223 • 1403    DE STRIJDSTER VOOR GOD


Het jaar 1332 zet het rampzalige jaar 1331 zonder voortekens van een verbetering voort. De grote Galactische rijken van de Arkoniden en de Terranen belagen elkaar met het zwaarste geschut en de al tientallen jaren uiterst kwetsbare sterrensector Hayok dreigt het middelpunt van een oorlog te worden. Ondertussen zijn Perry Rhodan en Atlan spoorloos verdwenen in de Sterrenoceaan van Jamondi.

Nog steeds zuchten alle Galactische civilisaties onder de storing van alle op hyperenergetische basis functionerende apparaten. Daarbij komen problemen, die niet goed geplaatst kunnen worden. Als uit het niets duiken de onschuldig lijkende Schohaaken op. Even onvoorzien ontwikkelt zich op Terra een nieuwe religie: de eindtijdcultus rond de god Gon-Orbhon.

Mondra Diamond, speciale gevolmachtigde van de regering, stelt in de voorste gelederen een onderzoek tegen de sekte en haar leiders in. Ze heeft daar ook een uitstekend persoonlijk motief voor. Uitgerekend haar beste vriendin, Bré Tsinga behoort intussen tot de intiemste kring van gelovigen rond Gon-Orbhon.

En van aanhanger is het maar een klein stapje naar uitverkorene van de god: wordt Bré Tsinga inderdaad de strijdster voor god ...?


Oorspronkelijke titel: Die Gotteskriegerin

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): de BUNKER door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: hun leven krijgt nieuwe zin – de civilisatie zal ten ondergaan.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bré Tsinga - De kosmo-psychologe erkent de zin van haar bestaan. Homer G. Adams - De minister is op een conferentie in Ierland. Myles Kantor - De 'giraf’ van de wetenschapper ontdekt iets verbazingwekkendst. Mondra Diamond - De LVT-officier verliest een vriendin. Julian Tifflor - De minister van externe zaken krijgt te maken met binnenlandse problemen.Bré Tsinga gaat steeds meer op in de sekte. Terwijl Mondra Diamond nog altijd probeert om haar vriendin te "ontwaken", besluit Bré om en aanslag te plegen. Ook haar zoon kan haar niet op het "juiste pad" brengen. Een geestelijke aandrang volgend, probeert ze eerst om een energiecentrale in Terrania te vernietigen maar op het laatste moment verandert ze van mening. Het verkondigde alarm roept ook Mondra en Julian Tifflor op het toneel. Beide concluderen dat Bré niet vanwege berouw haar aanslag heeft afgebroken maar om een meer "waardevol" doel te treffen – wie anders dan Homer G. Adams kan het zijn, die op dit moment juist aan een handelsconferentie deel neemt in Ierland. Door Mondra en Julian geïnformeerd, lukt het Homer om Bré te overweldigen, maar haar aanslag heeft wel twee man van de bewaking het leven gekost. Julian Tifflor toont medelijden voor de misdadigster en men besluit om haar te arresteren en te observeren.

Tifflor is ondertussen ook bezig om op aarde de enigszins rustige periode te benutten omdat de sekte steeds meer van zich laat horen via aanslagen; intern realiseert men al geheime "strijdkrachten" die de "in bedreiging zijnde" staat van de ondergang moet redden.

Terwijl dit alles op aarde gebeurd, onderbouwd Myles Kantor zijn theorieën over het heelal. Met zijn over het zonnestelsel verdeelde super-giraffen (UHF-sensors) stelt hij een sterke 6D-straling vast van onze eigen zon, waaruit blijkt (na intense berekeningen met deelname van NATHAN ) dat er een verbindingsstraal is met de Grote Magelhaanse Wolk. Het patroon is vergelijkbaar met de eerder voorkomende patronen van een gestorven superintelligenties. Deze aanname wordt steeds waarschijnlijker tijdens het voortschrijdende onderzoek. Het blijkt echter onbekend hoe lang deze superintelligentie al dood is en wanneer zij Sol binnendrong en waaraan zij stierf.

Gon-Orbhon’s macht neemt van dag tot dag toe. Wanneer iedereen strijder voor god kan worden, wie zal hem dan nog tegenhouden? Wie mag zich veilig voelen? De moorddadige trekker aan de touwtjes kan niet worden uitgeschakeld, en schijnbaar kan praktisch iedereen in een oogwenk zelfmoordterrorist worden.

Ineens moet Terra zich weer bezighouden met de allang overwonnen geachte basisproblemen van de democratie: de spanningsvelden tussen vrijheid en veiligheid, en tussen religie en staat.

Met zulke fundamentele problemen is de Terraanse Liga dienst maar op de achtergrond bezig. Bij wat nu ter plekke als inzet wordt vereist, komen gedachten als deze vanzelfsprekend altijd ten gunste van meer praktische kwesties op de achtergrond terecht.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering van de hand van Leo Lukas, wenden we ons eerst naar een dergelijk inzetpunt. Schouwtoneel: sector Hayok. Betrokkenen: Kantiran, Shallowain, Gucky, Icho Tolot ... en, speciaal agent 707.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende