< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2216 • 1348    TAU CARAMA


Het is nu november 1331 Nieuwe Galactische Tijd. De toestand in de Melkweg is uiterst gespannen. Uitgerekend in deze explosieve situatie gelden Perry Rhodan en Atlan als vermist. Inderdaad zíjn ze in de Hayok-sector in een tot dusver onzichtbare sterrenhoop terechtgekomen, die door zijn bewoners de 'Sterrenoceaan van Jamondi' wordt genoemd. Slechts op elkaar aangewezen en op de planeet Baikhal Cain gestrand, vallen Perry Rhodan en Atlan in de handen van de Kybb-Cranars en worden door hen als werkslaven in een geheimzinnige, heilige berg misbruikt. Dankzij de steun van medegevangenen kunnen ze vluchten en zich in de bossen bij het volk van de, op mensen lijkende Motana's aansluiten. Hier vind Atlan in de persoon van Zephyda een nieuwe liefde. Vrede en veiligheid zijn echter een illusie: de Kybb-Cranars laten de vreedzame Motana's niet met rust. In de laatste seconde verschijnt de mysterieuze nomade Rokhete op het toneel. Samen met de 'Oceanische Orakels' kan hij Perry Rhodan, Atlan en Zephyda van de aanval van de vijand redden - midden in Tau Carama ...


Oorspronkelijke titel: Tau Carama

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: strijd om te overleven – een dodelijke golf nadert.


Locatie en tijdsruimte: Ash Irthumo – november/december 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wil vanwege de galactische problemen dringend naar huis. Atlan - De Arkonide vecht wanhopig voor zijn liefde. Zephyda -De jonge Motana dreigt te ontglippen. Rorkhete - De nomade bewijst zijn grootsheid. Intake - De Irthumo-luisteraar bespeurt de Tau Carama.Ore is een eiland midden in de oceaan op de Planeet Ash Irthumo en wordt regelmatig door de 'Tau Carama' bedreigd. Het gaat hierbij om een enorme vloedgolf die door vulkanische activiteit wordt veroorzaakt. Ze eist steeds offers onder de op Ore levende Motana's, tot Intake geboren wordt. Zoals tijdens haar kindertijd blijkt is Intake een Irthumo-luisteraar, wat betekend dat ze de vaardigheid heeft om de Tau Carama te bespeuren en haar volk van te voren kan waarschuwen. Als de Lokale Majesteit sterft, benoemt ze Intake tot haar opvolgster. Voor de Motana breekt er een tijd van voorspoed aan omdat de populatie nu niet meer door de vloedgolf wordt gereduceerd.

Als Intake's leven haar einde nadert, komen er voor het eerst sinds lange tijd vreemdelingen aan op Ore. Het gaat om Perry Rhodan, Atlan, Zephyda en Rorkhete. Deze worden samen met het Oceanische Orakel van Baikhal Cain naar Ash Irthumo geteleporteerd, midden in een storm. Het Oceanische Orakel gaat verloren. Atlan lukt het om de door het gevecht op Baikhal Cain zwaar gewonde Zephyda uit de brullende golven te redden. Hij bereikt Ore waar hij de aandacht op zich weet te vestigen van de daar levende Motana's door een gezang van de Beschermheren te zingen. De Motana's brengen Zephyda naar hun genezeres die haar zware inwendige verwondingen kan genezen. Zephyda heeft echter minstens twee weken nodig om te herstellen.

Perry Rhodan en Rorkhete worden gedurende de storm gescheiden, redden zich echter onafhankelijk van elkaar op het strand van Ore. Na dagen lang zoeken worden ze uiteindelijk door Atlan en de Motana's gevonden.

In de Motana nederzetting blijkt dat de op deze planeet levende Motana's ook zonder techniek leven om niet op te vallen bij de Kybb-Cranar. De Lokale Majesteit Intake biedt de vreemdelingen toch aan om een schip te bouwen – en plan dat op grond van de gespannen situatie in de Melkweg direct wordt aangenomen.

Terwijl de TERRA INCOGNITA wordt gebouwd, toont de Lokale Majesteit de onsterfelijken een grot waar zich alle techniek bevindt die de Montana's hebben maar dat door de dreiging van de Kybb-Cranar nooit is gebruikt. Ze biedt Perry en Atlan onbeperkt gebruik van de technische apparaten aan. Ze nemen de hulp dankbaar aan.

Gedurende het oponthoud van de onsterfelijken op Ore ontstaat de Tau Carama. Bij deze vloedgolf ontpopt Rorkhete zich als een ware held als hij onbaatzuchtig twee vissers van het natuurgeweld redt – een daad die bij Perry Rhodan enorme sympathie oproept.

Atlan doet een ongelooflijke ontdekking: bij een wandeling met Zephyda, kort voor de komst van Tau Carama, moet hij vaststellen dat zijn grote liefde ook een Irthumo-Luisteraar is, alhoewel ze niet van Ash-Irthumo afstamt.

Ook Perry neemt iets vreemds waar: hij ziet Rorkhete bij het opstellen van een antenne en dat hij iets aan het meten is. Hij heeft dus technische apparatuur die toch functioneert ondanks de verhoogde hyperimpedantie.

Atlan's ontdekking heeft tot gevolg dat Intake onder vier ogen bij Zephyda aanbiedt om haar post over te nemen. Dit aanbod leidt zowel bij Atlan, die het privé gesprek van beide Motana's afluistert, als ook bij Zephyda tot een innerlijke tweestrijd.

Atlan moet beslissen of hij zijn grote liefde achterlaat en haar daarmee een kans om te overleven geeft of dat hij haar op zijn gevaarlijke reis meeneemt en daarmee haar leven in gevaar brengt. Zephyda moet de beslissing nemen of ze met Atlan mee gaat en zo wraak kan nemen op de Kybb-Cranar voor de vernietiging van haar dorp of dat ze bij de Motana's op Ore blijft om hen bescherming te bieden.

Beide twijfelen tot de TERRA INCOGNITA voltooid is. Een dag voor de te water lating verschijnt er een ruimteschip van de Kybb-Cranar boven Ore. Deze heeft met ernstige technische problemen te kampen en stort neer in de oceaan waarbij deze explodeert en een vloedgolf veroorzaakt die de Tau Carama aan geweld en hoogte overtreft. Omdat hun nederzetting vrij hoog, maar niet hoog genoeg ligt, moeten de Motana's zich aan de toppen van stevige bomen vastbinden om de vloedgolf te doorstaan. Alle Motana's geven gehoor aan de waarschuwingen van de onsterfelijken – behalve Intake, die het bestaan van zo'n vloedgolf bestrijd omdat ze er geen bespeurd. Atlan heeft het idee dat Intake haar leven wil beëindigen om Zephyda geen keuze te geven, om haar zo het ambt van de Lokale Majesteit op te dringen. Hij probeert daarom toch om Intake van het gevaar te overtuigen, wat hem uiteindelijk ook lukt.

De Motana's doorstaan de vloedgolf en de volgende morgen wordt de TERRA INCOGNITA te water gelaten. Aan boord zijn Perry, Atlan, Rorkhete en Zephyda die de keuze heeft gemaakt om wraak op de Kybb-Cranar te nemen. Intake laat haar zonder protest gaan nadat ze in een droom heeft gezien hoe Zephyda zich opoffert om de heerschappij van de Kybb-Cranar te beëindigen. Van deze droom weten alleen zij en Zephyda.

Met de TERRA INCOGNITA onderweg naar onbekende kusten - de verdere avonturen van Perry Rhodan en Atlan vereisen belangrijke beslissingen. Des te belangrijker wordt het voor hen om meer over de geheimzinnige sterrenoceaan van Jamondi te weten te komen. of Rorkhete hen daarbij zal kunnen helpen? En hoe zit het met de geheimzinnige profetie, die er aan Zephyda werd geopenbaard?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende