< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2220 • 1352    DODEN LEVEN LANGER


In het jaar 1331 NGT treft de verhoging van de hyperimpedantie een grotendeels onvoorbereide Melkweg. Niemand heeft de waarschuwing van Perry Rhodan over de gebeurtenis serieus genomen, zelfs de Liga van Vrije Terranen heeft maar een deel van haar vermogen daarvoor gebruikt.

Het enige dat hoop biedt, is het feit dat door de wirwar in deze dagen het conflict tussen de grote machtsblokken van de Arkoniden en de Terranen niet verder escaleert.

De problemen van Terra zijn echter geen kinnesinne: Perry Rhodan, de Terraanse Resident, staat te boek als vermist - in de geheimzinnige sterrenoceaan van Jamondi. Als bij toverslag zijn er quasi vanuit het niets vreemde wezens op Terra verschenen, waar niemand iets van schijnt te weten, en zij zelf. nog het minst. Bij dit onopgeloste raadsel doet zich ook een heel ander fenomeen voor: ook geheel vanuit het niets ontstaat er op een mysterieuze manier rondom een man met de naam Carlosch Imberlock een cultus, die niets anders verkondigt dan de ondergang. Een man en zijn nieuwe taak geven echter een positief signaal af - want voor hem geldt: doden leven langer.


Oorspronkelijke titel: Tote leben länger

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: het wordt het symbool van een nieuwe tijd – de Waringer-academie in Terrania.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1 december 1331 tot 1 januari 1332 NGT (4918-4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G.Adams - Het financieel genie bouwt door met T-shirts en slachtoffers. Myles Kantor - De hoofdwetenschapper ontmoet een sarcofaag. Malcom S.Daellian - Een talent tussen leven en dood. Morgem Feburo - De bouwopzichter begeeft zich in levensgevaar. Roghard Shebeneyer - Het laboratoriumhoofd beleeft het einde van zijn carrière.Malcolm Scott Daellian is één van de meest begaafde wetenschappers van Terra en zijn promotie over "de huidige techniek tegen het licht van de verhoogde hyperweerstand" sluit hij summier met cum laude af. Op jonge leeftijd treedt hij, voor velen om onduidelijk redenen, in dienst van de Nieuwe USO en wordt hij tot USO-agent en QuinTech opgeleid. op één van de missies gebeurd er een explosie op zijn ruimteschip. Malcolm overleeft het ongeluk, echter meer dood dan levend. Het enige wat hem in leven houdt is zijn regeneratietank waarover hij de controle uit kan oefenen dankzij een SERT-kap. Daardoor lijkt hij meer op een robot met een menselijk brein als op een mens. Hij noemt zichzelf een lijk in een sarcofaag. Op dit ogenblik vegeteert Daellian in zijn sarcofaag en verlangt hij naar de dood. Zijn instelling verandert als Homer G. Adams en Myles Kantor hem de leiding over Terra's nieuwste vooruitstrevende project aanbieden: de Waringer-academie. Hierbij gaat het om een instituut dat de elite van wetenschappers zal verenigen en de mensheid weer een perspectief moet geven. Na enige twijfel gaat Malcolm op het aanbod in.

De Waringer-Academie geeft niet alleen M. S. Daellian een een nieuwe levenstaak maar ook duizenden Terranen, onder hen de bouwleider Morgem Feburo, hebben een taak om bij de bouw van de academie te helpen. Ze hebben allemaal het gevoel aan iets groots mee te werken, en als Homer G. Adams iedere arbeider een T-shirt bezorgd met het opschrift "Constructeur Waringer-academie" weten de zwoegenden dat hun werk op prijs wordt gesteld. Bovendien geeft het de T-shirt-dragers een gemeenschapsgevoel en worden ze gerespecteerd omdat ook de bevolking hun arbeid voor Terra waardeert.

Met het opleveren van de Rainbow Dome, het hoofdgebouw van de academie in de vorm van een puntige kroon waarop twee regendruppels vallen en die door een kunstige regenboog wordt overspannen, begint de academie met de start van het onderwijs. Malcolm S. Daellian bewijst de ideale aanwinst te zijn voor de post van directeur. Maar een enkeling ziet dat anders: Roghard Shebeneyer. Dit afdelingshoofd voelt zich geremd in zijn competentie en stelt bij de bouw van de academie andere prioriteiten als Daellian. Ondanks de meningsverschillen tussen beide gaat de verdere bouw van de academie goed vooruit.

Als Daellian op een dag en energiecentrale inspecteert, die bijna opgeleverd wordt, gebeurd er een explosie. Acht mensen sterven en Malcolms "sarcofaag" wordt beschadigd maar kan echter op het laatste moment worden gerepareerd. De directeur van de academie is weer op een haar na aan de dood ontsnapt. Daar een bom als oorzaak van de explosie is gevonden stelt men vast dat het om een aanslag op het leven van Daellian gaat. De TLD vermoedt dat de dader Hogam Murkisch is, die verantwoordelijk is voor de uitrusting van de academie, totdat deze een gesprek met professor Hoshmann en een onbekende afluistert. Men verwijt Hoshmann dat de aanslag mislukt is. Murkisch deelt zijn ontdekking met Daellian. Als Daellian daarop Hoshmann confronteert met de feiten slikt hij een gifcapsule door.

Gedurende langere tijd blijft het rustig. Daellian roept een project in het leven dat over een nieuwe manier van energiewinning gaat. Daarbij haalt hij ook studenten aan boord die voorheen door de academie waren afgewezen. Het project bereikt verbazingwekkende vooruitgang en Daellian kan al zeer snel een prototype van de Micro-Transitie-Hyperconverter (MTH) presenteren. Bij de laatste controle voor de officiële presentatie stelt hij vast dat zich in een aggregaat een fout bevind die een explosie zal veroorzaken. Dankzij zijn ervaring als USO-agent weet hij als snel dat het weer om een aanslag op zijn leven gaat. Via een camera ziet hij hoe Shebeneyer en een professor zich bezig houden met het manipuleren van de MTH. Hij beslist snel en benut de technische hulpmiddelen van zijn sarcofaag om Shebeneyer en zijn medeplichtige te elimineren omdat er niet genoeg tijd is voor een waarschuwing. De TLD neemt Daellian voor de opheldering van het incident eerst in hechtenis. Bij het onderzoek komt naar voren dat Shebeneyer en zijn medeplichtige bij de sekte van de god Gon-Orbhon waren aangesloten en dat Daellian uit noodweer heeft gehandeld. Hij neemt op tijd, net voor de jaarwisseling, weer de leiding over de academie.

De academie is een symbool van hoop voor de bewoners van Terra en bij  Zilverster is er ook een tweede melding van succes: een nieuw geïnstalleerde hyperradioketen functioneert storingsvrij, al is het maar over 500 lichtjaar. Maar voor de eerste keer in lange tijd kan men weer zonder problemen met Ferrol communiceren.

Het gaat weer bergopwaarts met Terra en de Waringer-academie wordt het symbool van het herstel.

Terranen steken de armen uit de mouwen. Nergens anders gaat dat zo op als in het geval van de Waringer Academie.Zelfs het wegvallen van de moderne technologie kan de LVT niet lang op de knieën dwingen en van dat feit laten de meeste burgers van de Liga zich naar al te graag overtuigen.

Maar er zijn niet alleen hulpkrachten en helden in deze moeilijke tijden. Het wordt steeds duidelijker, dat de predikant Carlosch Imberlock bij steeds meer mensen gehoor vindt - voor zichzelf en voor zijn god van de verwoesting en de ondergang.

H.G. Francis houdt bij, hoe Mondra Diamond onderzoek verricht naar Gon-Orbhon - en hoe er een tegenhanger van de academie van onderzoek en wetenschap ontstaat.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende