< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2203 • 1335    DE NIEUWE ZONNEN


Kantiran is een wees, zijn ouders heeft hij nooit gekend. Maar de jongeman, die op de jungleplaneet Creiff opgroeit weet, dat zijn moeder een vrouw van de planeet Arkon was en zijn vader een Terraan van de Aarde, Dat maakt hem tot een halfbloed - en dat in een tijd, waarin de sterrenrijken van de Arkoniden en Terranen elkaar argwanend beloeren.

Perry Rhodan, die de mensheid het heelal in heeft geleid, wil de vrijheid van de Liga van Vrije Terranen tegen alle weerstanden in verdedigen. En Bostich I, de imperator van Arkon, wil zijn macht steeds verder uitbreiden.

In deze tijd aan het begin van de 14e eeuw Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat neerkomt op het eind van de vijfde eeuw 'onze tijd' - staan de bewoonde planeten van de Melkweg voor grote omwentelingen. Grote veranderingen in de kosmos brengen gevaren voor de ruimtevaart en alle technische installaties met zich mee. In deze tijd groeit Kantiran als afstammeling van twee volken op. En juist in diezelfde tijd verschijnen de nieuwe zonnen ...


Oorspronkelijke titel: Die neuen Sonnen

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse slagkruiser van de NOVA-Klasse door Christoph Anczykowski

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: het gebeurd in sector Hayok – het aangezicht van de galaxie veranderd.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Hayok-sterrenarchipel, Sterrenoceaan van Jamondi, Baikhal Cain – september 1331 NGT (4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran - De 'sterrenbastaard' reist aan boord van het Terraanse vlaggeschip. Perry Rhodan - Der Terraan moet met zijn 'nieuwe' zoon leren omgaan. Lotho Keraete - De bode van de Superintelligentie reist naar het crisisgebied. Atlan - De Arkonide is bij de verkenniung van de planeet Tantalus aanwezig. Mondra Diamond - De voormalige LVT-agente wordt met haar gevoelens geconfronteerd.In de onmiddellijke nabijheid van de Hayok-sterrenarchipel verschijnen 220.000 nieuwe zonnen. Het is niet bekent of er in de elf andere gebieden, waar zeer krachtige ruimtebevingen optraden, eveneens nieuwe zonnen zijn gematerialiseerd. De nieuwe zonnen zijn alleen maar hyperfysisch aantoonbaar en optisch kunnen ze nog niet worden waargenomen. Ze hebben dezelfde oorsprong als alle andere sterren van de Hayok-sterrenarchipel en worden ingesloten door een hypercocon die geleidelijk oplost. Perry Rhodan geeft de nieuwe sterrenhoop de naam Camouflage. 10.000 gevechtsruimteschepen van de LVT en 15.000 schepen van de Arkoniden patrouilleren in dit gebied waarvoor ze een niet aanvalsverdrag hebben gesloten.

Steeds meer effecten van de verhoogde hyperimpedantie worden bekend: de gravitraaf-reservoirs verliezen al snel aan opslagcapaciteit. Op dit ogenblik kan men ze niet meer volledig vullen omdat men anders een explosie riskeert. De maximumsnelheid in de hyperruimte ligt tien procent onder de normale waarden. NATHAN valt compleet uit gedurende twee hele minuten. Rhodan's Galornse uitrusting geeft de geest – Moo laat niets meer van zich horen en het voorheen soepele materiaal van het pak is star geworden.

Nadat Rhodan de belangrijkste personen in zijn omgeving heeft geopenbaard wie Kantiran werkelijk is, kondigt hij aan dat hij met hem en Atlan naar een atmosfeerloze planeet vertrekt, met hoge vulkanische activiteit, die bij één van de nieuwe zonnen is verschenen. Kantiran noemt hem Tantalus, en deze naam wordt aangehouden. Als de drie Tantalus naderen wordt het radiocontact verbroken met de kruiser die hen naar de planeet heeft gebracht. Atlan zinkt in een magma meer en moet door Kantiran worden gered. Atlan en Kantiran volgen Rhodan wanneer hij door een merkwaardig 5-D-transport naar het binnenste van de planeet wordt verplaatst. De drie ontdekken in een bolvormige holle ruimte een gigantische onderaardse stad, die door humanoide androiden wordt bevolkt. Ze noemen zichzelf de Samadhi en ze nemen telepathisch contact op met de Galactici en vertellen dat ze zich permanent in allerhoogste concentratie bevinden om op mentaal vlak hun wereld van zo veel mogelijk energie proberen te voorzien. Van de Galactici hadden ze hulp verwacht, maar als ze te weten komen dat er van hen geen hulp te verwachten is, brengen ze hen weer terug naar het planeetoppervlak. Ze weten net zo min als de Galactici wat de reden is voor het verschijnen van hun nieuwe zonnen in de sector Hayok.

Dan verschijnt er onverwachts bezoek: Lotho Keraete, de Bode van HET. Omdat hij geen boodschappen meer krijgt van HET heeft hij besloten om zichzelf te bekommeren over de sterrenoceaan van Jamondi – wat de ware naam is van deze nieuwe sterrenhoop. Hoewel hij natuurlijk veel meer weet dan de Galactici stelt hij zich terughoudend op, zoals men dat ook van een hoger wezen verwacht. Keraete heeft een Errantische zilverenbol bij zich en verzoekt Perry Rhodan en Atlan om hem met zijn transportmiddel in de sterrenoceaan te begeleiden, waar naar zijn vrees een essentiële gevaar moet zijn ontwaakt. Tot Kantiran's grote verbittering stemt Rhodan in met het voorstel – Kantiran was in de plaats van Atlan graag zelf meegegaan en voelt zich nu door Rhodan bedrogen. Preulend verlaat hij de LEIF ERIKSSON met zijn DIRICI.

Nog maar net zijn Keraete, Rhodan en Atlan de sterrenoceaan binnengedrongen of hun seruns beginnen te gloeien en te smelten – ook Keraete zelf gloeit als een fakkel. De metalen man stuurt de zilverenbol, nog voor hij het bewustzijn verliest, naar een planeet die hij het Bastion van Parrakh noemt. Dan stort de bol neer op de planeet waarbij Rhodan en Atlan naar buiten worden geslingerd. Dat is evenwel hun geluk omdat het Errantische transportmiddel explodeert – en de gloeiend hete Lotho Keraete in het smeltende ijs zinkt.

Perry Rhodan en Atlan zijn op een riskante vlucht vertrokken. Hoe riskant het binnendringen van de sterrenoceaan werkelijk is, kunnen beide mannen evenwel niet weten - en ook niemand van hun vrienden, die aan boord van de LEIF ERIKSSON zijn achtergebleven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende