< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2198 • 1330    PLAN VAN DE KOSMOCRAAT


Terwijl in de ruimte van de Tradom-galaxie de beslissing tussen de vloten uit de Melkweg en de Inquisitie van de Rede praktisch is gevallen, opereert het ruimteschip SOL in het Eerste Thoregon. In deze kosmische sector wil de bemanning onder het bevel van de Arkonide Atlan de gevaarlijke plannen van de superintelligentie THOREGON verijdelen.

Deze superintelligentie heeft inderdaad het voornemen om in de structuur van de kosmos in te grijpen om deze volgens haar wil te veranderen. Haar manipulaties, die eerst in de vorming van een zogenoemde analoog-nucleotide culmineren, bedreigen uiteindelijk ook de mensen en de andere volken in de Melkweg.

De Hoge Machten hebben zich allang in het conflict gemengd. De kosmocraten-robot Cairol werkt aan boord van de SOL. Met behulp van een KOKER wil hij het voor elkaar krijgen om de kosmocraat Hismoom te laten materialiseren.

Dit wezen van de andere kant van de materiebronnen wil THOREGON blijkbaar stoppen - de SOL-bemanning wordt op die manier een ongewilde medespeler in het plan van de kosmocraat ...


Oorspronkelijke titel: Plan des Kosmokraten

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. Jong
Samenvatting: eindstrijd in METANU – de terminaal Messenger moet worden gestopt.


Locatie en tijdsruimte: PULS van de eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De maskerdrager wordt getuige van een vreemde manifestatie. Cairol - De robot van de kosmocraten werkt aan boord van de SOL. Perry Rhodan - De Terraan zoekt contact in een ongrijpbare ruimte. Hismoom - De kosmocraat vervolgt een heel bijzonder plan. Chabed - De 'Splinter' van de superintelligentie verkondigt THOREGON's bericht.Terwijl Perry Rhodan blijft proberen om contact met de SOL te krijgen en tegelijkertijd THOREGON'S waanzinnige plan overpeinst, slaagt de kosmocraat Hismoom erin, na enige mislukkingen, om zich in de KOKER te manifesteren in één van de laatste Maunari-lichamen zonder dat het lichamelijke omhulsel meteen weer tot as vervalt. Onmiddellijk stampt de zes meter grote cycloop, gevolgd door Cairol en Alaska Saedelaere, naar de centrale van de SOL en neemt praktisch het commando over. Trim Marath is ook aanwezig en houdt de mentale belasting, door Hismoom's aanwezigheid, niet vol en stort in. Kort daarop verschijnt zijn Zwarte Tweeling. Een terloopse handbeweging van de cycloop is echter genoeg om dit, tot nu toe als onoverwinbaar beschouwde, schimmige wezen spoorloos te laten verdwijnen.

Hismoom eist volledige bewegingsvrijheid binnen METANU, echter zonder enige uitleg te geven. Atlan is het daar niet mee eens en weigert de SOL af te staan aan de kosmocraat – hij stelt hem alleen de lichte kruiser CANBERRA ter beschikking die als enige sloep, net als de SOL, over een iso-werk beschikt. Dat de nogal zwijgzame Hismoom dit accepteert wijst erop dat zijn mogelijkheden in de PULS nogal begrenst zijn. De KOKER moet voor de verplaatsing naar de kruiser worden gedemonteerd en in de CANBERRA weer opnieuw in elkaar worden gezet. Dan begint Hismoom zijn jacht op de terminaal Messenger, die binnenkort gereed zal zijn. Één van Hismoom's begeleiders op deze missie is Monkey's Lamuuni-vogel, voor wie een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgaat van de enorme mentale uitstraling van de kosmocraat.

SOL krijgt de opdracht om voor afleiding te zorgen zodat Hismoom niet wordt lastig gevallen door Kattixu-schepen of Helioten. Men vernietigt daarom én van de controlesatellieten waarmee de rode Helioten worden aangestuurd. Daardoor worden de "waanzinnige" Helioten bevrijdt in de betrokken regio van het membraan. Ontelbare energiewezens ontsnappen uit het membraan en vullen de kanalen waarin ook de SOL zich ophoud. Ze storten zich op een Kattixu-basisschip dat zojuist de SOL wilde achtervolgen. Het lukt Hismoom om de terminaal Messenger te vangen en onder zijn controle te brengen. Met zijn laatste krachten geeft hij het object een nieuwe koers – dan vervalt zijn Maunari-lichaam tot as. Het nieuwe doel van de Messenger is het centrum van METANU, met name: KABBAS lijk. De SOL moet zich intussen tegen een aanval van ruimtetractoren verdedigen. De energieontlading van deze strijd trekt de aandacht van Rhodan. De Terraan vliegt met het kleine monteurschip naar de plaats van het vuurgevecht. Hij identificeert zich bij Atlan als hij enkele zinnen weet te zeggen uit de – op Hellgate bedachte – gereciteerde waterversen, en wordt vervolgens aan boord genomen.

Het blijft natuurlijk ook voor THOREGON niet verborgen dat de situatie penibel is. In paniek schakelt ze alle controlesatellieten uit, maar de rode Helioten wagen het niet om de CANBERRA te naderen. Ze vernietigen alleen alle technische installaties in METANU-navelplek en worden al snel ook voor de SOL gevaarlijk. Dan stort de door niets meer te stoppen terminale Messenger in de METANU-nucleus. Deze wordt uiteengerukt en als de door haar opgewekte extreme ruimtekromming verdwijnt, "stort" METANU-navelplek in elkaar.

Het gevecht tussen de kosmocraat Hismoom en de superintelligentie THOREGON steeg naar een hoogtepunt, zoals mensen en andere wezens van een 'lager bestaansniveau' dat nooit eerder hadden beleefd. Bovendien vernemen Perry Rhodan, Atlan en hun begeleiders meer over de vóór hen liggende jaren ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende