< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2222 • 1402    RENDEZ-VOUS MET DE EEUWIGHEID


De muisbever Gucky stootte voor de eerste keer op 'De macht van de Elf', toen Perry Rhodan naar M 82 werd verplaatst, naar de hoofdgalaxie van de negatieve superintelligentie Seth-Apophis: Dat is nu bijna 900 jaar geleden. Destijds noemde Gucky de planeet 'Gucklon' en de geheimzinnige Elf de 'Gucklon-wezens', hoewel hij wist dat ze zeker niet daarvan afkomstig waren. Niemand zal ooit het geheim volledig ontrafelen, wat deze geheimzinnige macht werkelijk drijft. Maar volgens een oude profetie en een, waaraan nauwelijks aandacht werd besteed, zullen ze altijd bij grote cijfermatige conjuncties verschijnen van een, voor Terranen vreemdsoortige jaartelling.

In het 3aar 7332 NGT rekent eigenlijk niemand er meer serieus op, nog met deze wezens in contact te komen. De problemen, die de Melkweg nu teisteren, zijn te ernstig: uitval van alle technologie met hyperenergetische onderdelen, het opduiken van vreemde sterrenmassa's, botsende galactische grootmachten … Maar het noodlot wint het uiteindelijk van de politiek - en het komt tot de rendez-vous met de eeuwigheid …


Oorspronkelijke titel: Rendezvous mit der Ewigkeit

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: het begint met een profetie – het lot van de kosmos staat op het spel.


Locatie en tijdsruimte: Terra – januari 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer Gershwin Adams - Het financiële genie houdt van thee - hoewel soms ook een kopje koffie, al naar gelang. Gucky - De muisbever toetst het leven met dan alleen zijn tand. Diana - Een secretaresse haar herkent haar baas nauwelijks. Sahaver - De vreemde bezoeker praat met het financiële genie. Johnny - De bijzondere schilder keert terug in de alledaagse Terraanse wereld.Bij Homer G. Adams verschijnt aan zijn bureau een oude man die het sleutelwoord "terminale godenschemering" kent. Dit codewoord staat voor de dood van de onsterfelijken. Hij overhandigd Homer G. Adams een boek dat hij doorbladert en voor totale onzin houdt. Als hij dit tegen de oude zegt, verdwijnt hij. Naast het boek laat hij bij Homer ook een paar vlooien achter.

Kort daarna duikt er een energiewolk op in het Sol-stelsel die op zoek is naar Gucky. Homer herinnert zich dat juist deze gebeurtenis in het boek wordt beschreven, hij kan helaas niet meer alle details herinneren. Hij deelt de energiewolk mee dat Gucky zich niet in het Sol-stelsel bevindt. De wolk verkondigt dat Homer een affiniteit met de andere onsterfelijken heeft en dat de wolk hem daarom naar hen zal verplaatsen.

Adams wordt door de energiewolk in een pararealiteit gebracht waarin de hyperimpedantie niet heeft plaatsgevonden. Op zijn plek in de "echte" wereld treedt zijn ik op uit de pararealiteit. In de pararealiteit duikt ook de oude man weer op, ditmaal als "de laatste dakloze van Terra", Sahaver.

De onsterfelijken die zich in deze tweede realiteit allemaal op Terra hebben verzameld, praten over het grote project, het overgaan naar een superintelligentie. Ook gaat iedereen voorbeeldig met elkaar om. Perry noemt Imperator Bostich zelfs liefdevol "Bosti". Homer begrijpt er helemaal niets van.

Ook in deze pararealiteit duikt het energiewezen op. Het neemt contact op met Gucky. Deze deelt de onsterfelijken mee dat het bij dit wezen om het Gucklon-wesen gaat, een entiteit die Gucky tijdens de gebeurtenis "Macht van de Elf" al eerder in M82 is tegengekomen. Bij dit energiewezen gaat het om een collectief bestaand uit elf delen: Hakn, Clda, Kahas, Ervl, Hgew, Hgfr, Dgwi, Kuma, Pegr, Masy en Wivo. Tegelijkertijd met het collectief verschijnt de schilder "Johnny" in de Solaire Residentie om de onsterfelijken voor het nageslacht vast te leggen.

Het Gucklon-wezen deelt de onsterfelijken mee dat het de cellenactiveerders nodig heeft om zichzelf te genezen; het voortbestaan van het universum hangt daarvan af. Na enige aarzeling stemmen de onsterfelijken met moeite toe om het wezen te helpen en overhandigen hem de cellenactiveerders voor 48 uur. Het wezen verdwijnt met de cellenactiveerders uit het universum en Gucky wordt daarbij in een weerwolf-Ilt veranderd die de hele Solaire Residentie aanvalt.

De wachttijd wordt voor de onsterfelijken een kwelling. Vele vertrouwen het wezen, anderen geloven dat het niet meer zal terugkeren. Diegenen die aan hun eigen einde geloven willen de resterende uren tot hun dood besteden aan hun jeugddroom. Ze lezen onder andere Donald-Duck-strips of bouwen schaalmodellen.

(Noot van de redactie: onsterfelijken hebben na het verlies van de cellenactiveerder nog maar 62 uur te leven.)

Perry Rhodan ontwikkelt zich als dictator die iedereen commandeert. Intussen lijdt iedereen ook aan de door Homer G. Adams meegebrachte vlooien.

Daar er onenigheid ontstaat lijkt het grote project natuurlijk mislukt. Eveneens duiken steeds weer figuren op uit het verleden, zoals. B. Don Redhorse. De onsterfelijken negeren ze doodeenvoudig.

Net voor het aflopen van de 62 uur duikt een afsplitsing van het Gucklon-wezen op, bestaande uit: Raica, Rofel, Hoho, Huhae, Wolke, Uwan, Lelu, Mina, Frabo en Suschi (die zich voelt verbannen naar een slechte aarde) en geeft de onsterfelijken de cellenactiveerders weer terug. Het verontschuldigt zich voor de vertraging en draait de gebeurtenissen van de laatste dagen weer terug, waaronder ook Gucky's verandering in een weerwolf-Ilt. Het verband met het moedercollectief bestaat uit: Thoz, Anes en Clake. Tevens horen de onsterfelijken dat het collectief tot een superintelligentie zal overgaan zodra de afsplitsing is teruggekeerd. Het moedercollectief duikt ook nog een keer op, bedankt hen hartelijk en neemt Johnny mee terug.

Homer G. Adams wordt in de realiteit terug geplaatst. Daar heeft zijn para-reële ik verwarring gesticht. Hij had zijn secretaresse Diana bevolen koffie in plaats van thee te brengen en plannen voor een nieuwbouw van de Waringer-academie goed gekeurd. Homer draait meteen alle veranderingen terug die zijn andere ik had getroffen.

Opmerking: in dit verhaal met het bijzondere getal 2222 steken de auteurs met zichzelf en andere medewerkers van de uitgeverij steeds opnieuw in talloze verwijzingen met zichzelf de draak; alle namen van de energiewolk zijn bijvoorbeeld afkortingen van de auteurs (Hoho is de auteur zelf); de schilder "Johnny" is een hulde aan de langdurige cover tekenaar Johnny Bruck.

De gevreesde godenschemering vindt niet plaats - deze uitkomst valt er uit de afgeschilderde gebeurtenissen op te maken. Desondanks gaat daarna de zon weer op boven de Aarde: de gele zon Sol. Maar dit keer is het geen normale zonsopgang. Er gebeurt 'iets' met de zon of is al gebeurd. En terwijl de wetenschappers nog aan het puzzelen zijn, verduistert de schaduw van Gon-Orbhon de wereld al en raakt de leiding van de LVT in een zwaar gewetensconflict verstrikt.

Meer over de dramatische gebeurtenissen op de Aarde vertelt Michael Nagula in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende