< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2197 • 1329    HET MILJOENENJARENPLAN


Terwijl in de galaxie Tradom de strijd tussen de vloten van de Melkweg en die van de Inquisitie van de Rede praktisch is beslist, opereert de SOL in het Eerste Thoregon. In deze sector van de kosmos wil de bemanning onder commando van de Arkonide Atlan de gevaarlijke plannen van de superintelligentie THOREGON verijdelen.

Deze superintelligentie is van plan in te grijpen in de structuur van de kosmos, deze naar zijn inzicht te veranderen. Zijn manipulaties, die voorlopig hun hoogtepunt vinden in het creéren van een zogenaamde analoog-nucleotide, bedreigen ook de mensen en de andere volken in de Melkweg.

Intussen heeft de superintelligentie VAIA Perry Rhodan een zeer speciale reis aangeboden. Het is een reis naar een ruimte die hij nog nooit heeft gezien. Daar wordt de Terraan geconfronteerd met visioenen van een fascinerende toekomst. Hij krijgt meer informatie over al zeer lang bestaande plannen - met name het miljoenenjarenplan ...


Oorspronkelijke titel: Der Jahrmillionenplan

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: Perry Rhodan aan de vooravond van de toekomst – de Terraan moet beslissen.


Locatie en tijdsruimte: PULS van de Eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan bevindt zich na een merkwaardige reis in een vreemd ruimte. Chabed - De semi-materieele 'Vader' van een superintelligentie treedt in contact.VAIA heeft woord gehouden, Perry Rhodan wordt direct naar het centrum van de Eerste Thoregon overgebracht. Hij komt weer bij op het balkon van een Mega-Dom die de enige planeet omcirkelt in de METANU-navelplek. Over deze plek weet hij zo goed als niets. Aangezien niemand op zijn radio-oproepen reageert, vliegt hij naar de planeet. Weldra wordt hij door een Kattixu-schip onderschept en naar de planeet gebracht. Daar ziet hij meerdere halfmateriële gedaanten, kleinstaltige humanoiden. Één van deze gedaanten komt naar hem toe en wordt volledig materieel. Het wezen, een Ruimte-Tijd-Ingenieur, stelt zich voor als Chabed en informeert Rhodan over de achtergronden, waaronder de geschiedenis van de superintelligentie THOREGON. Deze superintelligentie weet al wie Perry Rhodan is en omdat VAIA hem gezonden heeft, vertrouwd ze hem. Via Chabed doet ze hem een aanbod dat hij – volgens haar – niet kan weigeren. Rhodan zal in THOREGON'S dienst treden en haar opperbevelhebber worden om voor haar, buiten de PULS, nieuwe machtsgebieden in de normaalruimte tot te verwezenlijken.

Terwijl ze beide met een klein voertuig schijnbaar doelloos door de PULS vliegen (in werkelijkheid zoekt Chabed naar de SOL, zoals Rhodan na een tijdje ook komt te weten), ervaart Rhodan uiteindelijk waar het werkelijk om gaat bij het hele Thoregon-complex. THOREGON hoort bij een superintelligentie die het niet is gelukt om een machtigheidssamenballing op te bouwen en daarom uiteindelijk door de kosmocraten wordt vernietigd. Om zich aan de invloed van de kosmocraten te onttrekken is THOREGON in de extra-universele PULS gevlucht om van daar uit stand te houden. Dat kan ze alleen verwezenlijken met behulp van de analoognucleotide METANU. Haar eerdere pogingen met de nucleotide hadden een experimenteel karakter en diende ertoe om de kosmocraten af te leiden. Zo zullen zij bij het ontstaan van een negasfeer verhinderen dat de balans tussen orde en chaos ten gunste komt van de chaotarchen – vandaar dat THOREGON hoopt dat ze hem met rust laten zo lang de kosmocraten zich bezig moeten houden met dat soort zaken.

Veel belangrijker echter is de terminaal Messengers die binnenkort zal ontstaan. Wat THOREGON met dit object van plan is, overtuigd Rhodan ervan dat de superintelligentie ziek oftewel geestelijk in de war moet zijn. Met de, via de Mega-Dommen, op reis gestuurde terminale Messenger wil THOREGON andere superintelligenties doden die al een machtigheidsamenballing hebben opgebouwd. Deze machtigheidsamenballingen wil THOREGON met Rhodan's hulp overnemen waarbij de door de Helioten opgebouwde structuren van de Thoregon coalitie hem goede diensten zullen verlenen. Op deze manier wil THOREGON enerzijds de "overbevolking" van het universum door superintelligenties verminderen en anderzijds een machtscluster opbouwen dat zo groot is dat de kosmocraten geen andere keus meer hebben dan hem het recht op voortbestaan in te willigen. Het eerste slachtoffer van een terminaal Messenger, die over enkele dagen gereed is, zal THERMIOC zijn.

Om de plannen aantrekkelijk te maken voor Rhodan, toont THOREGON hem meerdere visies met beeldende verhalen van de vóór hem geplande toekomst. HET zal sterven en THOREGON zal de bescherming van de lokale groep overnemen. De volkeren van alle Thoregon-galaxies zullen in vrede en harmonie samen leven en zich niet tegen de kosmocraten opstellen. De Ordemachten zullen daarom geen openlijke strijd beginnen maar voor THOREGON een plaats in de gelederen van de evolutievaardige superintelligenties inruimen. Van Rhodan tot aan Bostich I zullen alle cellenactiveerderdragers na vele duizenden jaren sterven omdat de chips langzamerhand falen. Rhodan zal zijn lichamelijke bestaan na een twee miljoen jaren durend leven opgeven en in de superintelligentie THOREGON opgaan, die zich intussen voorbereidt om zich verder te ontwikkelen tot een materiebron.

Rhodan wijst het aanbod af. Hij bereidt zich voor om Chabed te overweldigen omdat hij van Rhodan verwacht dat deze hem de SOL in handen speelt. Uiteindelijk behoeft Rhodan toch geen geweld te gebruiken omdat Chabed in plotselinge paniek vanzelf in de lucht oplost – zijn laatste woord luidt "Hismoom!"

Perry Rhodan heeft een beslissing genomen voor het leven, voor de mensen aan boord van de SOL - en daarmee tegen de plannen van de superintelligentie THOREGON. Om geheime plannen en bedoelingen gaat het ook in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende