< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2212 • 1344    ONTWAKEN VAN DE MENSHEID


De situatie tussen de sterren van de Melkweg is in september van het jaar 1331 Nieuwe Galactische Tijd buitengewoon gespannen. Terwijl hyperstormen de interstellaire ruimtevaart tot een uiterst riskante zaak maken, spitst de politieke situatie zich toe.

Het Kristalimperium van de Arkoniden en de Liga van Vrije Terranen staan zwaar bewapend tegenover elkaar. Opnieuw dreigt er een interstellaire oorlog. Twistpunt is uitgerekend de Hayok-sterrenarchipel - en in de directe omgeving daarvan duikt nu letterlijk vanuit het niets een bolvormige sterrenhoop op. Perry Rhodan en zijn vrienden vermoeden dat dit alles slechts de opmaat van een grotere gebeurtenis is. Samen met zijn oude vriend Atlan, die eeuwenoude Arkonide, vertrekt Rhodan naar de sterrenoceaan van Jamondi om de boel te verkennen. Sindsdien worden beide mannen vermist.

De veranderingen van de kosmos gaan onverminderd door. Er worden talloze planeten getroffen, waar de bevolking meestal niet op de nieuwe omstandigheden is voorbereid. Maar op de Aarde verandert de schok de houding van de planeetbewoners en dat zorgt voor een ontwaken van de mensheid ...


Oorspronkelijke titel: Menschheit im Aufbruch

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: facetten van een crisis – de Terranen moeten zich er doorheen slaan.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – september 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G.Adams - In tijden van nood keert het economische genie keert terug naar zijn thuisplaneet. Solk Othaft - De overbrengertechnicus zoekt in Terrania City naar nieuwe opdrachten. Julian Tifflor - De activeerderdrager staat op aarde an het hoofd van talrijke bouwploegen. Noviel Residor - De chef van de Terraanse Liga-Dienst ziet andere prioriteren bij de opbouw.In de 14e eeuw NGTZ zijn syntrons op elk vlak van het dagelijks leven vanzelfsprekend en essentieel geworden. De enorme hoeveelheden energie die voortdurend wordt verslonden voor het handhaven van de levensstijl, met name in hightech steden zoals Terrania, moet vanuit de hyperruimte worden afgetapt. Bijna de gehele industriële productie wordt door volledig geautomatiseerde systemen gegarandeerd. Als in september 1331 NGT de hyperimpedantie haar maximum bereikt en daarbij door de heftigste hyperstormen wordt begeleid die ooit hebben bestaan, staat het leven op alle geciviliseerde planeten praktisch stil. Geen enkele syntron of hypertroop functioneert nog goed. Er staat bijna geen energie meer ter beschikking en allerlei apparaten weigeren de dienst – of het nu de kleinste syntrongestuurde eierkoker of de lunaire supercomputer NATHAN of het kristalscherm dat het Sol-stelsel voorheen beschermde: alles valt oftewel compleet uit of essentiële functies zijn ernstig beperkt. Dit onheil vindt plaats op alle werelden van alle volkeren die voornamelijk met hypertechnologie werken. Het contact tussen de sterrenrijken kan vooralsnog niet  werden hersteld omdat de hyperradio zwaar gestoord is. Overbrengers kunnen niet meer  werden gebruikt en interstellaire ruimtevaart over grotere afstanden kampt met grote moeilijkheden en is met een enorm gestegen reisduur verbonden. Over de omstandigheden buiten het Sol-stelsel kan in deze periode alleen werden gespeculeerd.

In deze situatie keert Homer G. Adams naar de Aarde terug en wordt als Residentiecoördinator voor economie, financiën en structuurveranderingen in de rang van minister beëdigd. Onder zijn leiding begint meteen de wederopbouw want degene die zich als eerste uit de nu heersende chaos bevrijd krijgt het in de toekomst van de Melkweg  voor het zeggen. De LVT heeft in deze wedloop dankzij de vooruitziende planning van Perry Rhodan goede kansen want, in tegenstelling tot de Arkoniden, werden de meeste planeten van de LVT ondertussen zelfvoorzienend gemaakt en werd er ook mee begonnen om low-level technologie op te bouwen. Het zal ook niet zo lang duren tot NATHAN op biopositronische werking is omgeschakeld en dat in de basisbehoefte van de mensen kan worden voorzien. Adams schaart de financiële magnaten van Terra aan zijn zijde om een dreigende economische instorting af te wenden. Ondanks de ontberingen die de mensen op dit moment moeten ondergaan is van lethargie of zelfs paniek op Aarde niets te bespeuren, integendeel: er heerst optimisme!

Er zijn echter ook bedreigende tendensen omdat sektes beginnen hun ongenoegen te uiten. Met name een begenadigd preker met de naam Carlosch Imberlock, laat zich flink horen. Hij verkondigd de op handen zijnde komst aan van de god Gon-Orbhon en roept zijn volgelingen op om niet mee te werken aan de wederopbouw van de door hem gedemoniseerde techniek. Het lukt hem zelfs om Bré Tsinga en Mondra Diamond in zijn ban te brengen. De verantwoordelijke autoriteiten nemen Imberlock eerst niet serieus. Maar dan wordt een aanslag door een van zijn volgelingen gepleegd waar 400 mensen het slachtoffer van worden. Dat is aanleiding genoeg om de TLD alle noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen waarmee tegen de sekte kan worden opgetreden. De aanslag blijf vooralsnog een incident en het positieven nieuws overheerst: de energievoorziening in Terrania wordt overal met fusiereactors zeker gesteld en al snel zijn er weer de eerste trivid-uitzendingen. De Solaire Residentie blijft echter voorlopig op zijn sokkel verankerd – er is niet genoeg energie ter beschikking om deze op haar vaste plek boven de skyline van Terrania te laten zweven.

Het ongelooflijke gebeurt: miljoenen mensen werken samen tijdens de crisis, in plaats van de moed op te geven en op de autoriteiten te rekenen. De gemeenschappelijke wil, de planeet Aarde weer op te bouwen, schijnt de bewoners van de planeet samen te binden.

Maar er zijn ook anderen - verwarde geesten en aanhangers van sekten, samenzweerders en misleide figuren. Over al die mensen en de verdere veranderingen op de Aarde doet H.G. Francis verslag in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende