< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2200 • 1332 (2013, week 32)    DE STERRENBASTAARD


Kantiran is een wees, zijn ouders heeft hij nooit gekend. Maar de jongeman, die op de jungleplaneet Creiff opgroeit, weet, dat zijn moeder een vrouw van de planeet Arkon was en zijn vader een Terraan van de Aarde. Dat maakt hem tot een halfbloed - en dat in een tijd, waarin de sterrenrijken van de Arkoniden en de Terranen elkaar met argwaan in de gaten houden.

In deze periode van het begin van de veertiende eeuw van de Nieuwe Galactische Tijd - dat gelijk staat aan het eind van het jaar 5000 volgens de oude kalender - staan de bewoonde planeten van de Melkweg grote omwentelingen te wachten' Perry Rhodan, die de mensheid in de 21e eeuw in de ruimte heeft gebracht, wil de vrijheid van de Liga van Vrije Terranen verdedigen. En Bostich I, de Imperator van Arkon, wil zijn macht steeds verder uitbreiden.

In deze spannende periode groeit Kantiran op, als afstammeling van twee volkeren en door zijn leeftijdsgenoten als een halfbloed met wantrouwen in de gaten gehouden. Voor menigeen is hij slechts de sterrenbastaard ...


Oorspronkelijke titel: Der Sternenbastard

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 Rastatt

© www.perrypedia.proc.org

© Uitgeverij Big Balloon B.V.

ISSN 1383-9861, prijs €4.75 (dubbele editie)Samenvatting: hij is de zoon van een Terraan en een Arkonidische – en hij heeft een bijzondere gave.


Locatie en tijdsruimte: Creiff, Arkon I, Arkon II, Arkon III – 1322 tot 1331 NGT (4909 - 4918 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran - De zoon van een Arkonidische en een Terraan groeit op in een landelijke omgeving. Perry Rhodan - De Terraan probeert de bewoners van de galaxie te waarschuwen. Bostich I - De imperator is van plan om zijn heerschappij uit te breiden. Ascari da Vivo - De Arkonidische admiraalse voltrekt haar eigen plannen. Shallowain - De duistere man geldt als een ijskoude geheimagent.In de jaren na het einde van het Rijk Tradom is de relatieve rust teruggekeerd in de Melkweg. In de LVT bereidt men zich met veel moeite en kosten voor op de nog onduidelijke gevolgen van iets dat Cairol als "verhoging van de hyperfysische weerstand" heeft aangekondigd. Men doet grote moeite om alle bewoonde planeten zelfvoorzienend te maken. Dat gaat gepaard met zware ingrepen in de economie van hele zonnesystemen en roept stemmen van de oppositie op tegen de plannen en het betekent ook dat de LVT in de rangschikking van de galactische machten langzamerhand naar beneden zakt. De andere volkeren negeren Perry Rhodan's waarschuwingen die hij meermaals in het Galacticum laat horen. Met name de Arkoniden interesseren zich uitsluitend voor de uitbreiding van hun machtspositie. De gedoodverfde vijand in deze tijd zijn de Terranen en met name Perry Rhodan. Op Arkon III loopt de defensie industrie op volle toeren. In juni 1329 NGT verdwijnen Perry Rhodan en Reginald Bull voor enkel weken bij een Mars-rondvlucht. In het jaar 1331 NGT komen er in het gebied van de Melkweg onverklaarbare hyperstormen voor die leiden tot talloze overbrenger ongelukken. Beschermingsmaatregelen zoals het Kristal-afweerscherm helpen daar helemaal niet tegen.

De op 22 januari 1313 NGT geboren Terraans-Arkonidische-halfbloed Kantiran beleeft zijn jeugd op de onbelangrijke planeet Creiff van het arkonidische Kristalimperium. Deze wereld is zuiver agrarisch en Kantiran leeft met zijn pleegouders op een boerderij. Zijn veronderstelde, jaren geleden bij een ongeval gestorven, werkelijke ouders kent hij helemaal niet, maar dat hij een "bastaard" is, weet Kantiran al op grond van zijn donkere haren en zijn helblauwe ogen. Vanwege dit uiterlijke "gebrek" wordt hij vanaf zijn jeugd benadeeld en bespot, veelal ook omdat de betrekkingen tussen Terra en Arkon allerminst goed zijn. Kantiran heeft evenwel een bijzondere vaardigheid: hij kan op empathisch niveau met dieren communiceren. In September 1326 NGT wordt Kantiran door Ascari da Vivo, die zich vooralsnog als een bekende van zijn ouders uitgeeft, hoogstpersoonlijk bezocht op Creiff. Ze wordt begeleid door de geheimzinnige Kralaseen Shallowain. Van de pleegouders bezwaren trekt zij zich niets aan – ze neemt de jongen zonder meer mee op een dagje uit en schenkt hem een bril waarin speciale optiek is ingebouwd. Daarmee kan hij alles opnemen wat zich buiten zijn gezichtsveld afspeelt. Een jaar later wordt Kantiran door Shallowain opgehaald en naar de elite-cadettenschool Paragetha gebracht op Arkon I. Daar worden eigenlijk alleen de nakomelingen van adellijke Arkoniden opgeleid voor hooggeplaatste militaire loopbanen, de school is direct bij de Imperator ondergebracht. Hier heeft Kantiran het bijzonder zwaar, maar hij zet door en bereikt op elk gebied de beste resultaten. Ook zijn hogere psi-waarde wordt hier ontdekt. Dan nog zou Kantiran als Terraanse bastaard nooit en te nimmer op deze school zijn aangenomen, alleen omdat men orders van de allerhoogste instantie kreeg werd men daartoe gedwongen. Af en toe verschijnt Shallowain in de Paragetha om met Kantiran te trainen, die tegen de reus met de witte oogbollen natuurlijk geen enkele kans heeft. In het jaar 1331 NGT  wordt hij echter tot ARK SUMMIA toegelaten waarbij ook zijn extrabrein geactiveerd zal worden.

Op Arkon I leert Kantiran zijn grote liefde kennen: de jonge koloniaal Arkonidische Thereme, die als kledingmaakster werkt voor een Cel'Mascant van de Arkonidische geheime dienst. De twee worden een verlieft stelletje. Zijn beste vriend wordt de roodharige en fors uitziende Mal Detair, die een dierenkliniek heeft. Daar kan Kantiran zijn bijzondere vaardigheden meermaals inzetten en met name ook trainen en verbeteren. Van Detair krijgt hij een Tarox-Marder als geschenk. Dit kleine roofdier, dat alleen door hem getemd kan worden, draagt hij als een bontkraag om zijn nek. Kort voor de ARK SUMMIA wordt Thereme door middel van giftige insecten, die geen sporen achterlaten, vermoord. Met Detair's hulp vindt Kantiran uit dat Shallowain in de zaak verwikkeld moet zijn. Kantiran neemt aan de ARK SUMMIA deel op Iprasal, hoewel het allemaal niets meer voor hem betekent. Hij ondergaat alle beproevingen en bereikt daarmee de rang van een Tai-Laktrote. De activering van het extrabrein slaagt echter niet en Kantiran komt in een coma terecht dat drie maanden lang duurt. Zijn psi-waarde, die voor de mislukking verantwoordelijk is, heeft zich versterkt. Hij begrijpt nu de instinctmatige gedachten van alle dieren en kan hen mentale bevelen geven waar tegen zij zich niet kunnen verzetten. Enige tijd later wordt hij bij Ascari da Vivo uitgenodigd. Zij bekent hem dat zijn lot vanaf het begin door haar en de Imperator persoonlijk is bepaald is en dat hij op grond van zijn voorgaande prestaties ook zonder voltooiing van ARK SUMMIA een bevelvoerende positie in de vloot zal krijgen. Hij zal worden gestationeerd in de Hayok-sterrenarchipel. Terwijl Ascari met Kantiran praat, beïnvloed hij haar huiskat Aymoto met zijn wil en laat hem een geheugenkristal inslikken, die waarschijnlijk persoonlijke gegevens over haar bevat. Later als hij alleen is lokt hij het dier naar zich toe en verkrijgt zo het kristal. Wat hij daarvan komt te weten laat bij hem alle stoppen doorslaan: hij is de zoon van Perry Rhodan en Ascari da Vivo en groeide in vitro op tot een volwaardige baby. Hij zal als wapen tegen de Terranen worden ingezet want Rhodan vermoed niets van Kantiran's bestaan, en wanneer men hem op het juiste tijdstip met zijn zoon zal confronteren dan kan men zijn slagvaardigheid verlammen.

Als Kantiran deze bedoelingen doorkrijgt, wordt het hem ook duidelijk waarom Thereme moest sterven. Het kon niet geduld worden dat Kantiran door romantische gevoelens van een "minder geprivilegieerde" werd gehinderd. Van Kantiran 's voormalige rotsvaste trouw aan het Arkonidische imperium is nu niets meer overgebleven. Hij gaat nog een keer naar Ascari om zijn moeder met de waarheid te confronteren. Ze geeft toe dat zij het was die het bevel heeft gegeven voor Thereme's moordaanslag. Gevoelens van welke aard dan ook voor haar zoon toont ze niet, ze ziet in hem alleen een werktuig voor de vernietiging van Terra. Daarop stuurt Kantiran zijn Marder op haar af want hij heeft geen wapen en zij heeft hoe dan ook haar afweerscherm, dat wel schoten uit straalwapens tegenhoudt, maar gewone materie doorlaadt. Het gevaarlijke dier verscheurt de mooie Arkonidische maar wordt door haar ook dodelijk verwond. Ascari overleeft het echter maar daar weet Kantiran niets meer van. Samen met Detair vlucht hij naar Arkon II en vervolgens gaan ze daar beiden aan boord van een vervallen Springerschip dat vracht naar het Traversan-stelsel zal brengen. Bostich I stuurt de Kralaseen Shallowain achter Rhodan's voortvluchtige zoon aan, hij moet Kantiran levend terugbrengen ...

In de laatste minuut lukte het Kantiran van Arkon te vluchten. Alleen weet de halfbloed niet, waar hij heen moet gaan - hij weet alleen, dat hij moet blijven vluchten om uit de handen van zijn achtervolgers te blijven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende