< vorige  |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Samenvatting: de profetieën van de kosmocraten – en de finale in het eerste Thoregon.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Met veel moeite bereikt de Terraan zijn voormalige ruimteschip.  Alaska Saedelaere - Op de man met het masker wacht een meer dan ongewisse toekomst. Hismoom - Het plan van de kosmocraten komt tot voltooiing. Cairol - Onderweg deelt de kosmocraten-robot enige verklaringen mede aan de Terranen. Mondra Diamond - Na vele jaren ontmoet ze de vader van haar kind.Het einde van de analoog-nucleotide van METANU komt ook neer op de vernietiging van METANU-navelplek. Alle schepen van de Kattixu, alle andere technische voorzieningen en zelfs de planeet die zich binnen deze sfeer bevindt, worden volledig vernietigd. Het blijft onduidelijk of het geluk is of dat Hismoom erachter zit, maar de SOL komt onbeschadigd in het Eerste Thoregon aan en ook de CANBERRA meldt zich al snel, en wordt weer ingesluisd. De SOL wordt door de Kattixu-eenheden, die in de buurt van METANU gestationeerd waren, maar halfslachtig aangevallen. Het lijkt wel alsof een schok de volkeren in het Eerste Thoregon heeft verlamd. Als het enigszins rustig wordt, vindt Perry Rhodan tijd om zijn vrienden te begroeten, met in het bijzonder Mondra Diamond. Het was bijna niet anders te verwachten: na twintig jaren van gescheiden langs elkaar leven is de liefde tussen beiden vervlogen, maar nog steeds is er geen tijd om erover te praten. Men brengt elkaar eerst op de hoogte over alles wat men tot nu toe te weten is gekomen over de kosmische gebeurtenissen, daarna ontmoet Rhodan de kosmocraat Hismoom. Deze verkondigt dat hij  THOREGON meteen wil opsporen.

Allereerst creëert hij midden in de ruimte een energetisch raam van 100 bij 100 meter waar de weinige rode Helioten, die METANU'S vernietiging hebben overleeft, zich als magisch door aangetrokken voelen. Zodra ze echter door het raam vliegen worden ze zwart en beginnen ze meteen, in gezelschap van anderen, naar de zonnen van THOREGON'S-sterrencluster te vliegen. In het Thoregon-Cencha-stelsel ontdekt Hismoom een knooppunt dat hem het centrum lijkt te zijn van de superintelligentie. Die SOL vliegt naar Cencha-3 en Hismoom stelt zich daar op, begeleidt door Cairol en Alaska Saedelaere, voor de eindstrijd tegen THOREGON. Nogmaals materialiseert de superintelligentie zich in de vorm van de Ruimte-Tijd-Ingenieur Chabed. Deze probeert nog om met Hismoom te onderhandelen maar hij slaat meteen toe en tussen de beide machtige wezens begint een mentale strijd waardoor een psi-orkaan op de planeet ontstaat. Hismoom lijkt al snel te verliezen maar dan verschijnen de zwarte Helioten. Cairol legt Alaska uit dat deze door Hismoom beïnvloede wezens een zelfmoordprogramma in THOREGON'S zonnen in gang hebben gezet. Nu storten ze zich op de halfmateriële RTI en lossen vervolgens op. Hierdoor wordt THOREGON zo erg verzwakt dat hij zich niet kan verzetten tegen een door Hismoom ingeleid devolutieproces. Kenmerkend voor het gehele bestaan van de superintelligentie verandert Chabed, in verscheidene stadia van zijn ontwikkeling, tot een klein zoogdier dat door Cairol met een straalwapen wordt vernietigd. Ook de krachteloze Hismoom is aan zijn einde en vervalt tot as. In de KOKER activeert Cairol het laatste Maunari-lichaam. Hismoom opent de energiecocons en haalt er twee transdimensionale toestandconvertors uit gevuld met het ultieme stof en maakt zich daarna op voor de vernietiging van de Brug in de Oneindigheid. Hiervoor brengt hij het ultieme stof naar een Mega-Dom die in een enorme explosie uiteen spat – er volgt een domino-effect waardoor alle Mega-Dommen exploderen. Evenzo bij alle normale paddenstoeldommen die zich in de buurt bevinden van de pijlers van de Brug in de Oneindigheid. Dat is ook het geval in Tradom waar VAIA dit nieuws vertelt aan Ascari da Vivo en tevens kort en bondig verzoekt dat de verenigde vloten van de Galactici naar huis moeten terugkeren.

Daarna doet Cairol ook nog enkele verkondigingen: HET zal zich in de nabije toekomst niet meer met de Terranen kunnen bezig houden omdat andere delen van zijn Machtigheidsballing voor gaan. De galaxieontsteker wordt teruggeroepen zodra de Brug in de Oneindigheid volledig is vernietigd. Er worden geen Zwermen en Sporenschepen meer uitgezonden. Tevens zal het leven in het universum ook nog op een andere manier effectief worden beperkt: de hyperimpedantie wordt in het gehele universum verhoogd. Wat dat voor gevolgen heeft of hoe men zich daar op kan voorbereiden, daarover zwijgt de kosmocratenrobot. Rhodan mag nog met één begeleider over de Brug naar Terra terugkeren waarvoor hij een uur de tijd krijgt. De SOL moet de terugkeer op de conventionele manier afleggen. Rhodan neemt Mondra mee op de Brug en gaat echter niet meteen naar Trokan, maar via de nu weer toegankelijke Brugpeiler naar de PULS van DaGlausch. Deze is echter volledig verlaten, noch HET, noch één van de andere superintelligenties is aanwezig. De Brug vertoont al gevaarlijke uitvalsverschijnselen als ze eindelijk samen op weg gaan naar Trokan. De Paddenstoeldom lost op als ze deze nog maar net hebben verlaten. Dimensionalebevingen schokken Trokan en leggen al de techniek lam. Rhodan en Mondra kunnen ternauwernood een overbrenger gebruiken die hen naar een lichte kruiser brengt. Het schip bevindt zich al op een vluchtkoers want met Trokan gebeurd iets bijzonders: de planeet wordt door een multidimensionaalveld omhuld – en verdwijnt. In zijn plaats duikt een andere wereld op: Mars. Hij neemt zijn oude plek binnen het zonnestelsel weer in. Hij vertoont geen enkel teken van kristallisatie door de Abruse.

Op de SOL besluit men om niet langer te wachten met de minstens vijf jaar durende terugvlucht naar de Melkweg. De beide Algorrianen willen aan boord blijven. Daar alle Helioten samen met THOREGON aan hun einde zijn gekomen en er geen superintelligentie meer is die de PULS kan stabiliseren, zullen Elle Ghill en haar medestanders van de Kring zich met de evacuatie van de Thoregon-volkeren gaan bezig houden. Daarvoor zullen ze met de Kattixu moeten gaan samenwerken. Ondertussen is Saedelaere nog steeds bij Cairol in de KOKER. De kosmocratenrobot toont zich onverwachts spraakzaam en deelt de man met het masker mee dat de vernietiging van de Brug alle Thoregon-superintelligenties zal dwingen om hun PULSEN te verlaten. De PULSEN zullen destabiliseren en het is slechts een kwestie van tijd tot ze zullen verdwijnen. Tenslotte vervalt de KOKER tot as. Op zijn plaats bevindt zich nu plotseling een tijdbron, waardoor hij vermoedelijk in de SOL is terecht gekomen. Cairol stapt erin en na enige aarzeling volgt Alaska hem ook. De Lamuuni-vogel neemt hij mee, het arme dier had zich in Alaska's kleding vastgeklemd. Waarschijnlijk was het verdwijnen van de kosmocraat een zware schok voor hem.

Mondra en Rhodan worden naar de Solaire Residentie gebracht waar zich meteen talrijke reporters op hen storten. Als de rust weer terugkeert en Rhodan met Mondra alleen kan zijn, bespreken ze hun relatie. Het is Mondra die uitspreekt wat beide aanvoelen: ze zijn van elkaar vervreemdt. Met gemixte gevoelens richt Rhodan zijn blik op de toekomst omdat Cairol's aanduidingen niet veel goeds voorspellen.

De gebeurtenissen in het Eerste Thoregon hebben hun consequente einde gevonden. Weliswaar hebben Perry Rhodan en zijn metgezellen opnieuw een sombere blik op de toekomst gekregen, maar in elk geval is de gigantische bedreiging van de vaderlandse Melkweg tenminste uit de wereld geholpen.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering start een geheel nieuw handelingsgebied binnen de grootste science-fiction serie ter wereld: het begint in de Melkweg - en wel op een onbeduidende planeet van het kristalimperium...

Een jonge Arkonide, die vanaf zijn vroegste jeugd voelt, dat het met zijn leven heel 'anders' is gesteld dan dat van zijn leeftijdgenoten, groeit in het spanningsveld van de galaxie op. En hij wordt, zonder dit vooraf te vermoeden, een persoon van betekenis...

Deze PERRY RHODAN-aflevering, geschreven door de leidende auteur Robert Feldhoff, is de opmaat naar een nieuwe romancyclus met als titel 'De Sterrenoceaan'.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende