< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2208 • 1340    AGENTENNEST HAYOK


In september 1331 Nieuwe Galactische Tijd ontwikkelt er zich een kritieke situatie in de Melkweg: hyperstormen maken de interstellaire ruimtevaart tot een hoogst riskante aangelegenheid en in verschillende sectoren van de galaxie ontstaan er verschrikkelijke sterrenbevingen.

Als er in de directe omgeving van de Hayok-sterrenarchipel lettertijk vanuit het niets een complete sterrenhoop opduikt, vermoeden Perry Rhodan en zijn vrienden in de Liga voor Vrije Terranen, dat dit alles slechts het begin van nog een grotere gebeurtenis is. Samen met Lotho Keraete, de bode van de superintelligentie HET, vertrekken Perry Rhodan en Atlan naar de Sterrenoceaan van Jamondi. Sindsdien zijn de drie mannen spoorloos verdwenen.

In de tussentijd ontwikkelt er zich een beangstigende situatie in de omgeving van de planeet Hayok. In deze ruimtesector beloeren de strijdkrachten van het Kristalimperium en de Liga voor Vrije Terranen elkaar - en op het oppervlak van de planeet bestrijden geheimagenten van beide kanten elkaar. Die wereld is nu allang het agentennest Hayok ...


Oorspronkelijke titel: Agentennest Hayok

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: conflict in een sterrenarchipel – de galactische machten bespioneren elkaar.


Locatie en tijdsruimte: Hayok – september 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dario da Eshmale - De corpulente Arkonide is een fijnproever en lekkerbek en tevens geheim agent. Kantiran - De jonge 'sterrenbastaard' brengt zichzelf in gevaar. Mal Detair - De Fuertone maakt maskers en bouwt vallen in een hotelkamer. Kraschyn - De Mascant van het Kristalimperium treedt direct op in Hayok.Opnieuw staan de Hayok-sterrenarchipel en de planeet Hayok in het brandpunt van het conflict tussen Terranen en Arkoniden. Ook deze ruimteomgeving is door de hyperimpedantie getroffen omdat de Sterrenoceaan in de onmiddellijke nabijheid verschijnt. Imperator Bostich I rust deze archipel uit tot een militair steunpunt van de eerste orde. Van hier uit zal de LVT meer gebied afhandig worden gemaakt en lange termijn doelen van deze plannen zijn Siga en Olympus. Bovendien zal Hayok als springplank voor de galactische 'Southside' dienen. Uitvoerenden van deze plannen zullen de Mascant Kraschyn en Ascari da Vivo zijn. Beide begeven zich naar de planeet Hayok waar Ascari zich niet in het openbaar vertoond – ze verbergt zich achter een optisch vervormingsveld en maakt gebruik van een soort zwevende 'medo-zetel'.

In dezer onzekere tijd is de hoog-adelijke Arkonide Dario da Eshmale de chef van de TLD-/USO-centrale op Hayok. Hij leeft een dubbel leven als een bekende fijnproever en is voorzitter van het vennootschap ten behoeve van het Arkonidische culturele erfgoed. Hij stelt vast hoe de Kralasenen strijd voeren met de plaatselijke SENTENZA, maar kan zich  helaas niet concentreren op deze actie omdat hij zich bezig moet gaan houden met het onderzoek van een belangrijke melding. Lotho Keraete werd namelijk daarbij waargenomen hoe hij voor zijn opduiken op de LEIF ERIKSSON II op Hayok voorraden en dergelijke heeft ingekocht. Men vermoedt dat hij een Querioonse zilverenbol, zoals op Trerok, uit een geheime plek op Hayok heeft gehaald, en juist deze plek wil Dario nu vinden. Tijdens zijn onderzoek ontdekt hij dat een complete bergketen van de planeet door een gigantisch gangencomplex doorkruist is waar men tot nu toe niets van afwist. Vermoedelijk kan dit stelsel nu pas, nadat de hyperimpedantie werd verhoogd, waargenomen worden.

Op weg naar Hayok raken ook Kantiran en Mal Detair in de problemen vanwege de verhoogde hyperfysische weerstand. Hun Space-Jet valt in de buurt van de planeet uit de hyperruimte omdat de energie-omvormer zichzelf overbelast en instabiel dreigt te worden. Daarbij komen ook nog de reeds bekende extreme materiaal vermoeidheid verschijnselen. De enige mogelijkheid is een landing op Hayok en een totale revisie van de DIRICI. Gemaskeerd en onder valse naam zetten ze alles in gang en moeten zich dan voor de duur van twee weken aan geschatte reparaties voor Shallowain verbergen, die samen met Ascari naar Hayok is gekomen. Veel succes hebben ze daarbij niet. Eerst vallen ze bijna in hadden van criminelen die het op Kant's witte creditchip hebben gemunt. Dan worden ze in de terraanse enclave Etymba, waar ze zich eigenlijk veilig voelen, door Shallowain's Kralasenen opgespoord en na een korte achtervolging gevangen genomen.

De situatie op Hayok spitst zich toe en ook de galactische politieke situatie wordt er niet bepaald beter op, door zowel politieke crises als de voortdurende hyperstormen. En vervolgens komen er ook nog eeuwenoude nalatenschappen opnieuw tot leven...

Meer daarover in de volgende Perry Rhodan-aflevering die Uwe Anton heeft geschreven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende