< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2217 • 1349    DE VEEMZANGERS


Het is november van het jaar 1331 Nieuwe Galactische Tijdrekening. De toestand in de Melkweg is zeer gespannen, en juist in deze explosieve situatie worden Perry Rhodan en Atlan vermist. In feite zijn ze in de sector Hayok terechtgekomen in een niet-zichtbare sterrenhoop, die door de bewoners 'Sterrenoceaan Jamondi' wordt genoemd.

Ze stranden op de planeet Baikhal Cain, hebben geen enkele hulp en vallen in handen van de Kybb-Cranars. Ze worden door hen als werkslaven in de zogenaamde Heilige Berg misbruikt. Dankzij de steun van medegevangenen kunnen ze vluchten en in de wouden worden ze ontvangen door het volk van de op mensen lijkende Motana's. Hier ontmoet Atlan Zephyda en deze kennismaking groeit uit tot een nieuwe liefde.

Maar vrede en veiligheid zijn slechts een illusie: de Kybb-Clanars vallen de vreedzame Motana's aan. Op het laatste moment verschijnt de mysterieuze nomade Rorkhete op het toneel. Met de 'Oceanische Orakels' kan hij een nieuwe gevangenneming van Perry Rhodan, Atlan, en Zephyda door de vijand voorkomen - op een andere planeet ontmoeten ze de veemzangers ...


Oorspronkelijke titel: Die Femesänger

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: in de ban van het Crythumo – de Motana's verzetten zich.


Locatie en tijdsruimte: Ash Irthumo, Sterrenoceaan van Jamondi – november 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan neemt de strijd op tegen de Kybb-Cranar. Atlan - De Arkonide ondersteunt de Motana. Zephyda - De jonge Motana leert meer over de geschiedenis van haar volk en haar eigen bestemming. Rorkhete - De nomade geeft meer informatie over de Sterrenoceaan van Jamondi. Garombe en Anthloza - De twee Motana's zijn de belangrijkste persoonlijkheden van hun planeet.Op de planeet Ash Irthumo bereiken Perry Rhodan, Atlan en hun begeleiders met hun boot TERRA INCOGNITA het vasteland, preciezer gezegd het continent Curhafe. gedurende de bootreis vertelt Rorkhete Zephyda over het verleden van zijn volk. De jonge Motana leert dat haar volk ooit de Sterrenoceaan domineerden en zelfs de ruimtevaart beheersten. Daarbij werden de ruimteschepen niet door techniek aangedreven maar door het gezang van de Motana's. Een openbaring die een heel nieuw licht op de Motana's werpt. Het hele volk schijnt psi-vaardigheden te bezitten. Zelfs op volle zee kan men Crythumo al herkennen, de vesting van de Kybb-Cranar.

Eenmaal op het vasteland aangekomen, breken de gevaren aan om een nederzetting van de Motana's te zoeken. Daarbij zien ze hoe een groep Motana's een jonge vrouwelijke Motana achtervolgd. Zephyda wil ingrijpen maar wordt echter door Rorkhete tegengehouden.

Gedurende de tocht door het woud vertelt Rorkhete over zijn vermoedens dat Zephyda een Epha-Motana is; een Motana die ruimtevaart mogelijk kan maken. Tevens vertelt hij aan Perry en Atlan dat hij van het volk van de Shoziden afstamt en op zoek is naar zijn thuisplaneet die zich moet bevinden in het zonnestelsel Ash.

Na een lange omzwerving bereikt de groep uiteindelijk een spoorlijn en het daarbij behorende station waar ze ook de jagers tegen komen met de inmiddels in hun bezit genomen gevangene. Gedurende de treinrit komen ze te weten dat er op deze planeet een groot wantrouwen lijkt te heersen tussen de Motana's, wat op de onsterfelijken als ook op Zephyda erg vreemd overkomt.

Aangekomen in Biliend, de grootste stad van het continent, probeert het reisgezelschap contact met de lokale Majesteit op te nemen, wat hen lukt ondanks het grote wantrouwen dat men heeft. De lokale Majesteit Anthloza, vroeger een van de jagers, schijnt in Zephyda een kracht te herkennen die haar er toe brengt om de vreemdelingen als vrienden te accepteren.

Ook Anthloza vertelt Zephyda dat Intake (lokale Majesteit van het eiland Ore) een droom had waarin ze Zephyda zag als ruimtevaartster en redder van de Motana's.

De galactici hebben nu ook in de gaten wat er met de jagers aan de hand is. De op Curhafe levende Motana's moeten de Kybb-Cranar per jaar 8000 foetussen leveren die bij jonge Motana's in Crythumo worden afgezogen. De beide onsterfelijken besluiten om het Crythumo te verkennen en komen overeen, gebaseerd op de bijzondere omstandigheden die voor de Kybb-Cranar door de verhoogde hyperweerstand is ontstaan, om een overval te plegen op het Crythumo.

Zephyda wordt de volgende dag door Anthloza gevraagd om deel te nemen aan een tocht  die bij de groep van de veemzangers eindigt. Dit zijn begaafde Motana's die de verboden liederen zingen. De leidster Garombe, een zus van Anthlozas, neemt Zephyda tegen wil en dank op, maar wil haar ook nog een test laten ondergaan.

De volgende morgen vertelt Garombe aan Zephyda wat dat inhoud omdat ze dezelfde droom als Intake en Anthloza had. Zephyda wordt in de kring van veemzangers opgenomen en stelt vast dat het gezang van de Motana's een ongelooflijke kracht opwekt die onder andere stenen in de lucht kan laten zweven. Nu wordt het Zephyda duidelijk dat ze een bijzondere gave heeft, terwijl ze deze nooit heeft bemerkt. Nu leert Zephyda de controle uit te oefenen over haar gezang en klimt ze op tot de toonaangevende stem van de veemzangers.

Ondertussen stoten Perry, Atlan en Rorkhete onopvallend door in het Crythumo en proberen daar aan informatie te komen. Ze stellen vast dat het neerstorten van het enige schip een groot deel van de Kybb-Cranar het leven heeft gekost en dat zich nu nog maar 30 overlevenden in het Crythumo bevinden. Eveneens wordt hun vermoeden bevestigd dat de bezetter met ernstige technische problemen heeft te kampen. Bij een poging om een vergadering van de Kybb-Cranar af te luisteren worden Perry en Atlan gevangen genomen. Rorkhete keert naar Biliend terug en informeert de Motana's hierover. Onder de leiding van Zephydas, die zowel Garombe als ook Anthloza als allerhoogste soevereiniteit erkennen, besluiten de Motana's met behulp van de veemzangers het Crythumo te bestormen.

Met een enorme inspanning van der veemzangers, met in het bijzonder die van Zephydas, lukt de bestorming wanneer de zangers een lied aanheffen dat bij de Kybb-Cranar voor grote desoriëntatie zorgt. Het Crythumo valt in handen van de Motana's en Perry en Atlan worden bevrijd.

Nu proberen de onsterfelijken en Rorkhete met de hulp van de veemzangers om een sloep van de Motana's op te laten stijgen. Hoewel de start lukt, mislukt de poging toch omdat de veemzangers het schip niet lang genoeg onder controle kunnen houden; waardoor het neerstort maar waarbij gelukkig geen dodelijke slachtoffers vallen.

Perry en Atlan zitten nu op Ash-Irthumo vast en zijn afhankelijk  van het Oceanische Orakel voor een mogelijkheid om deze planeet opnieuw te verlaten.

Op het laatst openbaart Anthloza dat ze in Zephyda een kracht kan herkennen die ze als allerhoogste instantie benoemd tot "Stellaire Majesteit".

Het is Zephyda en de andere Motana's, de veemzangers, gelukt het juk van de Kybb-cranars op zijn minst op hun planeet van zich af te schudden. Wel is het zo dat niemand kan zeggen wanneer de wraak van de egelachtige wezens zal komen. Ernst Vlcek gaat in de volgende aflevering door op deze ontwikkelingen in Jamondi.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende