< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2219 • 1351    RORKHETE


De situatie in de Melkweg is tegen het eind van het jaar 1331 Nieuwe Galactische Tijdrekening tot het uiterste gespannen. uitgerekend in deze explosieve situatie zijn Perry Rhodan en Atlan verdwenen. De beide activeerderdragers kwamen in een tot dusver onzichtbare sterrenhoop terecht, die door zijn bewoners 'Sterrenoceaan Jamondi' wordt genoemd'

Op de planeet Baikhal Cain moeten Perry Rhodan en Atlan zich staande houden tegenover de Kybb-Cranars, maar vinden vrienden bij het volk van de mensachtige Motana's. Hier vindt Atlan in Zephyda een nieuwe vriendin'

Maar wanneer de Kybb-Cranars de vreedzame Motana's aanvallen, redt de mysterieuze nomade Rorkhete de Terraan en de Arkonide. Met hulp van het 'oceanische orakel' redt hij Perry

Rhodan, Atlan en Zephyda uit de greep van de vijand.

Ze bereiken de planeet Ash lrthumo, waar ze de Motana's daar tegen de Kybb-cranars bijstaan. En van daaruit stoten ze door naar het heelal - naar de thuisplaneet van Rorkhete ...


Oorspronkelijke titel: Rorkhete

Auteur: Horst Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Plantekening (Duits exclusief): LVT-onderzoeks­corvette THUMPER door Christoph Anczykowski en Martin Zurru

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: de eenzame nomade – met de Motana bereikt hij de oude thuisplaneet van zijn volk.


Locatie en tijdsruimte: Sterrenoceaan van Jamondi – eind 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Rorkhete - De mysterieuze nomade gelooft dat hij zijn thuiswereld heeft gevonden. Atlan - De Arkonide helpt de Motana om om de vrijheid terug te winnen. Zephyda - De Motana leert om een ruimteschip te besturen. Selboo - De Motana bemerkt dat hij vreemde gedachten ontwikkeld. Troshmoud - De generaal vertelt een verhaal dat sommige geheimen ontsluit.Zephyda wordt door Aicha onderwezen in het omgaan met de Epha-Matrix en leert deze te beheersen en daarmee een ruimteschip te besturen. Op haar derde testvlucht nadert het ruimteschip een planeet. Rorkhete herkent deze als de planeet van zijn voorvaderen genaamd Shoz, maar hij zegt daar helemaal niets over.

Weer op Ash Irthumo overmant hem een verlangen en verzoekt hij Zephyda om nogmaals  naar zijn thuisplaneet te vliegen. Zij stemt toe omdat ze rond Ash Irthumo veranderingen in de Epha-Matrix bespeurd en daarom een slecht voorgevoel heeft.

Dus vliegen de Motana met de SHALAVDRA en de Galactici en Rorkhete aan boord naar Shoz. Aan boord bevindt zich ook Selboo – een Motana, die in tegenstelling tot de anderen een interesse heeft voor de techniek van de Kybb-Cranar, en allen een mogelijkheid zoekt om ze met hun eigen wapens te verslaan.

Op de heenvlucht raken ze in een ruimtebeving die Zephyda slechts met de grootste moeite kan doorstaan. Op Shoz aangekomen verzoekt Rorkhete meteen om te landen en betreedt hij voor het eerst in zijn leven de planeet van zijn voorvaderen en laat hij zijn vreugde de vrije loop.

Weer aan boord van de SHALAVDRA besluiten enkele hoofdpersonen om een rivierloop te volgen om sporen van een civilisatie te ontdekken. Na enige uren vinden ze een stad. Er worden groepen gevormd om de stad te verkennen.

Het blijkt dat het om een stad gaat met vooraanstaande techniek, die de technisch onbekwame Motana's natuurlijk verbaasd, en waar maar een ding ontbreekt – de bewoners. Kennelijk heeft ook de laatste Shozide de planeet al zeer lang geleden verlaten.

Rorkhete kan met behulp van zijn helm contact opnemen met het netwerk van de stad  en leidt de Motana's samen met Perry Rhodan en Atlan naar een zweefcabine. Ze beginnen met een "bezienswaardigheidsvlucht" over de planeet. De eerste stop is een groot standbeeld dat een Motana voorstelt. Later blijkt dat het uitgebeelde wezen Homunk is, de bode van HET.

Daar er bij het standbeeld verder niets te doen is, vliegt Rorkhete naar het "fort van Shoz", een plek die midden in de oceaan ligt, grotendeels onderaards en over de vroegere macht van de Shoziden gaat.

Het fort wordt door Zephyda en Rorkhete verkend. Als ze een datakristal vinden roepen ze de anderen in het fort bij elkaar om de informatie gezamenlijk te bekijken.

Selboo zondert zich af om in het fort van Shoz naar wapens te zoeken tegen de Kybb-Cranar terwijl de anderen de naar de laatste woorden van admiraal Troshmoud luisteren. Deze vertelt hen dat hij voor de laatste slag staat tegen de Kybb-Cranar en dat zijn volk wellicht zal verliezen omdat ze strijden met de werkelijk allerlaatste vlootcontingenten – een aanname die op grond van de thans verlaten Shozidenplaneet als historisch feit moet gelden. Hij deelt de toehoorders in zijn toespraak ook mee dat de Shoziden aan de zijde van de Beschermheren van Jamondi strijden en dat ze de vijand niet kennen, alleen maar zijn handlangers, die Kybb-Cranar. Tevens leren de aanwezigen van Troshmoud dat de Beschermheren van Jamondi tegen een andere macht strijden, het Imperium Orbhon, dat in het Bastion van Parrakh zijn hoofdkwartier heeft en dat de Sterrenoceaan van de Melkweg werd afgesloten om uiteindelijk de vrede te forceren. Dit werd door Homunk verkondigd die op alle planeten van de Sterrenoceaan verscheen.

Opvallend is dat de admiraal het begrip Ammandul gebruikt wat een uitdrukking voor de Melkweg is die miljoenen jaren geleden in gebruik was. Daar de verstreken periode volgens de informatie van Rorkhete slecht enkele duizenden jaren oud is trekken Perry en Atlan de conclusie dat in de Sterrenoceaan de tijd langzamer verstrijkt. Gebaseerd op de naam Homunk vermoeden ze ook dat HET voor de afsluiting verantwoordelijk kan zijn geweest.

Gedurende dit alles wordt Selboo op zijn zoektocht door zijn oude vriend Resar opgespoord. Deze smeekt hem om zijn vinger van de trekker van een interstellair wapen af te nemen. Tussen beide komt het tot een handgemeen waardoor Resar door een ongelukkig toeval de dood vindt.

Op het laatst gebeurd er iets ongelofelijks – de planeet Ash Irthumo verdwijnt uit de Epha-Matrix en uit de Sterrenoceaan.

Stukje bij beetje wordt het verleden van de Sterrenoceaan onthuld, komen Perry Rhodan en Atlan meer te weten over de samenhang tussen Jamondi en de Melkweg. Nog blijven evenwel veel geheimen onopgelost - en de terugkeer naar de vaderlandse galaxie is eveneens nog steeds niet mogelijk.

In de Melkweg verplaatst de handeling van de volgende PERRY RHODAN-aflevering zich. Om precies te zijn naar de planeet Terra, het vaderland van de mensheid. Hubert Haensel schildert de verdere gebeurtenissen op een planeet, die ernstig wordt bedreigd door de hyper-impedantieschok.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende