< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2213 • 1345    DE DROOM VAN GON-ORBHON


De onderlinge betrekkingen tussen de sterren van de Melkweg zijn in september 1331 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening zeer gespannen. Terwijl hyperstormen de interstellaire ruimtevaart tot een zeer riskante aangelegenheid maken, spitst de politíeke situatie zich toe.

Het Kristalimperium van de Arkoniden en de Liga van Vrije Terranen staan zwaar gewapend tegenover elkaar. Voor de zoveelste keer schijnt er een interstellaire oorlog te dreigen. In die tijd verdwijnt Perry Rhodan samen met de oeroude Arkonide Atlan in de geheimzinnige sterrenoceaan van Jamondi. Sindsdien worden de twee mannen vermist.

Op de aarde en de andere planeten van de bewoonde Melkweg slaat nu ook nog de verandering van de zogenaamde hyperimpedantie toe: apparaten die functioneren op basis van vijfdimensionale energie, werken totaal niet meer. Er dreigt een totale chaos. In deze donkere uren werken de Terranen goed samen en bezinnen zich op hun sterke kanten. Maar voor anderen begint ook de droom van Gon-Orbhon ...


Oorspronkelijke titel: Der Traum von Gon-Orbhon

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: een prediker treedt op – mensen spreken over een straffende god.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – september 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Mondra Diamond - De staatsofficier interesseert zich voor een vreemde prediker. Bré Tsinga - De cosmo-psychologe heeft een andere kijk op de wereld gekregen. Homer G. Adams - Het economisch genie keert het leven op Terra binnenstebuiten. Carlosch Imberlock - De prediker volgt een vision van een vreemde God. Theorod Eysbir - De syntronische-vakman begrijpt de nieuwe tijd slechts met moeite.Homer G. Adams en Julian Tifflor leggen de verdere koersverandering voor de wederopbouw van Terra vast. Hoewel er geen concrete bewijzen zijn, gaan beide ervan uit dat de hyperimpedantie blijvend verhoogd zal blijven. Er wordt dan ook besloten dat alle high-tech apparatuur wat in staatshanden is, wordt omgezet op thans functionerend lager technologisch niveau. Wat niet kan worden omgezet zal worden gesloopt. Voor het geval dat de hyperimpedantie toch nog op de oude waarde terugkeert, zal echter 50% van de huidige technologie van der LVT onaangepast blijven. Adams is tevens voor de economische ontwikkeling op de aarde verantwoordelijk en Tifflor zal zich op de Liga-vloot concentreren om weer contact met andere zonnensystemen te gaan onderhouden.

Nadat de primair verzorging van Terra met levensmiddelen en energie min of meer zeker gesteld is, wordt al snel de eerste vrachtoverbrenger opnieuw in bedrijf genomen – waarvan het tegenstation 'slechts' op de Maan staat. Het is eerder een symbolische actie omdat voor iedere zending enorme hoeveelheden energie moeten worden aangewend (veel meer als in 'vroegere tijden') en statistisch gezien gaat nog steeds één op de 2500 overbrengerzendingen verloren.

De wederopbouw wordt iedere keer gevoelig verstoord door terroristische aanslagen van de Gon-Orbhon jongeren. Carlosch Imberlock beweert dat hij daar niets mee te maken heeft en inderdaad schijnt hij ook niemand tot geweld aan te zetten – men kan hem van iets soortgelijks niet beschuldigen. Zijn 'normale' aanhangers, die eenvoudigweg voor zijn charismatische uitstraling bezwijken, schijnen dan ook niet gevaarlijk te zijn.

Anders is het bij de fanatici. Deze hebben iets gemeenzaam, namelijk een droom die ze tot potentiële terroristen maakt. In deze droom zien ze een meer waarin een zwaard steekt en over wiens oppervlak een onberispelijke, kolossale humanoide zweeft: Gon-Orbhon. Hij verschijnt als ontzagwekkend, groots, almachtig wezen. Zijn ogen zijn gesloten maar zullen zich echter binnenkort openen. Als het zover is zullen alleen degenen overleven die hem geloven en de techniek hebben afgezworen. Bij iemand waar deze droom verschijnt, is deze als gehypnotiseerd en wordt degene een fanaticus. Men kan zich met wat moeite tegen zijn invloed  verweren maar deze kracht faalt bij de meeste mensen in deze tijd van verwarring en onzekerheid.

Ook Mondra Diamond droomt van Gon Orbhon, maar het lukt haar om zich aan zijn invloed te onttrekken. Nadat ze bijna bij aan een aanslag van de fanatici is ontkomen, doet ze een onaangename ontdekking: Bré Tsinga schijnt naar Carlosch Imberlock's sekte te zijn overgelopen! Mondra komt nog net op tijd bij een samenkomst van de sekte, waarin Bré over haar droom verteld, om haar vriendin van een amokmaker te redden. De dochter van de vertwijfelde man, een Gon-Orbhon jongere die een zelfmoordaanslag heeft  gepleegd, wil zich nu wreken. In de bescherming van een deflectorveld maakt Mondra de man onschadelijk voordat hij iemand kan verwonden.

Moeizaam begint de wederopbouw; veel mensen vragen zich in deze dagen en uren af hoe sterk ze zijn. Ze stellen zich vrij en op eigen verantwoording ter beschikking voor de meest noodzakelijk activiteiten. De opbouw van de infrastructuur op de aarde is slechts de allereerste stap - daarna moet het doordringen in de wereldruimte grotendeels opnieuw worden georganiseerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende